Domstol ger Naturskyddsföreningen rätt i Änok-frågan

Beslut i tvistefrågan om Änokdeltat har nu fattats av Högsta förvaltningsdomstolen. Beslutet innebär att man ger Naturskyddsföreningen rätt att överklaga Skogsstyrelsens beslut.

Bakgrund

Målet handlar om två ansökningar om avverkning i Kvikkjokk i Norrbottens län. Områden har helt eller delvis betecknats som nyckelbiotoper och ligger nära naturreservatet Kvikkjokk-Kabla fjällurskog. Skogsstyrelsen har bedömt att ansökan om avverkning inte kunde avslås. Att området har klassats som nyckelbiotop utgör inte något formellt hinder för avverkning. Området är dessutom större än vad som kan beslutas som biotopskyddsområde.

► Läs även Tillåtet att avverka i Änokdeltat - igen (5 oktober 2012)
Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att en ideell miljöorganisation har rätt att överklaga ett tillstånd som Skogsstyrelsen fattat med stöd av skogsvårdslagen, eftersom sådana beslut omfattas av artikel 9.3 i Århuskonventionen.

– Det är bra att Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om talerätt. Det här är ett principiellt mycket viktigt mål. Vår tolkning var en annan än den som rätten gjort, men nu får vi förhålla oss till detta och se över på vilket sätt det kan komma att påverka våra arbetssätt, säger Göran Öster, chefsjurist på Skogsstyrelsen, i ett pressuttalande.

Högsta förvaltningsdomstolen har endast tagit ställning till frågan om Naturskyddsföreningen har talerätt. Frågan om själva avverkningen är inte avgjord och Högsta förvaltningsdomstolen skickar tillbaka frågan till Kammarrätten.


Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades fredag den 14 februari 2014

Kommenterarer till artikeln

Niklas skrev 2014-02-19 01:00:30:

Varför skulle socialisterna ha monopol på ordet solidaritet? F.ö., så kan ju SNF m.fl. NGO:s hålla sig på statlig och kommunal mark och låta de privata skogsägarna sköta sig själva.


PV skrev 2014-02-18 07:16:03:

Du använde socialist-ordet solidaritet, då lade jag till kamrat. Har du ingen humor? Du anser alltså att all skatt är stöld. En extrem hållning, minst sagt. Sluta använda dig av allt som är skattefinansierat om det känns bättre. Bara åka bilen på privata vägar tex.


Niklas skrev 2014-02-17 20:11:18:

PV! Sedan Östeuropéerna slutade använda titeln kamrat efter Berlinmurens fall, så har samarbetsklimatet blivit bra mycket bättre. Sedan sker de flesta stölder enligt gällande lag utav myndigheter, t.ex. varje gång det dras skatt på lönen utan ditt uttryckliga medgivande. Skogsstyrelsen har ju uppenbarligen - med lagens goda minne - svårt att skilja på mitt och ditt, varför markägaren fortfarande måste stå med mössan i hand och polisen lyfter inte ett finger. Om SNF hade vett att skilja på mitt och ditt, så hade Änok-ärendet varit avslutat för länge sedan - till skogsägarnas belåtenhet! SNF har beslutat sig för att jävlas med markägare som vill kunna leva på sin mark.


PV skrev 2014-02-16 22:20:38:

Du måste ha missförstått, det finns inga föreningar som har makt att bestämma över andras mark. Myndigheter och domstolar följer lagar och bestämmelser, om de har stulit något från dig eller någon annan så kan den saken lätt anmälas till polisen. Det som du kallar för att stå med mössan i hand och be om lov kallas i folkmun annars för att följa lagen. Solidaritet, kamrat! :)


Niklas skrev 2014-02-16 19:53:43:

PV! En viss skillnad mellan att bestämma över annans egendom (utan att behöva ta något som helst ansvar) och att ha en åsikt om andras egendom... Det är f.ö. inte Änok jag har synpunkter på utan snarare domstolar, diverse myndigheter och NGO:s som jag har synpunkter på... F.ö. känner jag solidaritet med andra markägare och deras vilja att fritt få råda över sin egen egendom utan att som idag behöva stå med mössan i hand och fråga maktfullkomliga myndigheter, domstolar och NGO:s om lov.


PV skrev 2014-02-16 01:00:50:

Änok tillhör väl inte dig heller Niklas, så varför bryr du dig? Du har tidigare gjort klart att man enligt dig inte har någon rätt ha en åsikt om man inte äger marken. Du lever uppenbarligen inte som du lär.


Niklas skrev 2014-02-15 21:32:29:

PV! Det som är konstigt, är väl snarare att varken SNF eller högsta förvaltningsdomstolen (HFD) kan skilja på mitt och ditt. Änok tillhör varken SNF eller HFD, så vitt jag förstår.


PV skrev 2014-02-15 16:35:53:

Bra att rättsläget i frågan nu är klarlagt. Konstigt att skogsstyrelsen som ansvarig inte hade koll på det från början dock.


Niklas skrev 2014-02-14 22:50:01:

En stor skandal på flera sätt. För det första är SNF eller andra NGO inte sakägare. För det andra ska inte markägaren behöva fråga myndigheter om lov om de vill frigöra eget bundet kapital (i det här fallet slutavverkning). Markägarnas rättigheter blir bara mer och mer beskurna.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste