Riskerna med förorenad mark kan avgöras bättre

Sverige har cirka 80 000 markområden som beräknas vara förorenade. Dagens metoder för att bedöma riskerna och fatta beslut om sanering överensstämmer inte alltid med verkligheten. Men det ska en ny metod råda bot på.

Med en ny snabb metod kan man nu bättre avgöra de verkliga riskerna på varje plats, visar studier från Göteborgs universitet. I dag används ett förenklat system för riskbedömning innan man tar beslut om att sanera förorenad mark. Men det förenklade systemet kan inte alltid uppskatta den verkliga risken av föroreningar på platsen. Riktvärdena tar till exempel inte hänsyn till hur giftig en blandning av föroreningarna är eller i vilken utsträckning växter och djur tar upp gifterna (biotillgängligheten), vilket bland annat beror på jordens egenskaper, som pH-värdet.

Ny bättre metod

Nu har forskare tagit fram en ny metod för att uppnå en bättre riskbedömning.

– Vi har tagit fram en enkel och snabb ”triadmetod” för riskscreening av metallförorenad sur mark som tar hänsyn till föroreningarnas platsspecifika kemiska egenskaper, blandningar, samt giftighet. Man kan även urskilja effekter av föroreningarna genom att titta på aktiviteten av organismer i jorden från platsen, säger Emily Chapman, som är en av forskarna bakom studien.

Med ökad kunskap blir dessutom valet av saneringsteknik lättare att göra och att avgöra när det är nödvändigt att gräva bort jorden, enligt ett pressmeddelande.


Avhandlingen "Ecological risk screening of metal (Pb and Zn) contaminated acidic soil using a triad approach" hittar du här.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades fredag den 31 maj 2013

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste