Ny viltförvaltningsmyndighet först 2017

Det behövs en nystart. Det saknas förtroende för Naturvårdsverket i frågor som berör viltförvaltningen. Fokus har varit på att bevara i stället för att förvalta. Som exempel har cirka 50 procent av resurserna avsatts till rovdjursfrågor.

Idag presenterades jaktlagsutredningens delbetänkande som huvudsakligen berör myndighetsansvar i jakt och viltvårdsfrågor. I detta skede berör man inte jaktlagen alls.

Frågan som ställdes på presskonferensen var, ska Naturvårdsverket vara nationell myndighet för viltförvaltning även i framtiden? Enligt delbetänkandet är förslaget nej. I stället föreslås en ny myndighet om 40 personer fördelade på orterna Östersund, Grimsö och Jönköping där större delen av kostnaden redan är finansierad genom en rockad av personal.

I ett pressmeddelande från Naturvårdsverket menar dess generaldirektör att de har goda förutsättningar att hantera jakt- och viltfrågorna även framöver. Utredarna hävdar dock att förtroendet från flera håll redan är förbrukat.

Om man ska komma vidare i processen behöver man först fatta beslut och sen göra en genomförandeutredning som i detalj ser över vilka beslut som kommer att fattas av den nya myndigheten samt vilka kompetenser den ska bestå av. Bland annat föreslår utredarna att ekonomisk kompetens ska tillföras så att de gröna näringarna får bättre gehör för sin kostnads och intäktsbild.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades torsdag den 03 oktober 2013

Kommenterarer till artikeln

Niklas skrev 2013-10-04 22:51:53:

Det var illa att det ska ta så lång tid innan den idiotiska älglicensen kan skrotas. Älgen är ju den största orsaken till att det sätts gran på tallmarker.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste