”Mer rättssäkert för markägare”

Det är ett ambitiöst förslag som gör att vi både kommer att nå miljömålen och uppnå ökad rättssäkerhet för markägare, anser Lars Hjälmered (M), riksdagspolitiker och ledamot i miljömålsberedningen, som nu bemöter kritiken mot det förslag som beredningen nyligen lämnat till regeringen.

Lars Hjälmered (M) är riksdagsledamot och ledamot i Miljömålsberedningen. Foto: Riksdagen

Branschorganisationen Skogsindustrierna har kritiserat förslaget för att ge en ökad rättsosäkerhet för markägare, men det håller inte Lars Hjälmered med om - tvärtom.

– Det har funnits en otydlighet i skogsvårdslagen tidigare. Det har lett till en förvirrad diskussion om miljöstatusen i skogen, där vissa hävdat att den varit bra medan andra sagt att den inte varit bra. Det råder en rättsosäkerhet i dag. Det här blir mer rättssäkert för markägare.

– Det här blir ingen skärpning av lagen, bara ett förtydligande. Om man är kritisk som Skogsindustrierna är man kritisk överlag till lagstiftningen och inte till vårt förslag.


Vad anser du om att ni får kritik från både skogsindustri och miljöorganisationer?

– Vi har haft dem med i beredningen och mött dem och deras synpunkter, så det är ingen överraskning för oss. Det är intressen som tycker väldigt olika. Skogsindustrierna tycker vi går för långt och Naturskyddsföreningen vill totalt avveckla den svenska skogsbruksmodellen.

– Jag anser att vi har gjort ett noggrant arbete, men vi är förstås ödmjuka inför synpunkter under remissrundan.


►Läs mer
Missnöje över miljömålsberedningens förslag
Finns det något område där parterna är helt överens?

– Ja, styckevis. Till exempel när det gäller att fortsätta använda statlig mark för inlösen så får det stöd från flera håll.

Miljömålsberedningens förslag går nu ut på remiss och om acceptansen för förslaget är tillräcklig kommer beslut att fattas. Enligt Lars Hjälmered kan det variera när förändringarna träder i kraft, men någonstans bortom 2014. Under året fortsätter miljömålsberedningen sitt arbete, bland annat med jordbruksmark.

 

 FAKTA Miljömålsberedningen
Miljömålsberedningen är en parlamentarisk kommitté som ger råd till regeringen om hur de miljömål som beslutats av riksdagen ska kunna nås. Utöver politiker har beredningen sakkunniga och experter knutna till sig.
Det första delbetänkandet handlade om skogsmark och lämnades den 17 juni till regeringen. I korthet handlar förslaget om följande områden:

1. Utökat skydd av skogsmark för att leva upp till åtagandet i Nagoyaavtalet som innehåller ett globalt mål om att skydda 17 procent av land- och sötvattenytan till och med år 2020. Förslaget innebär att drygt 17 procent (9 miljoner hektar) av Sveriges yta ska vara strikt skyddat till år 2020.

2. Staten ska vara ett föredöme som markägare och regeringen bör ange ambitiösa mål för naturvård i sin styrning av myndigheter och statliga företag med stora markinnehav.

3. Viktiga regler för miljöhänsyn i skogen ska förtydligas i en förordning, i stället för att som i dag anges i föreskrifter och allmänna råd. Sanktionsmöjligheterna vid allvarliga regelbrott stärks samtidigt och det blir möjligt för Skogsstyrelsen att meddela ett föreläggande eller förbud utan att först ha lämnat ett råd som inte följts.

4. Utveckla ett nationellt skogsprogram som samlar berörda samhällsintressen till dialog om skogens ekonomiska, sociala och miljömässiga värden.

5. Översyn av myndigheter som ansvarar för markanvändningsfrågor inom naturvård, jord- och skogsbruk, kommunikationer och energiförsörjning för att förbättra samordningen inom staten.Teresia Borgman
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades torsdag den 27 juni 2013

Kommenterarer till artikeln

Niklas skrev 2013-06-27 23:59:18:

Så länge vi har kvar allmälningsplikt och vi vissa fall tillståndsplikt för slutavverkning, så finns det ingen rättsäkerhet värt namnet för skogsägarna.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste