Närodlad plast med hjälp av trä

Plastpåsen kan i framtiden bli plastpåse av trä.
 – Det är inte svårt tekniskt. Utmaningen är att hitta investeringspengar till första anläggningen och hantera prisrisken, säger Ylwa Alwarsdotter, strategisk marknadsutvecklare vid Sekab.

- Vi är involverade i flera pilotstudier med företag från hela världen, som med vår hjälp undersöker möjligheterna för att utnyttja olika typer av biprodukter rika på cellulosa. Exempelvis flis, halm och bagass, säger Ylwa Alwarsdotter vid Sekab. Foto: Håkan Nordström
– Tekniskt sett finns det inga hinder till att tillverka förnybara plastpåsar med trä, utan dessa ligger främst på den kommersiella sidan, speciellt nu när oljan befinner sig på rekordlåga nivåer och konkurrenskraften för biobaserade råvaran minskar, säger Carina Lööf vid Trioplast. Foto: Trioplast
När EU ska minska på förbrukningen av tunna plastpåsar, kan trä bli en viktig ingrediens i en ny sorts plastpåse. De tekniska möjligheterna finns redan – som att göra etanol av rester från skogen.

– I steget etanol till eten tittar vi på effektivare processer än de som tidigare använts. Så tekniskt bedömer vi inte att det är några problem att använda trä till förnybara plastpåsar. Alla delar av trä kan användas och upp till 20 procent bark kan följa med in i processen. Men ekonomin ska bära hela vägen, vi uppskattar kostnaderna till mellan en och två miljarder kronor för att bygga en första anläggning, säger Ylwa Alwarsdotter.

Sekab är Europas ledande producent av etanolbaserade kemi- och bränsleprodukter. Företaget driver nu projektet ”Närodlad Plast” i samarbete med Sveaskog, Södra, Borealis, Trioplast, Tetra Pak, Ica och Norgesgruppen. Genom att ta tillvara restprodukter från skogsbruket och koppla ihop olika tekniska möjligheter, vill företagen i projektet skapa en värdekedja hela vägen från skogen till färdiga produkter, som bärkassar eller korkar till mjölkkartonger.

– Stora mängder råvara ska transporteras till fabriken och många olika produkter kommer fram, exempelvis gasformiga bränslen som biogas som ska transporteras till kunder. Den geografiska placeringen blir därför en av de kritiska faktorerna, säger Ylwa Alwarsdotter.

– Det finns massor av möjligheter. Frågan är vilka som är industriellt lönsamma. Det gäller att alla industribranscher, som kemibranscherna, skogsbranscherna och textilbranscherna, tänker på slutmarknaderna och kundens intresse för förnybart och biobaserat, säger Nils Hannerz, vid IKEM, Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige. Foto: IKEM

Flera användningsområden för trä

Rester från skogen – till exempel sågspån eller brännved – delas upp i beståndsdelar med hjälp av värme, enzymer och svagsyra. Cellulosan som bryts ned till socker, jäses enligt konventionell teknik till etanol. Etanolen omvandlas därefter till eten – och sedan sätts etenmolekylerna ihop till polyetenplast.

– De andra delarna av veden kommer också att utnyttjas, till lignin, biogas och biokoldioxid. Lignin har mycket bra energivärde men är framförallt en framtida plattformskemikalie. Sulfonerat lignin används som mjukgörare i cement. Biogas är ett fordonsbränsle, men även bioråvara till kemiindustrin. Koldioxid importeras till Sverige för läskedryckstillverkning, berättar Ylwa Alwarsdotter.

Ett av företaget i projektet är Trioplast.

– Vi ser positivt på möjligheterna att använda trä för tillverkning av plast. Trioplast är mycket intresserade av att arbeta med biobaserad råvara från vår närodlade skog, vi tror och hoppas att detta är möjligt att genomföra. De mest krävande stegen är bioetanol och etenframtagningen, det är där som stora investeringar krävs. Jag tror på produktionsstart om cirka fyra år, säger Carina Lööf, inköpschef vid Trioplast.

Miljöfördelarna kan bli stora

Även om plasten tillverkas från skogsråvara kommer dessa plastpåsar också att omfattas av lagstiftningens definition av tunna plastkassar.

Hur miljövänliga är då förnybara plastpåsar med trä?

– Lokaliseringen för träbaserade plastpåsar inte är klar så kan vi inte räkna i detalj, men vi uppskattar att förnybara plastpåsar med skogsursprung kommer att ha mycket bra hållbarhet, berättar Ylwa Alwarsdotter.

Nils Hannerz, ansvarig för industriell bioekonomi vid IKEM, Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige:

– Det är alltid svårt att svara på exakt och beror på många olika saker. Många experter och företag pratar om 75-85 procent lägre utsläpp för en plastpåse av förnybar polyeten jämfört med en fossilbaserad polyeten, säger han.

Micael Goth

Frilansjournalist

Artikeln publicerades fredag den 06 februari 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste