Mer miljöhänsyn än man tidigare trott

Storskogsbruket och skogsägarföreningarna har för första gången lämnat information om var deras frivilliga avsättningar finns. De sammanställda siffrorna pekar nu på att mer hänsyn vid avverkning tas än vad som tidigare varit känt.

    

Fakta

Skogsstyrelsen gör regelbundet skogliga konsekvensanalyser (SKA) som beräknar vilka konsekvenser insatser får på 100 års sikt. Det är inom ramen för detta projekt som storskogsbruket och skogsägarföreningarna lämnat underlag till SLU som sammanställt siffrorna.


Tack vare den nya informationen om var de frivilliga avsättningarna finns kan säkrare analyser av tillståndet i skogen nu göras. Underlaget omfattar ungefär hälften av Sveriges skogsareal. För att få en fullständig bild av skogsbrukets hänsynstagande behövs nu även information om resterande frivilliga avsättningar i skogsbruket, menar Skogsstyrelsen.

– Det är bra att storskogsbruket och skogsägarföreningarna ställt den här informationen till förfogande. Om vi nu också kan få kompletterande information från hela skogsbruket, så kan vi ge en ännu bättre bild av tillståndet i skogen, säger Monika Stridsman, generaldirektör Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Avsevärt större

Efter analyser av de frivilliga avsättningarna och så kallade hänsynsytor kan man bland annat konstatera att frivilliga avsättningar och hänsynsytor överlappar varandra i mindre utsträckning än vad man tidigare räknat med. Det innebär att arealen hänsynsytor i skogen är avsevärt större än vad som bedömts utifrån tidigare tillgänglig information.

– Det är mycket positivt att mer miljöhänsyn har tagits i skogen än vad vi tidigare känt till. Samtidigt visar detta hur viktigt det är att myndigheter, skogsbruk och andra intressenter har samma information. Då ökar möjligheten att göra säkrare analyser och prognoser, säger Göran Rune, avdelningschef Skogsstyrelsen, i samma pressmeddelande.


Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades fredag den 24 oktober 2014

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste