Nya virkesfordon skulle minska utsläppen

Om det svenska skogsbruk kunde köra virkesfordon på mellan 74 och 90 ton skulle utsläppen av koldioxid minska med 10-15 procent, motsvarande cirka 50 000 ton per år, menar Skogforsk.

Skogforsk har analyserat skogsbrukets transporter av timmer, massaved och biobränsle under ett år. Resultaten visar att fordon mellan 74 och 90 ton förutom att minska utsläppen av koldioxid även skulle minska antalet tunga transporter på vägarna med 25 procent.

– Våra analyser visar också att skogsbruket är en betydligt större befraktare än vad Sveriges officiella statistik visar. Den underskattar skogsbrukets transportarbete med så mycket som 30 procent, säger Mikael Frisk, forskare på Skogforsk, i ett uttalande.

Skogsbruket transporterade under ett år cirka 70 miljoner ton rundvirke och skogsbränsle från skog till industrier och värmeverk. Hela landets vägnät användes och 96 procent av allt transportarbete skedde på allmän väg. Endast fyra procent skedde på enskilda vägar.

Medeltransportavståndet för de transporterade volymerna var enligt studien 95 kilometer och det totala antalet fordonskilometrar uppgick till drygt 300 miljoner. Den transporterade mängden rundvirke uppgår till 63 miljoner ton med ett totalt transportarbete på drygt sex miljarder tonkilometer.


Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades fredag den 29 november 2013

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste