Lagren av rundvirke och massaflis upp 26 procent

De totala lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis beräknas ha uppgått till 8,3 miljoner m³fub för tredje kvartalet i år. Det är en ökning med 26 procent jämfört med förra året.

Jämfört med samma period förra året är lagren av rundvirke och massaflis 26 procent större i år beräknat den 30 september, enligt statistik från Skogsstyrelsen.

Lagren av barrsågtimmer beräknas ha uppgått till 3,2 miljoner m³f ub. Jämfört med samma tidpunkt året innan är det en ökning med 52 procent. Lagren av barrsågtimmer har ökat i samtliga virkesbalansområden. Som störst beräknas den vara inom virkesbalansområde 1 och 4, landets norra respektive södra delar. Den kraftigaste ökningen (77 procent) har skett inom virkesbalansområde 1.

Löv ner och barr upp

Lagren av massaved uppgick till 4,1 miljoner m³f ub per den 30 september 2014, vilket är 9 procent större än vid samma tidpunkt året innan. Per sortiment sorterade sig massavedslagren enligt följande: tall och barr (2,8 miljoner m³f ub), gran (0,4 miljoner m³f ub) och löv (0,9 miljoner m³f ub). Lagren av löv minskade 22 procent medan lagren av tall och barr ökade 28 procent.

Lagren av massaflis beräknas ha uppgått till 1,0 miljoner m³f ub, vilket innebär en ökning med 39 procent jämfört med den 30 september 2013.


Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades måndag den 24 november 2014

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Klimathoppet fälldes av granskningsnämnden, men av fel anledning

LEDARE Det finns en tilltagande vilja i miljörörelsen att jämställa koldioxid och metan från till exempel bioenergi, djur och mat med koldioxid och metan från utvinning och förbränning av fossila bränslen. Det är så dumt att man lätt kan bli stum av förundran och har svårt att ta det på allvar. Även i public service dyker sådana uttalanden upp ibland. Det är ytterst viktigt att vi inte låter de normaliseras.

Kommentera