”Departementet-som-inte-kan-nämnas-vid-namn”

LEDARE. ”There is no good and evil. There is only power, and those too weak to seek it”– Lord Voldemort

Rickard Axdorff
Harry Potter är den lilla sköra pojken som strider mot den onde trollkarlen Lord Voldermort. En man så ond att folk inte vågade uttala hans namn. I stället väljer man att säga ”han-som-inte-kan-nämnas-vid-namn” eller ”ni-vet-vem” och ibland ”mörkrets herre”. Detta av rädsla för att han annars dyker upp. Hans tjänstemän, dödsätarna, har till uppgift att minska motståndet mot ”ni-vet-vem”. Det gör de genom hot, kidnappning och utpressning, genom fysisk och psykisk skada på deras familjer och då speciellt deras barn.

Att ”departementet-som-inte-kan-nämnas-vid-namn” ställer till en hel del förtret för oss i de gröna näringarna blir bra tydligare och tydligare. Under åtta år har ändå dödsätarna varit någorlunda inaktiva, men nu är ”ni-vet-vem” en minister med makt och då kan dödsätarna åter organisera sig.

Det som når mig med ugglepost från både stad och land är oroväckande. Det kommer leda till många svåra år för oss mugglarfödda samtidigt som de renblodiga trollkarlarna ges mer makt. Jag nås av att hemliga dokument från hemliga föreningar om lagförslag som ska föråldra Sveriges skogar tas på stort allvar av ”ni-vet-vem”.

Vi ser också ansatser i argumentation och attityder som gör gällande att deras magiska värld bör hållas hemlig och skyddas från oss mugglare och vår önskan att härska över våra egna liv. Som ett exempel kan vi ta den utlovade jakten på ett av landets mest forskarbelysta djur, vargen. Styrkt av sin upphöjda ställning kan ”ni-vet-vem” reducera ett seriöst och gediget forskararbete till intet med personliga åsikter. Ett forskararbete hon dessutom hävdat utförts av köpta forskare och dödsätarna gör nu allt för att stoppa jakten.

Jag nås också av de mindre hemliga dokumenten som verkar handla om vatten,  men så är icke fallet. Det handlar om att minska arealen mark som ska får brukas med ”ni-vet-vems” goda vilja. Enligt förlaget från ministeriet om strandskydd för små sjöar och vattendrag ska våra 1 463 000 kilometer vattendrag ha ett strandskydd om 100 meter. Det leder till att 70 procent av landets yta försvinner från mugglarnas kontroll. Troligen utgör städerna de kvarvarande 30 procenten.

Ytterligare ett oheligt prioriterat dokument är skogsvårdslagen. Mycket pekar på att ”ni vet vem” kommer att ordna så att den kommer in under miljöbalken. Vad det kommer att innebära för mugglare och halvblod kommer de förstå först när de sitter bakom galler i Azkaban och att överklaga beslutet har redan blivit ett privilegium ämnat endast för de organiserade dödsätarna.    

Att välja mellan vad som är rätt och vad som är lätt är ett centralt tema i boken om Harry Potter. Vi har haft rätt stora grader av frihet i skogsbruket vilket lett till att vi har den underbara natur vi har i landet. Att bruka skogen har visat sig vara rätt. Den väg vi nu riskerar att slå in på, regleringar som förminskar brukarna, kringskär deras frihet och minutiöst kontrollerar deras handlingar är lätt, inte rätt.

Det var Harrys kärlek till hans mor som räddade honom. Jag hoppas att din och min kärlek till den mor som vi älskat i generationer, Moder Jord, så småningom räddar oss från ”ni-vet-vem” och en växande skara döds­ätare.

”There is more good than evil. That’s why the poor and weak will reclaim the land.” ­– ­Rickard


Rickard Axdorff
Rickard Axdorff
Tel: 019-16 61 39
E-post: rickard@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades onsdag den 19 november 2014

Kommenterarer till artikeln

Niklas skrev 2014-11-19 22:16:07:

Äganderätt - med åtföljande fri förfoganderätt och bestämmanderätt över egen egendom är en mänsklig rättighet.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste