Deras svärd kapar avverkningskostnaderna

Ett trekantigt svärd som ger färre kapsprickor och mindre risk för kedjeavhopp och stensågning. Denna produkt hoppas två unga innovatörer ska sitta på varje avverkningsaggregat i framtiden.

Detta kan mycket väl vara utseendet på kapsvärden till skördare i framtiden.
Ett kapsvärd som ger mycket färre kapsprickor, minimerar risken för stensågning och minskar risken för kedjeavhopp och krökt svärd. Finns det?

Innovatörerna och entreprenörerna Hansi Engström och Tomas Hultstad har lyckats ta fram en prototyp på ett kapsvärd med dessa egenskaper. Och de har lyckats övertyga både maskinsvärdtillverkaren Iggesund Forest och skogsforskningsinstitutet Skogforsk, vilka båda nu är med och utvecklar den helt nya och världsunika svärdtypen.

Hemligheten bakom de goda egenskaperna är svärdets unika form. Svärdet, som de döpt till ”V-cut”, har tre sidor. När aggregatet sticker in svärdet i stammen vid sågning så fyller V-cut successivt upp nästan hela snittytan, till skillnad från ett vanligt svärd som bara fyller upp en smal rak linje. V-cut orsakar därför mindre spänningar i stammen, vilket i sin tur medför att det ger färre fällsprickor och betydligt färre kapsprickor.

Männen bakom V-Cut säger att den inte kräver någon utveckling av helt nya avverkningsaggregat för att kunna användas.
V-cut har även visat sig ge betydligt färre kedjeavhopp, också det beroende på svärdets form:

– Sidorna på svärdet är inte raka utan har en radie, och det gör att kedjan hålls mer spänd. Med ett vanligt svärd är svärdsudden långt utanför stammen och vänder vid kapning och på tillbakavägen är det lätt hänt att kedjan nyper fast i stammen och hoppar av. Detta händer inte alls lika ofta med V-cut eftersom svärdet i huvudsak håller sig kvar i stammen vid kapning, förklarar Tomas Hultstad.

I höst ska statliga skogsbolaget Sveaskog testa en prototyp av V-cut på sina avverkningsmaskiner.

– Och vi har en maskin som jag äger och kör med idag och där testar vi det här svärdet, berättar Tomas Hultstad som till vardags kör bland annat skogsmaskin.

– Hittills har vi bara provkört med egentillverkade svärd, men häromdagen fick vi hem de nya förseriesvärd som Iggesund Forest tillverkat åt oss och som vi ska börja testa, berättar Hansi Engström då vi träffas på Skogsnolia-mässan.

En hel del testkörning och ändringar av svärdets exakta utformning återstår sannolikt innan man vill lansera den färdiga produkten på marknaden.

V-cut kräver inte någon utveckling av helt nya avverkningsaggregat för att kunna användas, påpekar Hansi och Tomas.

– Det räcker att du modifierar såglådan, gör den lite större så att vårt svärd får plats. Men det är något man kan göra i efterhand på en verkstad. Du behöver inte ändra något i styrningen av svärdet, förklarar Tomas Hultstad.

Att deras svärd kan spara betydande summor för skogsbruket är de säkra på.

– Det är många led som drabbas av kostnader. Det är markägaren som inte får betalt för virke som spruckit och det är sågverket som inte kan använda virke som man köpt och det är kunden som kanske löpt trallvirke och som måste kapa bort bitar med sprickor i, förklarar Tomas.

– Men det skulle vara intressant att få en konkret siffra på vad V-cut kan spara in i minskade skador i pengar räknat. Skogforsk har redan idag en siffra på vad kapsprickorna kostar och det är ungefär en miljard kronor om året, säger Hansi och vänder sig sedan om och pekar på den virkestrave vi står bredvid.

– Ungefär tio procent av stockarna i den här traven har kap- eller fällsprickor, och det är ganska lågt räknat.

– Sprickor i mellan fem och trettio procent av stockarna brukar bolagen räkna med, inflikar Tomas Hultstad.

En vanlig orsak till kap- och fällsprickor är skördarförarens hantering:

– Ofta när man kapar stocken i maskinen så svänger aggregatet med stocken i luften och då spricker stocken lätt. Du kan till exempel lägga ned stocken på backen när du kapar. Då minskar du risken för sprickor, men att jobba så skulle inte gå eftersom det gör att avverkningen tar mycket längre tid, förklarar Hansi.

Erfarenheterna från tester av V-cut:

Dramatisk minskning av kapsprickor (medför högre virkesvärde)

Färre fällsprickor (medför högre virkesvärde)

Mycket mindre risk för stensågning (medför lägre driftskostnad)

Minskad risk för kedjeavhopp (medför högre effektivitet)

Minskad risk att kröka svärdet (medför lägre driftskostnad)

Pierre Kjellin

Frilansjournalist

Artikeln publicerades torsdag den 30 juli 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera