Träning – inte ras – gör en skicklig jakthund

Det är inte rasen utan hundens historik och träning och åter träning som avgör ifall din jakthund kan bli en duktig vildsvinsjägare. Det säger Johan Eklöf. Han efterlyser fler vildsvinstränade hundar i jaktskogen.

Gonzcy Polski-hanen Zack pustar ut efter en omgång med de två galtarna i nybörjarhägnet.
Tillsammans med kompanjonen Klas Henriksson och inhyrda hundinstruktörer tränar Johan Eklöf många olika raser av jakthundar för vildsvinsjakt.

Det avgörande för om din hund ska ha möjlighet att bli en bra vildsvinshund är inte rasen, säger Johan Eklöf:

– Nej, det är bara upp till varje enskild individ, vilken historia hunden har. Vi märker inga rasmönster i den bemärkelsen.

– Det finns många hundar som fungerar som allround. Men för att få fram riktigt bra vildsvinshundar så måste du träna dem på vildsvin. När de kommer ut i hägnet så ser vi att många hundar vill inte alls jaga vildsvin. Och det här upptäcker du inte när du är ute i skogen, för då ser du inte vad som händer, förklarar Johan.

Att bli en bättre vildsvinsjägare handlar inte bara om att träna sin hund, påpekar Johan:

– Det är otroligt viktigt att man lär sig hur ens hund fungerar i mötet med vildsvinet. Du och din hund måste agera som ett team ute i skogen för att jakten ska fungera.

Samtidigt kommer jakt utan hund även i framtiden att vara den dominerande jaktformen på vildsvin, påminner Johan:

– Vakjakten är enligt min mening den effektivaste jaktformen, och den kommer att vara absolut nödvändig även i framtiden för att kunna begränsa och beskatta vildsvinsstammen.

Utfodring av vildsvin vid åtling ser han också som en nödvändighet:

– Utan åtling och jakt på vak skulle vi aldrig lyckas beskatta vildsvinen i tillräckligt stor omfattning.

Johan och Klas tycker också att jakten på vildsvin utvecklas i positiv riktning.

– De flesta hundar som vildsvinstränas hos oss är unga oerfarna hundar. Och det byggs successivt upp ett bestånd med vildsvinsdugliga hundar i Sverige, säger Klas Henriksson.

Även jägarkåren i ­Sverige bygger upp kunskap och erfarenhet från vildsvinsjakt, menar Johan.

Pierre Kjellin
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktion@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades lördag den 27 september 2014

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera

Kriget i Ukraina får träpriser att rusa

Allt fler konkurrerar om skogsråvaran. Det pågående kriget i Ukraina har kraftigt minskat Rysslands exportvolymer till Europa. Det skapar utbudsbrist och leder till en stark prisutveckling som gynnar svenska skogsägare. Samtidigt växer risken för brist på träråvara. Skogsindustrin står också inför utmaningar, till exempel kring biologisk mångfald och en ökad reglering från EU. Det framgår av Handelsbankens senaste rapport om den svenska skogssektorn.

Kommentera