"Vi måste överta makten om sanningen"

LEDARE: Rädda inte de svenska skogarna! De behöver nämligen inte räddas. De tas tryggt omhand av sina ägare på bästa möjliga sätt. Sveriges skogslandskap är fantastisk och allt snack om allvarliga hot är inget annat än påhitt.

De flesta av oss skogsägare kan säkert skriva under på att vår verklighetsbild inte stämmer överens med många andras verklighetsbild över skogstillståndet i landet. Det är ett allvarligt problem när två uppfattningar om samma verklighet så kraftigt avviker från varandra. Vems verklighet stämmer?

För att kunna vinna matchen om verkligheten, det vill säga hur det egentligen står till med tillståndet i skogen utanför stads­gränserna, behöver vi analysera vem som bestämmer denna verklighet. Miljö­organisationerna gjorde den för länge sedan. Svaret är stadsborna, på vilka landsbygdens befolkning oundvikligen sitter i knäet. Stadsborna är en maktfaktor som är kraftigt underskattad. De regler och lagar som vi skogsägare kommer att tvingas leva med framöver har sin bas i stadsbornas uppfattade sanning om skogsbruk. Anledning till detta är enkel: för de beslutande politikerna är två röster från staden bättre än en röst från landet. Därför är det livsviktigt att vi får bukt med nidbilden av svenskt skogsbruk. Först när ett politiskt beslut som gynnar ägandet och brukandet av skog även innebär att man inte förlorar röster i stadsregionen kommer politikerna, oavsett färg, våga ta detta beslut.

Men spelar sanningen inte någon roll i dessa sammanhang? Nej knappast. Det handlar om uppfattningar, inte sanningar. Det som kommer att bestämma vårt framtida öde är uppfattningen om skogsbruk från personer som bor i höghus av betong, som aldrig sett en avverkning med egna ögon. Personer som i dag inte gör kopplingen mellan skogen och de produkter som kommer från den. Personer som inte fullt ut förstår att varje liten bit mark är en del av någons företag, någon annans ägodel. Dessa personer får i dag sin verklighetsbild uppmålad av fanatiska representanter för de så kallade ”miljö­organisationerna”. Dessa organisationer styr skickligt vilken verklighet som uppfattas som den rätta och kan genom sin än så länge fortsatt höga trovärdighet skickligt måla bilden av skogs­brukandet.

Enligt denna bild är all skog redan borta - och den skog som eventuellt ändå finns kvar är monokulturer av granåkrar. Landskapet är söndertrasat av vägar och det råder bostadsbrist för fåglarna då de inte har lämpliga träd att bo i. Sen är Sverige det sämsta EU-landet när det kommer till bevarande av djur och natur, och brukandet av skog är den verksamheten i landet som har den absolut största miljöbelastningen. Dessa kraftfulla nidbildskampanjer bidrar starkt till uppfattningen av sanningen för de som inte besöker skogen själva.

Vi är nu i ett läge då vi behöver överta makten om sanningen. Det tror jag att vi gör genom att säga ifrån på ett mer kraftfullt sätt. Jag tror att en framkomlig väg kan vara att obstruera allt som har med påtvingad naturvård att göra. Vi klarar oss alldeles utmärkt med den naturvård som vi själva ombesörjer enligt dagens metoder. Uppror från de utsatta skogs­brukarna kan ändra stads­bornas uppfattning om skogsbruk, vilket är vår framgångs­medicin. För faktum kvarstår utanför stadens gräns: efter flera generationer av trakthyggesbruk är Sveriges skogslandskap fortfarande sannerligen fantastiskt.

Rickard Axdorff
Rickard Axdorff
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades onsdag den 10 juli 2013

Kommenterarer till artikeln

Signatur skrev 2013-08-20 10:25:33:

Hej! Din ledare väcker frågor: 1. Vilka representanter för miljöorganisationer syftar du på, när du skriver "fanatiska"? 2. Var har du hittat påståendet att all skog redan är borta? 3. Anser du att boende i höghus av betong diskvalificerar människor från att delta i skogsdebatten? Med vänlig hälsning


Signatur skrev 2013-08-16 10:34:35:

Hej Rikard! Din intressanta ledare väcker några frågor som jag passar på att ställa här, så att fler kan ta del av dem. 1. Vilka representanter för miljöorganisationer syftar du på, när du skriver "fanatiska"? 2. Var har du hittat påståendet att all skog redan är borta? 3. Anser du att boende i höghus av betong diskvalificerar människor från att delta i skogsdebatten? Med vänlig hälsning


Lasse skrev 2013-08-14 15:53:15:

Rickard! Denna ledare var ta mig fan det mest skarpsinniga som skrivits på år och dag om skogen och miljön. Du tolkade så koncist en känsla som tiotusentals skogsägare och annat skogfolk har känt. SNF:s reklamfilm på TV är ju ett lysande exempel på hur miljöorganisationerna begår övergrepp på sanningen – men deras version köps naturligtvis av höghusfolket i stan.


Martin skrev 2013-08-03 11:17:32:

Jag tycker lite synd om (oss) privata skogsägare här. Den bild jag har av hur skogsbruk bedrivs i sverige idag (tänker väl främst på privata skogsägare) är inte alls att miljöintressen är underrepresenterade (dock kanske missriktade pga SVL, men det låter jag vara). Tvärtom, miljö-tänket finns med hela tiden. I alla beslut. Var ska vägarna läggas? var låg det där sur-dråget ngnstans? Titta vilken fin klunga ekar, den kanske vi borde spara? etc., etc... och detta gör man med ngn slags "balanssinne" mellan vad det kommer kosta, för kostar det gör det, och vad man hoppas gynnar miljövärden. Därför blir man ju inte lite besviken på SNF när man ser deras lobby-kampanjer och VIPS! helt plötsligt är man Fan själv! Näe, den brist på respekt för ens åsikter/intressen som "miljösidan" beskyller "skogsbrukarna" för, besitter de själva i minst samma utsträckning. Skärpning och självinsikt tack!


Niklas skrev 2013-07-18 09:22:04:

En viktig del i kampen om sanningen i skogen är ju journalisterna på radio, TV och dagspress. När 41 procent av dessa journalister är miljöpartister och motsvarande siffra på SR och SVT är 54 respektive 52 procent, så blir det svårt med alternativa sanningar. Det räcker väl att påminna om vilken skada Maceij Zaremba åstadkom förra året...


Niklas skrev 2013-07-17 23:17:42:

PV! Det får inte dröja 15 år eller mer innan ersättning, vilket det ofta gör. F.ö. ser jag inte varför det skulle vara fel med ersättning till markägaren för evighetsträd. Det är ju trots allt ett betydande intrång i äganderätten och orsakar kännbara intäktsminskningar och inte sällan merarbete för markägaren.


Niklas skrev 2013-07-17 23:12:15:

LHJ!! Är det någon åtgärd i skoggen som skogsbrukarna tjänar pengar på, så är det onekligen slutavverkning. Ingen annan skoglig åtgärd ger större netto så snabbt. Att sedan många skogsbrukare sedan får en del mellanår, där det går back p.g.a. utebliven gallring och slutavverkning, hör ju bara samman med skogsbrukets långsiktighet. Det är f.ö. därför vi har systemet med skogskonto, perodiseringsfond och expansionsfond, då vinsten från en större gallring eller slutavverkning kan slås ut på 5-10 år. F.ö. tvivlar jag på att mina debatter jynnar miljörörelsen. Deras osakliga lögner gör det definitivt inte.


PV skrev 2013-07-17 12:05:49:

Niklas. Du svara ju så fint själv på dina frågor ;) De allra flesta får sina pengar inom något fåtal år. 15 år är extremt länge att vänta så något måste ju ha gått galet där. Att du hänvisar till extremfall förändrar inte det faktum att det måste till flera naturreservat om målen ska nås. Med tanke på din fråga om "ersättning för evighetsträd" så placerar dig själv på en ganska extrem kant om du anser att du ska ha statlig ersättning för generell hänsyn vid avverkning.


LHJ skrev 2013-07-17 10:52:57:

Niklas! Du förvånar mig ytterligare en gång. De två meningarna: "Dock är nog ingen av oss sämre än att vi kan förstå den private skogsägarens dilemma. Dvs problemet att kunna ha en vinning av sitt skogsbruk" var ett erkännande av att det idag kan vara svårt för privata skogsägare att tjäna pengar på sitt skogsbruk. Framgick verkligen inte det? Hallå! Du tolkar verkligen konsekvent det man skriver till det värsta. Jösses Niklas. Fortsätt debattera på detta sätt och du kommer att tjäna miljörörelsens sak snarare än markägarnas :-)


Niklas skrev 2013-07-17 10:12:40:

LHJ! 1) Markägaren äger "naturen" på sin mark, vilket omfattar bl.a. på rot växande bär och svamp. Vad själva beträdandet beträffar, så är det ju en definitionssak. Den s.k. allemansrätten - anarkirätten - nämns bara på två ställen i lagen utan att ens specificeras i vare sig lagtext eller i förordning. Klart är i alla fall att den bara omfattar enskilda personer, inte organiserade turer - oavsett om organisatören är att betrakta som ideell eller kommersiell! Angående seriös debatt, så var det några rader som fick mig att hoppa högt av förvåning "Dock är nog ingen av oss sämre än att vi kan förstå den private skogsägarens dilemma. Dvs problemet att kunna ha en vinning av sitt skogsbruk" (sic)!?! Hallå, vad är det för problem med att skogsägaren får ha ekonomisk vinning av sitt skogsbruk? Skogsägaren har ju lagt ner massa pengar och /eller massa jobb på skogen genom åren. Klart som f-n att vederbörande då också ska ha rätt åtnjuta de nettopengar som också kommer vid gallring och slutavverkning av sin egen skog. Lagstiftning och övervakning är tyvärr inte lösningen, utan snarare en grundläggande respekt för markägarens rättigheter att fritt råda över sin egendom! Det gäller även vid slutavverkning i s.k. "värdefull" skog (då åsyftandes andra värden än rent ekonomiska). Det är här som komet-programmet kommer in och naturreservat går tokfett bort.


Niklas skrev 2013-07-17 09:43:07:

PV! Lätt att leka med andras egendom. I andra sammanhang kallas det för stöld. Lika lite som de flesta vill ha inbrott i sitt hem, lika lite vill de flesta markägare tvingas avstå från sin mark. Du svarade inte på frågan hur långt tid det tar mellan beslut om avverkningsförbud och tills pengarna slutligen betalas ut. Det finns ju fall där det gått åtminstone 15 år sedan avverkningsförbud meddelas och fortfarande har inga pengar betalats ut.. Vad ger det för ekonomisk trygghet för drabbade markägare? Hade markägaren fått avverka, hade vederbörande haft fått ut alla pengarna inom något år.


LHJ skrev 2013-07-17 02:24:13:

Niklas! 1) Är det ett lagkrav att ersätta den privata markägaren för svampplockning eller en promenad i dennes natur eller är det något DU tycker man borde göra? Måste man enligt lag inhämta markägaren uttryckliga tillstånd för att beträda dennes natur? 2) Jag har redan visat i ett tidigare inlägg att jag vet vad du menar. Jag och de allra flesta andra kallar det trots det natur. 3) Sista paret vitrygg var ett tillspetsat hypotetiskt framtidsscenario för att tolka ett stycke ur herr Axdorffs ledare. Begrep du verkligen inte det? Hursomhelst kan jag upplysa dig om att jag var väl medveten om att vitryggen inte är endemisk för Sverige. Till sist! Tror du verkligen att markägarna vinner stöd för sin sak genom ditt ständiga förlöjligande, förminskande och förolämpande av meningsmotståndarna? Eller genom Dina (och andras) grova generaliseringar och kategoriska fördömanden. Jag har i sanning sällan råkat ut för en dylik uppvisning av ovilja och rent maktspråk i en debatt. För naturens skull hoppas och tror jag att du och ditt förkastliga synsätt inte är representativt bland markägarna. För om det vore så tror jag vi går en mörk framtid till mötes. Jag måste därmed betacka mig från vidare debatt med dig! Mina slutord blir: "Men hur få en saklig debatt? Bra fråga. Ledaren ovan som dissade alla motståndarens argument i ett enda kategoriskt och nonchalant svep utan närmare motivering kanske inte är den bästa av utgångspunkter för saklighet. Dock är nog ingen av oss sämre än att vi kan förstå den private skogsägarens dilemma. Dvs problemet att kunna ha en vinning av sitt skogsbruk. Enda vägen framåt som jag kan se går via lagstiftning och en ökad resurstilldelning för att skydda fler och större ytor via skattemedel i offentlig regi. Frivillig avsättning som man nu försökt med räcker inte till (jag har aldrig förstått hur man kunde tro något sådant från första början). För jag hoppas verkligen inte att vi med skog och skogsbruk till slut hamnar i samma läge som havet och fisket. Då har vi soppat till det oförlåtligt svårt."


PV skrev 2013-07-17 02:16:59:

Niklas. Biotopskydd får man samma ersättning för som vid reservatsbildning. Alla N2000 områden ska det bildas reservat av så det får man betalt för. Jag blir alltmera övertygad om att reservatsbildning är det bästa sättet att långsiktigt säkra naturen när jag får ta del av dina tankar och din inställning till skogsbruk och ägande...


LHJ skrev 2013-07-17 01:17:05:

Hörru Bergsmannen! Bättre än så här blir det inte. Det enda vi nog är överens om är att vi helt enkelt inte är överens.


Niklas skrev 2013-07-17 00:24:50:

PV! Vad får skogsägaren i ersättning av staten för att skogsägaren tvingas spara en massa evighetsträd på hyggena? Det är j u väl känt att dessa evighetsträd sänker tillväxten av den unga plantskogen. Vad får markägaren i ersättning för att vederbörande inte får röra impediment, att vederbörande inte får dika och så vidare? Vad får markägaren i ersättning för biotopskydd och natura 2000? Vad har markägaren för rättigheter not naturvården om markägaren inte vill få sin mark konfiskerad av miljömuppar utan istället hugga ner den? Hur länge kan det dröja mellan beslut om avverkningsförbud och eventuell ersättning? LHJ! 1) Vad betalar du markägaren i ersättning för att plocka bär och svamp, klättra, träna och så vidare på markägarens mark? Det finns allmän ägd mark som är avsatta för just sådana aktiviteter. Håll dig till dessa allmänt ägda marker om du ej har markägarens uttryckliga godkännande att husera på markägarens mark. 2) Natur omfattar ju ingalunda produktionsskogar. Därför är det fel att kalla dessa skogar för natur, efter som det sänder helt felaktiga signaler (och därmed felaktiga förväntningar) till mottagaren. 3 Sista paret vitrygg försvunnit? Tja, det var ju en lögn om något från miljömupparna. Fakta är ju att vitryggen finns i ett bälte från Norge till Japan. Så sluta snacka om att den är utrotningshotad, vilket f.ö. lär ligga väl i linje med vad Axdorf förespråkar i denna ledare. Bergsmannen! Bra att du tog upp den historiska dimensionen. Den dimensionen behövs verkligen i debatter om naturvård kontra produktion. På min fastighet var det nästan bara åker och slåtterängar för 100-150 år sedan.


Bergsmannen skrev 2013-07-16 23:06:32:

Vad är det för majoritet av forskningen som tycker annorlunda? Vad miljörörelsens rapporter är värda vet vi redan, kommer du ihåg den farliga fisken? Om man lägger av med att lämna de sammarbetsforum som finns och slutar gapa om katastrofer så har man säkert en chans att påverka.


LHJ skrev 2013-07-16 21:40:28:

Bergsmannen! Det låter lovande att du och säkert andra gör sådana positiva observationer. Men med all respekt och utan att förringa din erfarenhet: När en majoritet av forskningen också någorlunda övertygande visar samma sak i stora delar av landet och för ett flertal signalarter, då blir jag imponerad.


Bergsmannen skrev 2013-07-16 17:39:58:

Att påstå att svenskt skogsbruk är en katastrof är en lögn. Slå upp ordet katastrof i en svensk ordlista och begrunda. Efter som jag tillhör de som rör sig allra mest i skogen så kan jag upplysa dig om att det blir bättre och bättre. Tex skogsfågel som var mycket ovanlig när jag var yngre är på stark frammarch nu. Däremot tycks den trivas bättre i gallringsskog än i den av ornitologerna påstått så viktiga gammelskogen. När du inser att skogsbruket i Sverige är bra men naturligtvis kan göras bättre får du en rimlig debatt.


LHJ skrev 2013-07-16 15:07:43:

Bergsmannen! Att efterfråga bevis är en sak. Att påstå att någon ljuger utan att ha på fötterna är något helt annat. Är just ditt område överhuvudtaget utpekat dom ett sk "katastrofområde"? Gör du egna inventeringar av växter och djur där du bor?


Bergsmannen skrev 2013-07-16 13:48:14:

Jag är uppväxt på landet, mitt i skogen och naturen och jag lever sannerligen inte i ett katastrofområde. Miljötänket har blivit bättre och bättre inom skogsbruket. Jag har ingen bevisbörda, det har organisationer som i annonser i pressen påstår sådana dummheter.


LHJ skrev 2013-07-16 13:32:43:

Bergsmannen! Först kanske vi ska klarlägga vad som verkligen är lögner. På vilket sätt menar du att "miljörörelsen" ljuger? Du måste väl ha insett att det inte är mängden skog som sådan i Sverige som kritiken riktar sig mot?


PV skrev 2013-07-16 13:28:49:

Niklas. Du säger att "för naturvård betalas inte ett skvatt". Sanningen är att man får marknadsvärdet PLUS 25 procent vid reservatsbildning. Det förutsätter självklart att skogen har tillräckligt höga naturvärden, men med tanke på att du i tidigare diskussioner förespråkat såväl gallring av nyckelbiotoper för att aktivt sänka naturvärden som dikning av skogsklädda myrar så gissar jag att dina skogar inte är intressanta i det avseendet, så du kan nog vara alldeles lugn...


Bergsmannen skrev 2013-07-16 12:37:49:

Om miljörörelsen slutar att ljuga om att läget i den svenska skogen är katastrofalt kan man ju börja debatten därifrån. I mina trakter var var läget katastrofalt för ca150 år sedan, då var skogen iprincip slut miltals omkring pga hyttdriften. Nu växer här alla möjliga typer av skogar tack vare det privata ägandet. Sverige behöver inte skydda en massa mer skog, den är redan skyddad!


LHJ skrev 2013-07-16 11:51:38:

Men hur få en saklig debatt? Bra fråga. Ledaren ovan som dissade alla motståndarens argument i ett enda kategoriskt och nonchalant svep utan närmare motivering kanske inte är den bästa av utgångspunkter för saklighet. Dock är nog ingen av oss sämre än att vi kan förstå den private skogsägarens dilemma. Dvs problemet att kunna ha en vinning av sitt skogsbruk. Enda vägen framåt som jag kan se går via lagstiftning och en ökad resurstilldelning för att skydda fler och större ytor via skattemedel i offentlig regi. Frivillig avsättning som man nu försökt med räcker inte till (jag har aldrig förstått hur man kunde tro något sådant från första början). För jag hoppas verkligen inte att vi med skog och skogsbruk till slut hamnar i samma läge som havet och fisket. Då har vi soppat till det oförlåtligt svårt.


Hans skrev 2013-07-16 08:50:08:

Tankeväckande ledare! Många privata ägare skapar och garanterar en rik biologisk mångfald. Och allmänheten vill inte ha en kontinuitetsskog med flerskiktadade skogar som inte är välkomnande! Men hur få en saklig debatt?


LHJ skrev 2013-07-16 04:15:13:

Axdorff skriver att det är "livsviktigt att vi får bukt med nidbilden av svenskt skogsbruk." Samtidigt har Axdorff och hans kollegor inga problem med att själva måla upp en nidbild av miljörörelsen. Med generaliserande och förlöjligande formuleringar gränsande till förolämpningar försöker man förminska den bild av verkligheten som miljörörelsen projicerar. Kanske är det just i detta ljus man ska se Axdorffs Lilla vändning i ledaren. Kan man inte vinna genom sanningen kan man kanske vinna genom att ändra folks uppfattning av vad som är sant? När media rapporterar att det sista paret vittrygg försvunnit i brist på lämplig naturskog kan man följa upp med reklam om varifrån tittarnas dasspapper egentligen kommer och hur många människor som får sin inkomst av att tillverka dasspapperet. Man kommer förmodligen inte att panorera över kalhygget i det inslaget. Det är ju uppfattningar det handlade om, inte sanningen. Herr Axdorff! Exakt vilket snack om allvarliga hot (från miljörörelsens sida, t ex NSF) är inget annat än påhitt? Viking! "att tillfälliga besökare hra äganderätt eller har rätt att fatta beslut om enskildas skogar" har jag vare sig trott eller påstått. Däremot ät det allas vår demokratiska rättighet att ifrågasätta och debattera hur lagar och regler ska vara utformade och hur skogsmark (lika väl som bebyggt område) bör förvaltas. Niklas! 1: Jag och de flesta andra har intressen i bl a din skog för rekreation, svamp- och bärplockning, träning, klättring, naturstudier (växter och djur) och en hel del annat. Det var inte olagligt sist jag kollade. 2: Skogen, oavsett om det handlar om produktionsskog eller inte brukar i allmänna ordalag inbegripas i ordet natur. Därför tycker jag inte att det är fel att använda det. Men kanske är det just i din reaktion på ordet natur man finner en del av pudelns kärna! Om människor, t ex turister eller fritidshusägare, betraktar skogen som natur kan dom kanske bli besvikna när de ser hur den ibland hanteras. 3: Till sist: Jag håller med dig om att offentligt ägda skogar borde skötas på annat sätt! Om den politiska viljan funnits hade det sett annorlunda ut.


Bergsmannen skrev 2013-07-16 00:48:48:

Med tanke på att organisationer som SNF redan visat hur det ska vara. Dvs. får man inte exakt som man vill lämnar man samarbeten och driver om möjligt sina visioner i domstolar. Så lär det inte bli mindre konfliktfyllt i framtiden.


Niklas skrev 2013-07-16 00:27:34:

Tja, Erik! Lätt att leka med andras pengar, så att du och andra fältbiologer kan fortsätta göra exkursioner i den svenska "naturen"? Har du någonsin funderat på hur den ekonomiska verkligheten ser ut för skogsägarna idag? inte det? I så fall kan jag meddela dig att verket betalas det någorlunda hederligt för (så när som på vraken), medan för naturvård betalar det vanligtvis inte ett skvatt. Vad virkesbetalningen beträffar, så ger kalhyggen mest pengar. Sedan väntar enbart kostnader i form av markberedning, plantering och röjning, innan det efter 30-60 år möjligtvis kan bli lite pengar i form av en första gallring. Dessutom talar du med dubbla tungor, när du samtidigt gnäller på granåkrar och samtidigt kräver både blandskogar och kontinutetsskogsbruk. Det sistnämda gynnar ju bara sekundära trädslag typ gran... Dock vill jag uppmuntra dig att skaffa egen skog på den öppna marknaden. Ett kalhygge är ju inte så dyrt. Sedan dröjer det inte länge förrän det ska röjas och då har du möjlighet att dana DIN skog precis som du vill ha den. Och ja, jag har också varit fältbiolog, men har numera "nyktrat till".


Niklas skrev 2013-07-16 00:05:32:

Signatur och RE! Det är svårt som skogsägare att tjäna pengar på en vacker skog, kulturmiljövård och naturvård - särskilt som vi fortfarande har den egenartade allemansrätten (utan den hade det åtminstone gått att bedriva någon form av inkomstbringande turistverksamhet i trolskt vackra gammelskogar). Idag tjänar skogsägarna mest på det s.k. trakthyggesbruket. Det sistnämnda blev ju f.ö. infört efter att vi testat kontinuitetsskogsbruk genom blädning och dimensionsavverkning. Resultatet blev ju den gröna lögnen och den lär återkomma igen om vi inte ser upp. RM! Så länge miljörörelsens mål är att konfiskera markägarnas egendom och markägarnas bestämmanderätt på sin egendom, samt kör med diverse lögnaktiga påståenden i debatten, så är dessvärre ett generalagrepp på miljörörelsen nödvändigt om vi ska ha något bärkraftigt skogsbruk kvar.


Erik skrev 2013-07-15 23:50:43:

Jag tycker att författaren av denna insändare saknar en bred förståelse och hänsyn till den större ekologiska processen i naturen. Självfallet finns det en bild bland miljörörelsen och det svenska folket av att det odlas monokulturer och granåkrar som skördas och lämnar kalhyggen likt stora ärr i lanskapets själ. Det är ju tyvärr sanningen. Den som är intresserad av artkunskap och ekologi ser direkt hur fattiga våra odlade monokullturer är. Likåldrade träd av samma art i stora arealer som sedan lämnas i stora kalhyggen. Mängden död ved är minimal. En levande natur och dess rikedom består i olika nischer och en rimlig nivå av störningar, något som dagens breda skogsbruk helt saknar. Det kanske krävs en gränsöverskridande sympati och naturförståelse för att se varför detta är viktigt att bevara men för mig känns det intuitivt självklart, men jag har inte heller skogen som bas för mitt leverne. Hur som helst så tycker jag att tankarna om kontinuitets-skogsbruk känns som en rimlig ingång till förändring av våra skogslandskap. Att kunna behålla en naturligare, artrikare skog som är tåligare mot såväl sjukdomar som storm. Att ha möjlighet att endast avverka grova träd och sälja större andel timmer. Att dessutom kunna anpassa avverkning efter marknadens efterfrågan av vissa trädslag ger också en större ekonomisk resiliens. Skulle jag äga skog skulle jag inte tveka en sekund för att försöka gå ditåt. Kalhyggen skär i alla som inte får betalt. Vad är det som driver så hårt till att fortsätta med trakthyggesbruk? Att miljö och ekonomi kraschar är ett problem överallt. Frågan vi var och en bör ställa oss själva är vad som är viktigast. Dessutom finns det kreativa lösningar som alla människor med lite hopp och kreativ livsanda bör söka att nå. Monokulturer, kemikalier och vår vilja att sätta oss över naturen tillhör ett insnöat tankesätt som sträcker sig långt bortom oss som individer. Jag kan inte se något annat än att vi måste börja jobba med naturen. Låta oss bli en rimlig och bärande, inte tärande del av ekosystemen igen. Allt annat är dömt. Koppla in oss i naturen igen. Ja och sen tycker jag att kommentarer från signatur Niklas är så himla onödigt hårda och vassa. Det gör mig ledsen att du använder ord som "Miljömuppar" för att kategorisera oliktänkande och använder dig av andra barnsliga löjliggöranden. Du nonchalerar en hel grupp människor som försöker göra världen finare. Jag är fältbiolog och känner många från den gruppen. Ofta otroligt naturkunniga och intelligenta människor, men framförallt med en stor empati. En som sträcker sig utanför mänskligheten. Genom hela din inlägg vill jag bara blunda och önskar starkt att du lär dig andas utanför dig själv. Inte bara för världens skull, utan också för dig själv. Du har mycket att vinna. Slå hål på egot.


Signatur skrev 2013-07-15 22:52:33:

Tyvärr tror jag få skogsägare idag vandrar i de egna skogen. Då skulle de inte låta det hända som händer idag. Totalt sönderkörda körvägar som varit vandringsstigar. Gallringsskog där allt ligger kors och tvärs. Det går alltså inte att ta sig fram, varken på den före detta stigen eller i skogen. När skogsbruk förvandlas till missbruk måste något göras. Tyvärr verkar inte Skogsaktuellt vilja medverka till att finna sätt att skapa livskraftiga, ekonomiskt lönsamma och vackra skogar.


RE skrev 2013-07-15 21:45:59:

De flesta skogsägare har ärvt sina första marker och sedan förvärvat mer. Det är med hänsyn till kommande generationer som det borde ligga i dessa skogsägarens intresse att förvalta skogen, kulturen, naturen (kärt barn har många namn) på det sätt som ger bäst avkastning på lång sikt. Att det bästa för skogen skulle vara skogsbruk med stora kalavverkningar och söndertrasade marker har i alla fall jag svårt att tro!


RM skrev 2013-07-15 21:45:51:

Uppvuxen på landet med numera i stan så tycker jag att jag kan se saken från två håll, och jag måste hålla med LHJ - generalangrepp på miljörörelsen känns inte alls som rätt sätt att vinna över stadsbefolkningen för er sak - vilken det nu är. Och lyssnar man till Niklas får man intrycket att det viktiga är att ingen lägger sig i vad skogsägarna gör så att de kan tjäna så mycket pengar som möjligt ... var det verkligen det som var budskapet?


Viking skrev 2013-07-15 17:49:20:

Det är ägarens beslut att bestämma vilken hänsyn han eller hon tar inom lagens och i många fall miljöns gränsland. Det är skogsägarens fulla juridiska och ekonomiska ansvar att sköta sin skog. Äganderätten är grundläggande i ett fungerande modernt samhälle. Då bevaras den biologiska mångfalden också bäst. Håller helt med Axdorff, det är viktigt att den enskildes ägande rätt stärks Det är helt galet och fel om man börjar tror och påstå att tillfälliga besökare hra äganderätt eller har rätt att fatta beslut om enskildas skogar .


Niklas skrev 2013-07-15 15:25:03:

LHJ! Med vilken rätt har du och "dina" organisationer intressen i andras lagfarna egendom? Det är självfallet markägaren och inga andra som ska bestämma över sin egendom. Det finns ju faktiskt mark, som ägs av det offentliga, just för att du och andra likasinnade ska bl.a. kunna hålla på friluftsliv. Annars så kan du ju alltid köpa dig en egen markplätt, för att odla stora träd och idka friluftsliv bäst du vill. Slutligen vill jag erinra att den s.k. naturen är i själva verket kultur, d.v.s. odling. Så sluta kalla produktionsmark för "natur".


LHJ skrev 2013-07-15 01:22:55:

Jag är en landsortsbo sedan många år och har aldrig bott i en större stad. Jag utövar aktivt friluftsliv i skog och mark och har under några års tid intresserat mig för ekologi och naturvård i svensk skolmiljö. Från min horisont känns det mycket anmärkningsvärt att Axdorff så kraftigt tar avstånd från den bild som miljörörelsen målar upp om svenskt skogsbruk med speciell syftning på takthyggesbruk. Kommer det som en överraskning för Axdorff att en landsortsbo som vill se stora vuxna lövträd (eller barrträd för den delen) måste uppsöka en park i stan, någons gamla trädgård eller ett avlägset naturreservat? Kommer det som en överraskning för Axdorff att det finns djur- och växrarter som utrotas i svensk skog eller som står utrotningens rand till följd av minskningen av naturskog eller skog med en naturligare sammansättning av trädarter och åldrar? Vill Axdorff se en ytterligare minskning? Kommer det som en överraskning för Axdorff att plockhuggning eller blädning av estetiska skäl självklart tas emot mer positivt av både omgivning och tillfälliga besökare än kalhuggning? Detta oavsett om besökaren är stadsbo eller lantis! Kommer det som en överraskning för Axdorff att det faktiskt inte bara handlar om några hundra hektar som bara ägaren har intresse av utan en stor majoritet av det vi kallar natur i Sverige? Det borde därmed vara självklart för Axdorff att allmänheten genom "sina" organisationer har allvarliga synpunkter och krav på hur den tas om hand. Axdorff utrycker med sin ledare en krigsförklaring mot etablerad kunskap i ekologi och vetande om vilken naturvård som kan bevara långsiktig mångfald. Det kan inte vara smickrande för en bransch som har denna tidning som språkrör!


Niklas skrev 2013-07-14 22:27:39:

PV! Det är inte pinnpojkarna som är problemet, utan den successivt urholkande äganderätten till skog och mark. Det är skogsägarna måste bestämma över sin egen skog, och inte myndigheter eller s.k. "miljöorganisationer". De sistmämna behöver ju aldrig ta de ekonomiska konsekvenserna av sina (ofta orimliga) beslut eller krav. Men moderna flyg och rymdbaserade mätmetoder ökar dessvärre risken radikalt för att myndigheter missbrukar informationen till att terrorisera de markägare som inte ställer upp på kommandoskogsbruk, som bl.a. vänstern, miljöpartiet och SNF vill införa.


PV skrev 2013-07-14 15:53:45:

Niklas. Jag kan inte se något negativt med nya möjligheter till kontroll av skogsbruket, tvärtom så är det på tiden att det kommer ett instrument som kan ta fram FAKTA om hur det ser ut istället för svepande och subjektiva påståenden om "fantastiska skogslandskap". Jämfört med andra näringar är skogssektorn idag otroligt slappt kontrollerad. Uteblivna arbetstilfällen för pinnpojkar är defenitivt inte ett problem i sammanhanget.


Niklas skrev 2013-07-11 22:48:32:

Det är tur för miljöorganisationerna att stadsfolket inte orkar tänka själva. Ty dessa stadsbor köper bevisligen mycket lättare en stor lögn än en liten lögn. Nu börjar det likna Orwells 1984 tycker jag. I det senaste numret av Skogseko med tillhörande bilaga (maj 2013), läste jag en del mycket oroande saker för oss skogsägare som: Skärpt tillsyn i skogen (t.ex. satellitbilder med 0,41 meters upplösning på nya föryngringsytor, vilket gör det möjligt att urskilja t.ex. enstaka hjulspår och stenmurar) – målet är fler förelägganden och förbud! Skogsvårdslagen ett minimikrav! Skogen laserskannas, vilket resulterar i mycket detaljerade kartor till gagn för bl.a. naturvården. Skogen är full av vatten! (Tacka f-n för det när vi har både markavvattningsförbud och vattendirektiv). Detta kräver breda skyddszoner (där skogsägaren tvingas avstå skogsbruk utan någon ekonomisk ersättning!). Skogsstyrelsens webbtjänst ”Skogens pärlor” ska in i mobiltelefon och surfplattor, där användaren även kan se sin mobila GPS-position! (Vilken fantastisk möjlighet för miljömupparna att leta upp ”skyddsvärda” objekt i ”vår allas gemensamma” skog som kan leda till restriktioner och i värsta fall avverkningsförbud, mindre skoj för de drabbade skogsägarna). Skogens sociala värden ska värnas! (Vem får betala detta om inte skogsägaren). I maj var undertecknad på SKMF:s årliga konferens, denna gång i Norrköping. Årets tema var big (mät)-data från laserskanning + flygfotografering och hur detta sedan ska kunna visualiseras (så att allmänheten ska kunna beskåda materialet gratis på nätet). En sammanfattning: Lantmäteriet gör nu en flygfotografering vart annat år i södra Sverige och var fjärde år i norra Sverige utom fjällkedjan, som tas vart sjätte år. Bildupplösningen är för närvarande ca 0,25-0,5 meter, men lär bli ännu bättre i framtiden i takt med att kamerorna utvecklas. Tolkningen av laserdata och högupplösta digitala flygbilder blir alltmer automatiserade, vilket underlättar för användaren (t.ex. kontrollanter och myndigheter). Stora möjligheter att göra mätningar direkt i ortofotot (för att t.ex. leta svartbyggen eller kontrollera föryngringsytornas storlek). De kommunala detaljplanerna och byggloven håller f.ö. på att digitaliseras i 3D, för att sedan kunna visas publikt i t.ex. Google Earth. När planerna sedan är digitaliserade i 3D, så blir det lätt att kontrollera byggloven mot en ny laserskanning eller ett nytt flygfoto (för att leta svartbyggen och därmed kunna bötfälla den aktuella husägaren). Utvecklingen för obemannade flygfarkoster (UAV) med bra fotoutrustning går mycket snabbt. Modell-helikoptrar som kan bära en smartphone, kostar bara några få tusenlappar. Mer professionella varianter från Trimble kostar runt 300.000 – 400.000 kr + moms, ger en bildupplösning ner till 2,5-3 centimeter, är helt automatstyrda i luften och täcker då ca 100-200 hektar per flygtur. (En lägre bildupplösning medger en högre flyghöjd och därmed ett större täckningsområde per flygtur). ”Allmänheten” kräver att alla mätningar och alla planer ska läggas ut (gratis) på Google Earth. På 1960-talet kunde ett mätlag (mätare + pinnpojke) med traditionella optiska mätmetoder mäta in ca 60 markpunkter per timme. På 1980-talet var motsvarande siffra ca 120 markpunkter/ timme. Nu är det ca kanske 200 markpunkter per timme och mätare (pinnpojken är numera bortrationaliserad). Med flygburen laserskanning och flygfotografering, talar vi istället om ca 0,5-5 miljarder mätpunkter/flygtimme! Vi snackar alltså produktionsrevolution. Vi snackar BIG (mät)-data! Vi måste därför snacka etik och moral beträffande hur denna enorma mängd koordinatsatta mätdata får respektive inte får användas! Alltså, hur förhindrar vi att denna enorma mängd mätdata används för att terrorisera skogsbruket i allmänhet och skogsägarna i synnerhet? För ett ”lämpligt” bötesbelopp per förseelse skulle nog kunna finansiera ett betydande antal offentliga tjänstemän (utan något som helst tjänstemannaansvar) för att terrorisera de privata skogsägarna (eller för den delen svartbyggande husägare) och ändå ge ett betydande ekonomiskt överskott till den kontrollerande myndigheten. Vill vi verkligen ha Orwells 1984 i skogen nu? För vi är dessvärre på god väg dit och vi måste agera snabbt om vi vill förhindra denna oroande utveckling

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Bygge av bostäder på skogsmark – vad gäller?

 Juristen har ordet: Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer den svenska befolkningen att öka med mellan 40 000 och 50 000 personer per år under de kommande åren. För att lösa den bostadsbrist som råder och som ser ut att hålla i sig finns ett stort intresse av att exploatera tillgänglig mark däribland hela eller delar av skogsbruksfastigheter. Sett till dess betydelse för landets ekonomi och sysselsättning är skogsnäringen en av landets mest betydelsefulla näringar. Det finns därför ett statligt intresse av att slå vakt om skogsbrukets produktionsområden. Ett intresse som ges uttryck i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

 

Kommentera