Stor dispyt om björk

Skogsstyrelsen och Fortum i Dalarna är djupt oense - om en björk.

Den berörda björken står i ett naturskyddat område, men klassas som farlig eftersom den riskerar att falla på över en ledning. Fortum ansökte om dispens att fälla björken samt ytterligare sex lövträd, skriver Dala-demokraten. Mark- och miljödomstolen beviljade detta, men när Skogsstyrelsen i december 2011 undersökte området ansåg de att åtgärden skulle innebära skada på naturmiljön. De menade dock att ett tungt vägande allmänintresse i form av säker elförsörjning ändå gjorde att det fanns skäl att bevilja dispens från biotopskyddet, men att åtgärden skulle anpassas för att minimera skadan. Villkoret var att den nu omdebatterade björken inte fick fällas helt, utan bara kapas max tio meter, ansåg myndigheten.

"Stor arbetsmiljörisk"
Fortum överklagade då med motivering att björken inte kan kapas till den angivna höjden med skördare och att björkens skick är så dåligt att en arborist skulle utsättas för stor risk om denna gav sig upp i trädet. Skogsstyrelsen höll fast vid sitt förslag och menar att björken är värdefull inte minst för att den kan hysa flera skyddsvärda arter.
Nu har Mark- och miljödomstolen meddelat sin dom: Skogsstyrelsens får rätt. Deras villkor är starkt motiverade och Fortum har inte visat att det omöjligt att uppfylla dem, menar domstolen. Däremot får Fortum ytterligare ett år, till mars 2014, att kapa björken.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Foto startsidan: Photos.com

Artikeln publicerades tisdag den 12 februari 2013

Kommenterarer till artikeln

Fredrik Fors skrev 2013-02-14 23:19:32:

Är det till sånt här våra skatte pengar används till? Skäms på er Skogsstyrelsen.


Niklas skrev 2013-02-12 12:52:16:

Någon borde anmäla så väl handläggaren på skogsvårdsstyrelsen som aktuell domare + ev. jury på mark och miljödomstolen för vårdslös myndighetsutövning. Samhället ska inte satsa en endaste spänn på att skydda den aktuella björken nu när elsäkerheten hotas.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera