Ny behandling minskar dödligheten vid snygbaggeangrepp

Genom att behandla plantor med metyljasmonat kan man öka deras naturliga skydd mot angrepp av snytbaggar. På tallplantor minskade dödligheten från 39 till sju procent vid försök.

Effekterna av snytbaggarnas gnagande kan minskas med en ny behandling som testats av forskare på SLU.
Foto: Photos.com
I en nyligen publicerad studie i den vetenskapliga tidskriften Forest Ecology and Management visar forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, att det går att skydda plantor genom att trigga deras försvar. Barrträdsplantor har ett grundläggande försvar vars funktion är att bromsa angreppen, men de har också ett försvar som triggas i gång när plantan angrips. Problemet för de plantor som planteras ut på hyggen är att snytbaggetrycket ofta är så högt att plantorna hinner få dödliga skador innan de hunnit bygga upp sin försvarsförmåga, skriver SLU i ett pressmeddelande.

Färre plantor dog

För att förbereda plantorna för angrepp från snytbaggar triggade forskarna plantornas försvar redan innan de planterades ut. Detta gjordes genom att spraya plantorna med metyljasmonat, vilket är en substans som plantan själv använder för att sätta i gång en ökad produktion av försvarsämnen efter ett angrepp. Behandlingen med metyljasmonat ökade produktionen av försvarssubstanser, plantorna angreps i lägre grad och färre plantor dog.

Behandlingen var effektivast på tallplantor där behandlingen minskade dödligheten från 39 procent till sju procent under två säsonger i fält. Nu pågår studier som syftar till att utveckla detta koncept som skulle kunna bli en effektiv och giftfri metod att skydda plantor till en låg kostnad.

Studien finansierades av Stiftelsen för strategisk forskning och via Snytbaggeprogrammet.


Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades fredag den 13 december 2013

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera

Kriget i Ukraina får träpriser att rusa

Allt fler konkurrerar om skogsråvaran. Det pågående kriget i Ukraina har kraftigt minskat Rysslands exportvolymer till Europa. Det skapar utbudsbrist och leder till en stark prisutveckling som gynnar svenska skogsägare. Samtidigt växer risken för brist på träråvara. Skogsindustrin står också inför utmaningar, till exempel kring biologisk mångfald och en ökad reglering från EU. Det framgår av Handelsbankens senaste rapport om den svenska skogssektorn.

Kommentera