Att förhålla sig till växthuseffekt

LEDARE. Är du klimatskeptiker, klimatalarmist eller klimatneutralist? Kanske bryr du dig inte alls om koldioxidfrågan eller växthusfrågan som diskuteras ivrigt av allt och alla. Min uppfattning är att eftersom alla verkar ha en åsikt så ska vi skogsbrukare driva frågan till vår fördel.

Rickard Axdorff
Alldeles oavsett vad du anser så är världssamfundet överens om när människan tar upp koldioxid ur jordens inre, konsumerar den för att placera den i luften så är det att betrakta som en dålig idé. Oavsett om det blir varmare eller inte så håller jag med om att det inte verkar vara så klokt att bygga vidare på en fossil världsordning. Andra alternativ finns, som bland annat bygger på ett lönsamt hållbart skogsbruk.

Så den nationella inriktningen är fastslagen. Skogen är vägen bort från ett oljeberoende, men för att nå dit måste skogen bärgas. För skogen ägs inte av samfundet Sverige utan den ägs av mängder av skogsbruksföretag. För att vi ska bli en del av omställningen tror jag inte att många av oss kommer att nöja sig med en klapp på axeln och lite beröm för att vederbörande gör en ”god gärning”. Vi kommer att kräva att samhället behandlar oss som de goda företagare vi i själva verket är. Vi kommer att kräva att vi totalt sett går ur omställningen med lönsammare företag. Våra landsbygdsföretag måste kunna tillåtas att utvecklas och bli långt mer lönsamma än vad de tillåts idag. En omställning som inte kommer hela landsbygden till gagn på grund av effekter från andra restriktioner, neddragningar med mera kommer inte att accepteras och då kommer omställningen att gå om intet.

När jag lyssnar med en skogsbrukares öron så är det några saker som slår mig. Saker som saktar ner eller stoppar utvecklingen. Det ena är att det just nu saknas politisk styrning. Hur svårt kan det vara att bestämma sig? Slå fast att alla bilar ska köras på fossilfria bränslen 2030 och reglera strikt hur förändringen ska ske över tiden. Lagstifta fram husbyggande av trä i betongstäderna. Sätt upp tvingande mål om minst 60 procent trädbaserat byggmaterial i alla storstädernas nybyggnationer. Ett annat stort orosmoment är våra folkvalda i EU. De verkar inte ens förstå att de är naiva. De måste ta strid på ett helt annat sätt så att vi över huvud taget får bruka våra skogar som vi själva vill. Det krävs krafttag för att exempelvis inte 60 miljoner italienare med retoriken, ”gör inte om våra misstag och utplåna skogen”, stoppar våra skogsbruksmetoder. Ska vi lyckas med en för landsbygden och landet lönsam, och för städerna nödvändig, omställning är det nödvändigt att våra företrädare spottar i nävarna, kaxar till sig och säger sitt hjärtas mening. Skogsbruk i Sverige är hållbart och vi ska bli hela Europas försörjare av kloka gröna produkter, vilka är lönsamma för hela kedjan. Kan de inte skriva under på det så bör de entledigas.

Sist men inte minst. Omställning kräver att folk i praktiken, inte minst i storstaden där våra politiker bor, inte struntar i frågan. Att dubbelmoralen försvinner. Sanningen är att många säger en sak och gör en annan. Andra ska åka kommunalt men själva tar de flyget. Stockholms stad eldar med kol och sopor medan förbrukarna av värmen talar sig varma om växthuseffektens negativa påverkan. På landet har vi sopsorterat sen vi tämjde grisen, men i Stockholm sopsorterar endast 15 procent. Ändå ojar de sig högt över resursslöseriet. Produktionen av koldioxid är som högst i storstäderna och de konsumerar mer koldioxidproducerande produkter än någonsin, samtidigt som de sitter på höga hästar och förespråkar mindre klimatpåverkan. Jag tror på den goda människan. Därför tror jag också att det viktigaste för en omställning, såväl nationellt som internationellt, är att folk sätter skeden i munnen på sig själva. Att det man säger är det man gör.


Rickard Axdorff
Rickard Axdorff
Tel: 019-16 61 39
E-post: rickard@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades onsdag den 06 maj 2015

Kommenterarer till artikeln

sture Åström, Klimatsans skrev 2015-05-26 21:07:29:

Det finns överväldigande bevis för att det är naturliga krafter som dominerar klimatet, googla "observerade klimatfakta". Ingen verkan av koldioxid har kunnat mätas. Utsläppen av koldioxid har varit dubbelt bra för mänskligheten: Skördarna har ökat, så att hundratals miljoner av världens fattiga inte längre behöver svälta, googla "koldioxid växt välgörande". Dessutom har de fått billig energi. Sedan 1880 har Technisches Universität i München noga följt tillväxten i Europas skogar. De noterar att den ökat med 10 - 30 fortare. Det beror på flera faktorer, men de viktigaste torde vara höjd halt av koldioxid och den uppvärmning med trekvarts grad som noterades under förra seklet. Medgrundaren av Greenpeace, Patrick Moore, anser att växterna varit svältfödda på koldioxid och att en halt omkring 1,500 ppm vore optimal, alltså nästan fyra gånger så hög som nu, googla "klimathotet Moore". Varje skogsägare borde välkomna mera koldioxid i luften. Ovanstående betyder att IPCC bluffat i 25 år. Deras verkliga avsikter förklarar de tydligt, googla "IPCC vill planekonomi".


Mats Jangdal skrev 2015-05-26 19:56:19:

Jösses så tokigt! Jag brukar tycka Richard är ganska vettig i skogsägarfrågor. Men här har du gått rejält fel! Vi ska inte bygga vårt företagande på lögner. Det kommer alltid att straffa sig i längden. Så enkelt är det Klimathotet är ett falsarium, påhittat av människor med totalitära drömmar, skyddade av FN. I drömmarna ingår planekonomi och avskaffad äganderätt. Det kan du väl inte gilla, Richard! Tänk om, tänk rätt! Kräv sanning i klimatfrågan. Då avskaffar frågan och problemet sig självt. Läs gärna mina kommentarer på Frihetsportalen.se, eller få andras kunskap via Klimatsans.com eller Klimatupplysningen.se.


Christoffer Stockman skrev 2015-05-07 11:02:49:

Kan vara det bästa jag läst idag!


Niklas skrev 2015-05-06 22:54:35:

Rätt märkligt att miljöorganisationer anser det klimatsmart att skydda skog. Att de vill skydda skog för biologisk mångfald är en sak, men hur kan detta bli klimatsmart? Mycket bättre då att nämnda skog blir till biobränsle.


Andersson skrev 2015-05-06 20:03:52:

Klart skogsägarna ska tjäna pengar på grön omställning! En hel del bra poänger i den här krönikan


Mattias Goldman skrev 2015-05-06 20:01:51:

Detta är mycket bra skrivet - fossilfritt är en fenomenal potential men kräver lite djävlar anamma.


Jan skrev 2015-05-06 19:59:04:

Länge sen jag skickade ett berömande ord men nu dax. Din ledare pricken över i:et. Mycket bra formulerat!

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste