Halverat anslag till skydd av värdefull natur

De som arbetar med naturvård i Sverige fick först glädjas åt ökade anslag i regeringens budgetproposition för att sedan se hälften av pengarna försvinna när Alliansens budgetförslag röstades igenom i riksdagen.

Göran Enander, statssekreterare på Miljödepartementet. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Maria Tiricke, chef på Naturvårdsverkets enhet för skydd och förvaltning av värdefull natur. Foto: Naturvårdsverket
– Det är en ansträngd budget vad det gäller till exempel skötsel av naturreservat, vandringsleder och annat, säger Maria Tiricke, chef på Naturvårdsverkets enhet för skydd och förvaltning av värdefull natur.

Enligt den budgetproposition som regeringen presenterade i höstas skulle anslagen för naturvård höjts både på områdesskydd och på områdesskötsel. Vad det gäller skötsel låg anslaget i regeringens budgetproposition på omkring en miljard kronor. I Alliansens budgetförslag, som röstades igenom i riksdagen, är anslaget minskat med 350 miljoner till omkring 650 miljoner kronor.

– Skydd ligger enligt den nya nivån på 715 miljoner kronor och enligt regeringen låg det på 1,375 miljarder så det är en halvering. Det är inte bra eftersom det är många markägare som väntar på ersättning, säger Göran Enander, statssekreterare på miljödepartementet.

Han får medhåll av Maria Tiricke, chef på Naturvårdsverkets enhet för skydd och förvaltning av värdefull natur. Hon menar att med en förstärkning på området skydd skulle man ha kunnat arbeta i ett högre tempo och skyddat fler områden.

– Nu är det markägarna som blir lidande och som det får konsekvenser för. När en markägare fått veta att området är skyddat vill de ju oftast ha ersättning så fort som möjligt. Med pengarna som vi nu inte får hade vi kunnat beta av kön med markägare som väntar på ersättning, berättar hon.

Thomas Östlund, enhetschef naturvård på Länsstyrelsen i Värmland. Foto: Johanna Skoglund

Lång kö i Värmland

I Värmland län arbetar Thomas Östlund som enhetschef för naturvård på länsstyrelsen. Enligt honom finns det mark­ägare i Värmland som väntat i två år på att få ersättning för sin skyddade mark och med årets anslag kommer den kön inte att kunna betas av.

– En del skogsägare är medvetna om att det tar tid och en del vill ha lite tid för att diskutera med delägare och så men en del vill ha ersättning fortare, säger han.

Det ökade anslaget till skydd hade man i Värmlands län tänkt använda för att beta av den långa kön med skogsägare som väntar på ersättning.

 – Men även för att bilda fler naturreservat, säger Thomas Östlund. Vi har till exempel flera stora områden som i dag inte är skyddade som Glaskogen, Brattforsheden och Hovfjället.

Anläggningar förfaller

Maria Tiricke på Naturvårdsverket förklarar att en hel del av de pengar som verket nu får även kommer att gå till åtgärder i det branddrabbade området i Västmanland, något man inte fått extra anslag för.

– Det kommer leda till att det blir mindre pengar över till naturreservaten till exempel, förklarar hon.

Maria Tiricke berättar att vad det gäller åtgärder för värdefull natur, det man även kallar skötsel, skulle man ha fått 350 miljoner mer om regeringens budget röstats igenom.

– De pengarna vi får ska gå till underhåll av alla anläggningar, leder, broar, vindskydd, naturum och andra utställningslokaler. Förutom att köpa in och skydda natur så måste vi förvalta det vi har. Vi har haft ett magert anslag i många år och många anläggningar har fått förfalla. Om till exempel en bro är dålig finns det ju inget alternativ annat än att stänga. Vi måste ju även märka ut de områden som blir naturreservat och det arbetet kommer vi få ha ett lägre tempo med.

Thomas Östlund på Länsstyrelsen i Värmland berättar att i hans län är behovet av skötsel jättestort.

– En del av våra anläggningar är så dåliga att de är på väg att ruttna bort, menar han. Vi får försöka prioritera det mest akuta.

Samtidigt tycker han att man borde göra en satsning på naturturismen och menar att turister från Europa förväntar sig en helt annan standard än de får när de besöker svenska naturreservat och vandringleder.

Göran Enander, statssek­reterare på miljödepartementet påpekar också att genom att dra ned på skötseln drabbas många lokala entreprenörer ute på landsbygden som ofta jobbar med underhåll och liknande.

– Sådana fall har jag själv varit i kontakt med, säger han.

Förutom de pengar som miljödepartementet skulle fått för naturvård i regeringens budget försvinner även 100 miljoner kronor som skulle gått till landsbygdsdepartementet för biotopskydd och naturvårdsavtal hos enskilda skogsägare. Dessa medel skulle ha gått till Skogsstyrelsen.

Enligt Göran Enander kan man inte räkna med att det kommer avsättas några nya pengar till naturvård i den vårbudget som läggs i mars. På miljödepartementet har man däremot börjat arbeta med budgeten för 2016 och där kan anslagen korrigeras. I decemberuppgörelsen mellan regeringspartierna och Alliansen kom man nämligen överens om att en minoritetsregering ska kunna få igenom sin budget.

– Det ger en viss stabilitet, konstaterar Göran Enander. Nu jobbas det med att presentera en budget för 2016. Det kanske låter avlägset så här i början på året men den ska ju presenteras i september.

Göran Enander berättar att när han, inför årets budget, var ute och träffade företrädare för de som får medel från miljödepartementet så har han noga poängterat att regeringen inte har majoritet och att budgetpropositionen därför kan falla i en omröstning.

– Därför tror jag att man inte gått igång och gjort anställningar med mera sedan regeringens budgetproposition presenterades. Men visst är många besvikna, man kanske började planera emotionellt men inte praktiskt, säger han.

– Själv passade jag på att njuta så länge det gick, säger Maria Tiricke. Vi har aldrig haft en sådan här situation tidigare. För att förbereda oss planerade vi efter två scenarier. Visst la vi lite mer fokus på regeringens budget, med den budget som gäller i dag har vi egentligen samma verksamhet som tidigare.

På Länsstyrelsen i Värmland tar Thomas Östlund också sikte på 2016 istället för året som nu inletts.

– Vi får hoppas att det blir ett annat läge då, konstaterar han. Och då ska vi se till att ha bra beredskap för att göra saker.


Johanna Skoglund

Frilansjournalist

Artikeln publicerades torsdag den 12 februari 2015

Kommenterarer till artikeln

Niklas skrev 2015-02-12 22:51:46:

Det vore klädsamt av naturskyddsmyndigheterna att inte skydda en pinne till, förrän de dels betat av befintlig kö, dels sett till att prioritera skötsel av befintliga reservat. Sedan vore det också klädsamt att bara skydda mark enligt komet-programmet. Markägarna ska styra fritt över sin egen mark.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste