Våga fråga varför!

LEDARE.  Jag hoppas att 2013 blir ifrågasättandets år. Vi i skogsbruket behöver ställa följdfrågan varför lite oftare och i fler sammanhang.

Ett större antal påståenden används som sanningar som drabbar vår verksamhet när vi tvingas följa dem. I viss mån är det vi själva som är arkitekter till dem, vilket inte gör dem mer sanna för det. Vi måste vara kritiska, våga ifrågasätta och ställa följdfrågan varför även om det är obekvämt. Jag tänkte här ta upp några av alla dessa utsagor som förtjänar att ifrågasättas.

Första varför: Arealen skogsmark i Sverige som har ägarformen aktiebolag får inte öka. Varför? Det är näst intill omöjligt att omvandla skog som ägs av en privatperson till att ägas i aktiebolagsform, men varför? Vad är det som är så samhällsomstörtande med en ökad areal skogsmark i Sverige som är aktiebolagsägd? Jag har svårt att tro att ett aktiebolag skulle vara en sämre markförvaltare än en enskild firma. Jag har också svårt att tro att ett aktiebolag skulle förse industrin med mer eller mindre virke, om nu det är problemet. Jag har även svårt att se att priset på egendomar skulle skena i höjden på grund av detta. Och om så nu skulle ske, spelar det väl lagstiftaren ingen roll. Våga fråga varför! 

Andra varför: Alla skogslevande arter skall skyddas från utrotning. Varför? Arter har i alla tider kommit och gått alldeles oavsett om vi människor försökt stoppa det eller inte. Mycket talar för att naturen även fortsättningsvis kommer att ha sin gång och att arter fortsätter komma och gå. Utöver denna moraliska aspekt är det viktigt att stoppa utarmningen av världens genbank, eller? Om man funderar kring att det bara skiljer någon enstaka procent i genuppsättning mellan människor och apor så undrar jag hur mycket det skiljer på en vitryggig hackspett och en tretåig dito. Är det verkligen katastrof om den ena försvinner? Vi bygger vår skogspolitik delvis på antagandet om att inga arter ska tillåtas försvinna. Våga fråga varför!

Tredje varför: Produktionsmål och miljömål ska vara jämställda i skogspolitiken. Varför? Hur kan det komma sig att detta mål inte ifrågasätts mer? Utöver att det drabbar skogsägarna både socialt och ekonomiskt saknar begreppet enligt mig samhällsekonomisk och vetenskaplig höjd. Dessutom är målen om inte helt så delvis omöjliga att mäta. Vi ska sköta skogen uthålligt så att den både ger god avkastning och tar hänsyn till natur och människa, men varför jämställt? Varför räcker inte förhållningen ”bruka utan att förbruka” som det står i Skogsstyrelsens regleringsbrev? Varför ska en nations önskan om att vara bäst i klassen oavkortat åläggas ett antal företag i den gröna näringen? Våga fråga varför!

Fjärde varför: Allemansrätten är en självklar del av allas tillgång till naturen. Varför? Allemansrättens innehåll diskuterades ivrigt under förra året. Ingen verkar dock ställa frågan varför vi ska ha den över huvud taget? Vad är det som gör att alla i alla lägen ska ha tillgång till din privata egendom, mer eller mindre utan förbehåll? Varför ska markägare i Sverige bjussa på det äventyr som det är att vistas i naturen? Varför ska det vara en självklarhet att en skogsägare bjuder på upplevelsen medan en nöjespark säljer biljetter? Våga fråga varför!

Det finns mängder av tveksamma sanningar likt de jag har tagit upp här. Jag tror att om fler ställer frågan varför lite oftare kommer det så småningom märkas att svaren som ges är lika verkningslösa som kejsarens nya kläder. Åter igen; våga fråga varför!

Rickard Axdorff
Skogsaktuellt
Artikeln publicerades onsdag den 30 januari 2013

Kommenterarer till artikeln

Niklas skrev 2013-11-04 23:05:13:

Karin! Hjärtat i Sverige borde vara den privata äganderätten. Där finns det inte plats för någon allemansrätt - anarkirätt!


Karin skrev 2013-04-07 17:25:42:

Peta inte på allemansrätten! Det är hjärtat i vårt svenska rike! När ni skogsnissar försöker bilda opinion med detta som ett av slagorden kommer ni ALDRIG att få med er allmänheten på era andra eventuella hjärtefrågor.


andreas skrev 2013-04-06 17:32:23:

Skall man vara förpassad till en lägenhet i staden då, bara för att man inte har pengar att köpa en egen skog att vara i? Skall man strunta i att bevara allt liv som man inte kan tjäna pengar på? När man sen är fullsketen med pengar kan man ju spendera dem på caféer i staden och på tillrättalagda äventyrsparker i någon "skog" som är omgjord till park. Meningsfull tillvaro.. Att någon som är så totalt (medvetet eller omedvetet) okunnig på ekologi och ekologiska system uttalar sig är ju bara pinsamt.. Varför skall man egentligen tillåta att någon äger jättemycket mark? Är inte jorden till för alla människor egentligen? Man borde bara tillåta brukanderätt. Varför skall någon kunna ta sig friheten att förstöra livsbetingelserna för alla andra, människor och djur bara för att vederbörande råkar ha nån låtsasgrej som kallas pengar. Vad någon gör med skogen i amazonas eller i afrika eller här, påverkar alla människor och djur. Så vad är problemet att man vill ha nåt att säga till om? Det är egentligen svårt att ta Rickard på allvar det hela verkar mest vara en provokation. Skulle dessa nonchalanta tankar få fullt genomslag skulle snart det mänskliga beståndet vara starkt decimerat. Vilket är en framtid vi redan är på god väg mot.


-Per- skrev 2013-03-15 17:32:33:

Vilken fruktansvärd syn på människor och miljö. Tror ju knappt det är sant!


BM skrev 2013-02-12 09:08:28:

Äntligen en som ställer frågan VARFÖR ! Jag instämmer till fullo i de synpunkter som Du framför i Din ledare. Du är långt ifrån ensam i Dina funderingar det är bara så att de flesta inklusive undertecknad inte har ordets makt att kunna sammanfatta vad man går och tänker på. Ingen skulle ens lyfta på ögonbrynet om en vanlig gräsrot skulle säga något. Därför är det så glädjande när någon högre upp i hierarkin ruskar om de så kallade beslutsfattarna.


Samuel af Ugglas skrev 2013-02-11 17:22:15:

"Ingen verkar dock ställa frågan varför vi ska ha den över huvud taget"?(allemansrätten) Äntligen någon som vågar. Tack för det, Rickard Axdorff.


Niklas skrev 2013-02-06 23:27:50:

SLU-student! Vad har du för belägg när du påstår att arterna nu utrotas i rekordtakt? På den tiden jag var SLU-student, fick jag lära mig att den värsta miljökatastrofen i jordens historia inträffade för ca 2 miljarder år sedan, då vissa organismer bildade ett extremt giftigt och reaktivt ämne - syrgas! Om inte staten vill ha dessa ekosystemtjänster, förstår jag inte varför de enligt lag ska skyddas av skogsbruket utan någon som helst ersättning från samhället. /Niklas


SLU-student skrev 2013-02-06 11:55:26:

Niklas, artutrotning har aldrig tidigare skett i den extrema takt som nu! (se även inlägg av Iron Mike). Och läs på om ekosystemtjänster innan du säger osanningar som "Det är ju staten, som lagstiftningsvägen beställer dessa ekosystemtjänster av skogsägarna" - what?? Undrar du inte hur det skulle gå om de ekosystemtjänster vi tar för givna slutade att fungera? Jämför t ex med pollination som på vissa ställen slagits ut helt så man nu får pollinera för hand.


Niklas skrev 2013-02-06 00:06:49:

PV! Tyvärr förbjuder lagen mig att dika ut myrar för att förbättra tillväxten i skogen. När jag lyssnar på dig, så blir jag allt mer övertygad om att vi måste sluta med naturreservaten och istället satsa på komet. Reservat är tyvärr en död hand över det drabbade området. F.ö. är det inte jag som påstår att Lenin var fascist, utan jag citerade bara rubriken på Mats Jangdals senaste blogg.


Iron Mike skrev 2013-02-05 21:49:59:

Min kommentar baseras här på att att Ledaren inte är menad som ett skämt utan som en åsikt. Så här är min kommentar till detta: Först, mycket bra att ställa frågor till samhället. Bara för att en trend eller åsikt har allmänt accepterats så betyder det inte att den behöver vara utan kritik. Första Varför: Jag skulle tro att både skogsbolagen och de privata skogsägarna borde ha anspråk och rätt till Sveriges skog. Bolagen för att de driver ekonomi och arbetsmöjligheter baserat på tillgång och efterfråga - Något samhället är baserat på, både till det bra och det dåliga. De privata skogsägarna för att hålla balans och fortfarande hålla makten om Sverige och dess tillgångar hos folket. Som skogsägare själv kan jag meddela att även privata skogsägare är mycket bundna till skogsbolagen, men det är skönt att själv ha något att säga om vad man vill eftersträva i sin naturmiljö och vad för åtgärder, arbeten, avverkningar, vård och skötsel som passar, känns rätt och ser bra ut. Det ger också privata personer mer möjligheter att leva av landet vi alla delar rättigheter, möjligheter och skyldigheter till. Att det privata ägaren får mer ansvar och krav på att leta information och bruksmetoder är såklart något som följer med, vilket kan ge frihet till individen även om blotta arbetsbördan kan vara skrämmande. Andra Varför: Här tror jag Ledaren har problem med kronologi. Det är helt rätt att arter har bildats och försvunnit och kommer så att göra. Problemet är att utrotningen av arter till följd av människans aktiviteter är gigantiskt mycket större än under de 3.5 miljarder år liv har funnits på Jorden. Ja, jag vet att massutrotningar har skett skett men det har varat under miljoner år. Inte några hundra eller bara den upptrappning som skett sedan industrialiseringen. Nu försvinner arter som var och en har en länk i det gigantiska nät som utgör våra ekosystem. Många länkar är baserade på andra, så följderna av att låta en försvinna kan vara mycket större än vi någon kan tänka eller matematiskt beräkna. Här finns både argumenten om global interspeciell empati, samlevnad och respekt samt det mer egoistiska om arter nuvarande och potentiella framtida nytta för oss människor. Vare sig vi vill tro det eller inte så är vi en del av naturen och nyttjar naturen och dess arter till nöje, medicin, rekreation, föda, arbete och jordbruk. Speciellt just i dagsläget är ämnen som medicin-utvinning och biomimikry stora forskningsområden med enorma potentialer. Därför kan vi inte bara hänsynslöst låta våra arter gå förlorade då vi faktiskt förlorar något ut vår och våra barns och barnbarns värld. Detta sker också framför allt alldeles för snabbt. Snabbare än nya arter hinner utvecklas och kompensera för. Tredje Varför: Jag kan absolut hålla med om så som lagarna är skrivna just nu sätter mycket problem för skogsägarna. Detta är naturligt då de flesta människor bara vill ha ut det mesta i in livstid utan att blicka särskilt långt framåt vilket är vad våra miljölagar är gjorda för. Man skulle kunna syniskt anklaga människor för att otvivelaktigt vara egoistiska, men jag varken tror att detta är sant eller är något av sträva efter i samhällsupplägg, människosyn och miljödebatt. Det knyter åter till förra punkten om att vi långsiktigt måste ha kvar så mycket av vår miljö som möjligt både för oss själva, våra framtida ättlingar och vår självbild av oss själva som medvetna varelser på planeten. Vad jag tror saknas mest är allmän information om just de långsiktiga målen med våra miljölagar, och att genuina försök att få medborgarna att förstå meningen med den miljövård vi brukar och de lagar som följer. Oftast så är det bara en ansiktslös myndighet som tycks bestämma som de behagar. Däremot som är det ju inte sagt att våra miljömål inte kan vara öppna till förbättringar. Att jämställa produktionsmål med miljömål är i slutänden ett försök att balansera de båda utan någon tar över och görs viktigare än den andra. Vi har ju redan så otroligt många exempel på när efterfråga och produktion skapat kolossala förändringar som vi inte kan återhämta oss från. Exempel vattenkraften, dess utbyggnader och de arter och kulturarv som fått stryka med. Fjärde Varför: Det som är just så underbart och mer eller mindre unikt med allemansrätten är att just alla i vårt avlånga land har rättighet till landet vi lever i, även naturen. Att sätta så mycket vikt vid allas rätt att vistas och leva ute i våra marker är någon som skiljer ut oss från många andra länder där naturen ses mer som blott en resurs för människan att bruka hämningslöst, med katastrofala problem för miljön såväl som människan. Att debattera och poängtera skyldigheter såväl som rättigheter är mycket bra, och behövs för att hålla utvecklingen och samhälle, struktur och lagar. Men bara för att det finns klagomål så betyder det inte att allemansrätten måste bort, bara att det är tid att diskutera förändringar (Förhoppningsvis till det bättre). Det som jag ser som direkt skillnad med nöjesparker och allmän skog och natur ägd av skogsbolag såväl som privata ägare är sådan: En nöjespark är en byggnation konstruerad för att glädja den som vill bruka den så länge den är beredd att betala, som en affär eller fabrik där produkten är ett explicit nöje du bara kan köpa just där (Visst, du kan få varianter hos andra försäljare, men det är tillverkad konstgjord vara hur som helst). Naturen är en mycket mer lös upplevelse vilken är unik för varje plats och var och en som upplever den. Det är något vi behöver för att själslig frid, stressnedsättning, kontakt med all den miljö och det liv som omger oss. Studier visar att vi mår både psykiskt och fysiskt bättre av att naturkontakt. Framför allt barn mår bättre till kropp, sinne och även immunologisk av att stundtals få vistas i naturen. Det framför också en poängtering att markägare äger inte allting i sina marker. De äger rätt att bruka den men existensen av alla organismer, sandkorn och den intrikata samspel är något som inte kan sättas etikett på och helt enkelt måste upplevas för att riktigt kunna uppskatta. Och vadan rätt har vi att neka våra medmänniskor hela den upplevelsen och naturvärdet av att visar i skog och mark (så länge man inte kränger andras rättigheter eller miljön). Samma skog och mark våra förfäder har brukat, upplevt och bevandrat, och förhoppningsvis våra barn också kommer kunna uppleva och uppskatta lika mycket som vi har. Glädjen i naturen är mycket mer subtil men också mycket mer kvarvarande än upplevelserna på ett nöjesfält. Det är historiskt intressant att gå på Vasamuseet men jag kan inte säga att jag mår lika bra efteråt som en exkursion i skogen. Dessutom är det inga biljettkostnader att gå i en nationalpark, något som jag själv omåttligt föredrar framför många nöjesparker.. Detta har varit mina egna åsikter och kommentarer till Varför-frågorna i ledaren, och de stämmer kanske inte överens med någon annans men begrunda dem gärna. Iron Mike, Fältbiolog


PV skrev 2013-02-05 18:01:48:

Niklas. Facist? Lenin var väl ändå kommunist. Om du är intresserad av ideologiska diskussioner så bör du nog vända dig till någon som är intresserad. Det finns säkert en tankesmedja som passar dig också.


PV skrev 2013-02-05 15:34:16:

Niklas. det är inte jag som räknar, det är skogsstyrelsen, naturvårdsverket och statistiska centralbyrån. Du får kontakta de ansvariga och be dem räkna in mera impediment i siffrorna om du tycker att det fattas. Vad har skogslevande djur och växter att hämta på myrar och bergknallar tänker du? Dessutom har du själv i tidigare inlägg berättat om dina planer att dika upp trädklädda myrar, så att de skulle vara skyddade på något sätt verkar inte heller stämma. Det är uppenbart att skogsindustrin inte klarar av att hantera sin "frihet under ansvar". När jag lyssnar på dig blir jag allt mera övertygad om att flera naturreservat är det som måste till, skogsindustrin vill inte och kommer inte att göra tillräckligt. Jag litar tillsvidare mera på de officiella siffrorna än dina hemsnickrade varianter.


Niklas skrev 2013-02-05 14:55:49:

Läs också vad Mats Jangdal skriver på frihetsportalen om Lenin, fascisten. www.frihetsportalen.se


Niklas skrev 2013-02-05 14:53:06:

PV! Du måste ju räkna med ALLA skogsimpedimenten också, då det inte får ske något skogsbruk där. Där har du ju 20,5% av den svenska skogsarealen! Dessutom tar du inte med mängden evighetsträd, som enligt skogsvårdslagen inte får röras.


PV skrev 2013-02-05 11:07:58:

Niklas. Om du är för trött för att klicka dig fram till officiell statistik så förstår jag inte hur du orkar skriva inlägg här. Men eftersom jag är en vänlig själ ska jag hjälpa dig på traven. 6-7 procent av skogsmarken är skyddat, ungefär hälften är impediment, återstår 3-4 procent produktiv skog. Det mesta av det är beläget ovanför den fjällnära gränsen, nedanför den fjällnära gränsen är 1,6 procent av den produktiva skogsmarken skyddad. Eftersom den totala skyddade landarealen uppgår till 10,8 procent av landytan, är det svårt att ta dina siffror om 25 procent skyddad skog på något som helst allvar. Gå gärna in på statistiska centralbyråns hemsida och sök på skyddad skog. Jag försökte att skicka med en direktlänk men då kunde jag inte skicka kommentaren (något för redaktionen att titta på?).


Niklas skrev 2013-02-05 00:09:04:

Åsa! Många privata skogsägare känner ett stort ansvar för sin skog! Ofta ett arv från föregående generation, som kommer att lämnas över till nästa generation, om de vill ta över när tiden är mogen. Själv har jag ärvt min skogsfastighet. Granngården är brukad i åttonde generationen och den nionde är på väg att ta över. Så kom inte och snacka om ansvarslöshet i den privatägda skogen. Sedan ser jag inget fel på att skogsägaren ska kunna tjäna pengar på annat än ren virkesproduktion, som t.ex. inträdesavgifter. Det är helt frivilligt att besöka privatägd skog. Det finns ju en hel del kommunalägda rekreationsområden som alternativ. F.ö. är det dig fritt fram att köpa skog på den öppna marknaden. Hyggen brukar inte vara så dyra...


Niklas skrev 2013-02-04 23:58:59:

PV! Redovisa själv dina siffror på skyddad skog, istället för att desperat komma med insinuationer. Tar väl bara någon minut eller?


Niklas skrev 2013-02-04 23:56:54:

Thomas! Skogliga impediment är av varierande art. Vissa är hällmarker och där är det nog svårt att öka tillväxten. Andra impediment är däremot mossar och kärr, alltså vattensjuka marker. Här går det lätt öka tillväxten rejält, (t.ex. genom dikning och gödsling) men dagens lagstiftning förbjuder dessvärre allt sådant - just för att det är impediment d.v.s. den genomsnittliga tillväxten understiger 1 skm3/år. Sedan är det nog dags för naturvårdarna och allmänhet att vakna upp och inse att vill de ha naturvård i skogen, får de nog se till att naturvården också blir lönsamt och attraktivt för skogsägaren. Idag betalas bara för virkesproduktion, samtidigt som naturvården ofta konfiskerar den mark som skogsägaren frivilligt idkar naturvård på. Konfiskationen blir i form av påtvingade reservat, biotopskydd, natura 2000 etc.


Åsa skrev 2013-02-04 14:48:31:

Jag blir chockad av denna ledare. Det får mig att känna att ekonomiska intressen och ägande av skog och mark redan har gått för långt. Ska sjöar och badplatser vara privatägda och drivna med vinstintressen? Företag tar betalt för ett dopp liksom simhallar? Är det den framtiden vi vill leva i? Ja, vad skiljer en tretåig hackspett från en vitryggig egentligen. Ingen av dem drar ju in några pengar, bidrar inte till vår ekonomiska tillväxt. kan ju inte vara något att bevara. Då ni vill "våga" ifrågasätta saker och ting, kanske dags att ifrågasätta er rätt att behandla skogen som er "skattkammare", som att den bara finns för era egna ekonomiska vinstintressen. Våga ifrågassätta om någon har rätt att äga en skog och jämföra det med en nöjespark. Våga fråga er vad har ni för ansvar, inte bara tänka på era rättigheter? Kan ni äga utan att ta ansvar för de som lever inom er egendom? Generellt behöver vi kanske fokusera mer i samhället på våra skyldigheter, på att bidra med sådant som gynna andra, inte bara gynna oss själva? Fundera på vad vi lämnar till framtida generationer? Vill ni ha denna värld som ni förespråkar? Allt är privatägt, organiserat och värderat i pengar, vi tar avgifter av varandra. Jag vill det inte. Men jag äger inte skog, har inget val, inget att säga till om. Men jag känner med klar tydlighet att det här är så galet, någonstans i tankebanorna så tappade ni all distans till och självinsikt om vad ni som skogsägare egentligen äger. texten kändes som en dystopisk framtidsskildring till för att skrämmas. En värld och skog full med Gollums.


KMS skrev 2013-02-04 08:55:12:

Grattis herr Axdorff till ytterligare en skarp ledare. Att ifrågasätta är kunskapens moder! Vad det gäller sakfrågorna skulle jag vilja lägga till följande: 1. Jordförvärvslagen - en planekonomisk relikt som inte fyller någon funktion. Speciellt inte när utlänska privatperrsoner kan förvärva skogsmark i princip utan restriktioner. 2. Att arter är "utrotningshotade" på de den skandinaviska halvön behöver inte betyda att de är hotade som art. Miljörörelsen ha en tendens att välja den geografiska indelning som passar deras syften. 3. Att miljömålen i svensk skogspolitik skall likställas med produktionsmålen är ett exempel på välfärdslättja. Sverige som land står och faller med en positiv bytesbalans där skogen utgör en mkt stor del. Vi bor dessutom i ett av civilisationens randområden och bör vara glada för allt vi kan göra för att skapa välfärd och arbetstillfällen. 4. Allemansrätten är en sedvana vi nästan på ett chavunistiskt sätt marknadsfört i landet. Allt på den privata ägarens bekostnad. Räcker det inte med alla de reservat som staten skapar för enorma kostnader? Räcker det inte med det utökade strandskyddet där rättigheten att bygga och bruka förbjuds utan ersättning till markägaren? Sammantaget: Varför ska en nation i civilisationens utkant syssla med att skapa restriktioner för utveckling istället för att främja den?


Thomas skrev 2013-02-03 19:17:30:

Niklas, det är tråkigt att du har en så polariserad syn på frågan, du måste verkligen ha en trist tillvaro. Vistas du aldrig ute i naturen för att njuta av den? Har du varken intresse av jakt, fiske, friluftsliv, svamp- och bärplockning eller något annat som bygger på att det krävs hänsyn till naturtyper och biologisk mångfald, det behöver man inte vara "miljömupp" för att inse. De skogliga impedimenten är per definition inte långsiktigt lönsamma att bruka på ett rationellt sätt, och tur är väl det - för det är känsliga naturtyper och mer eller mindre det sista vi har kvar av ursprungliga miljöer med ofta hög biologisk funktion. Att hänsynen längs vattendrag varit eftersatt är inget nytt och det är definitivt på tiden att hänsynskraven skärps. Det finns hyllmeter med seriös vetenskaplig litteratur i ämnet och som PV skriver räcker det med att googla någon minut för att ditt onyanserade gnäll, tillsammans med Axdorffs "sanningar" hamnar direkt där de hör hemma - i papperskorgen. Vakna upp ur din skogliga 60-talsfilosofi.


Thomas skrev 2013-02-03 14:07:35:

Niklas, det är tråkigt att du har en så polariserad syn på frågan, du måste verkligen ha en trist tillvaro. Vistas du aldrig ute i naturen för att njuta av den? Har du varken intresse av jakt, fiske, friluftsliv, svamp- och bärplockning eller något annat som bygger på att det krävs hänsyn till naturtyper och biologisk mångfald, det behöver man inte vara "miljömupp" för att inse. De skogliga impedimenten är per definition inte långsiktigt lönsamma att bruka på ett rationellt sätt, och tur är väl det - för det är känsliga naturtyper och mer eller mindre det sista vi har kvar av ursprungliga miljöer med ofta hög biologisk funktion. Att hänsynen längs vattendrag varit eftersatt är inget nytt och det är definitivt på tiden att hänsynskraven skärps. Det finns hyllmeter med seriös vetenskaplig litteratur i ämnet och som PV skriver räcker det med att googla någon minut för att ditt onyanserade gnäll, tillsammans med Axdorffs "sanningar" hamnar direkt där de hör hemma - i papperskorgen. Vakna upp ur din skogliga 60-talsfilosofi.


PV skrev 2013-02-03 11:25:46:

Niklas. Gå in på scb.se och sök. Annars kan du leta på antingen skogsstyrelsens eller naturvårdsverkets hemsidor, de aktuella siffrorna finns på alla 3 hemsidorna. Dina uppgifter kommer från skogsindustriernas senaste reklamkampanj vars siffror blivit så pulveriserade i alla möjliga sammanhang att inte ens skogsindustrierna själva står bakom det längre. Det finns mycket att göra på hemmaplan för skogsindustrin när det kommer till ifrågasättande av tveksamma sanningar.... Var det verkligen ärlighet du efterlyste?


Niklas skrev 2013-02-03 02:59:06:

Thomas: Lite fakta: Andel produktiv skog, ca 22,5 miljoner ha! Andel skogsimpediment: ca 5.8 miljoner ha. Detta ger totalt 28,3 milj ha skogsmark i Sverige! På skogsimpediment får varken skogsbruk eller några tillväxthöjande åtgärder ske, varför det är korrekt att räkna in skogsimpedimenten till kategorin formellt skyddad natur. Mängden reservat, nationalparker, biotopskydd etc. är närmare 0,9 milj ha på produktiv skogsmark! Med impedimenten blir det alltså 6,7 milj ha, vilket ger att 24 procent av skogsmarken är skyddad enligt diverse lagar. Sedan var det visst förslag på nya skyddszoner längs vattendrag m.m., så ökar ju andelen skyddad skog markant.


Niklas skrev 2013-02-03 02:25:21:

PV! Ta reda på fakta först innan du häver ut dig grundlösa påståenden om vem som. Ca 25% av den svenska skogsmark är faktiskt formellt skyddad enligt lag, varav det mesta är impediment. Sedan finns ju även frivilliga avsättningar, bl.a inom ramen för PEFC och FSC. Om du vidhåller andra siffror, så kan du ju lämpligtvis redovisa dem här.


Niklas skrev 2013-02-03 02:13:20:

Viktor Nilsson! Är det några som betalar för dagens naturvård, så är det skogsägarna. Ty skogsägarna tvingas till stora avsättningar och framtida tillväxtminskningar utan någon som helst ersättning från staten. Det är ju staten, som lagstiftningsvägen beställer dessa ekosystemtjänster av skogsägarna, varför staten måste betala fullt pris till skogsägarna för dessa ekosystemtjänster - om nu staten vill ha dem kvar! Vill nu inte staten ha kvar dessa ekosystemtjänster, så går det alldeles utmärkt att ta bort alla regler som tvingar skogsägarna att bevara dessa ekosystemtjänster.


PV skrev 2013-02-03 00:03:58:

Niklas. Vem menar du är "Naturvården"? Uppenbarligen räknar du inte dig själv till den skaran... Att du kräver ärlighet av andra och samtidigt i inlägget under ljuger om att 25 procent av skogarna skulle vara "fredade" är bara töntigt. Vem som helst kan googla fram de verkliga siffrorna på 1 minut. Skärpning!


Viktor Nilsson skrev 2013-02-02 23:30:39:

Flera, framför allt Niklas, återkommer till att "de som beställer naturvård" inte är med och betalar för den. Jag skulle vilja vända på detta resonemang: det är skogsägarna som inte är med och betalar för de långsiktiga samhällskostnaderna som den nuvarande skogspolitiken medför. För "att beställa naturvård" är inte ett litet särintresse. Den som vinner på en fungerande skogspolitik är vi alla - inklusive skogsägarna. Fungerande, artrika, skogsekosystem är värda oerhört mycket i ett samhällsperspektiv: som rekreationsplats, för turism, jakt, koldioxidsänka, bärplockning, bärare av vår gemensamma kulturhistoria, motståndskraft för klimatförändringar, etc. Tyvärr finns det i nuläget inget system för hur skogsnäringen ska ersätta dessa förlorade ekosystemtjänster (eller tjäna pengar på att ta hänsyn till dem). Ingen skogsägare vill egentligen bli av med dessa värden men alla hoppas att någon annan ska se till att det funkar. Tyvärr leder detta till att det är framtida generationer - och alla vi som inte äger skog - som måste bära kostnaderna i längden. Ett klassiskt exempel på en "Tragedy of the commons"


Thomas skrev 2013-02-02 23:18:00:

Ok, nytt försök. I Sverige är 3,3 procent av den produktiva skogsmarken skyddad, enligt SKS, dvs inte en fjärdedel som Niklas påstår. Hoppas detta kom med nu.


Thomas skrev 2013-02-02 23:09:42:

Den här sidan fungerar uppenbarligen inte, text försvinner. Jag lägger ned.


Thomas skrev 2013-02-02 23:06:56:

Ursäkta, texten försvann visst i mitt inlägg nedan. Det skall stå att andelen skyddad skogsmark i Sverige enligt SKS är 3,3 är en saga


Thomas skrev 2013-02-02 23:01:01:

Niklas, var hämtar du dina sanningar? På samma ställe som Axdorff verkar det som. Andelen produktiv skogsmark som är skyddad i Sverige uppgår till 3,3 av skogsmarken skulle vara skyddad och det kallar jag att vara ute och cykla. Det finns inga fysiska personer som beställer naturvård, återigen - det är skogsbrukarens ansvar att lämna hänsyn och kraven är faktiskt högst rimliga och ur ett europeiskt/transnationellt perspektiv låga. Läser du SVL 30 så hittar du inte många "skall", däremot många "bör" och ställt i relation till skallkraven beträffande återplantering och skötsel lämnar 30 paragrafen en hel del övrigt att önska. Som PV skriver nedan väljer jag att undvika floskler och istället tala ur skägget". Åk ut i skogsmarken och se dej omkring - kom inte och påstå att allt är OK. Jag har arbetat med frågorna i många år och har sett en gradvis förbättring på vissa håll, men samtidigt en flagrant försämring på minst lika många ställen. Vad gäller din ilska mot interemistiska reservat och överhuvudtaget reservatsbildning utan markägarens vilja, håller jag med dig fullt ut. Skogsmarken ska kunna brukas utan att det behövs reservat, men då ställs långt högre krav på kunskap, planering och flexibilitet. Slutligen, hur svårt är det att anmäla en avverkning inom 6 veckor? Ge mej något bättre exempel på hur svårt det är att vara skogsbrukare.


Niklas skrev 2013-02-02 20:43:18:

PV! Tänk om naturvården hade varit lika ärlig som Rickard Axdorff, när det t.ex. gäller målet om andelen skyddad skogsmark. 5. Vart ska spektaklet sluta?


Niklas skrev 2013-02-02 20:39:29:

Thomas är ute och cyklar. Det finns visst en tydlig beställare av naturvård och det är miljömupparna, som via lagen beställer naturvård av skogsbruket (25 % av den svenska skogsmarken är ju idag fredad för naturen via lagen). För om det inte finns någon beställare av naturvård, kan vi ju direkt stryka alla lagar och regler, som tvingar skogsbruket till dagens omfattande naturvård. Dessa lagar omfattar betydligt mer än 30§ i skogsvårdslagen. Ta bara t.ex. alla märkliga regler, som tillåter reservatsbildning mot markägarens uttryckliga vilja! Eller varför inte regeln om anmälningsplikt 6 veckor innan avverkningens ens får påbörjas. Dessa regler är onekligen ett rejält ingrepp i äganderätten. Vad FSC beträffar, så är det en liten merbetalning (max 7-8 extra av marknaden. Vad privata skogsägare beträffar, så finns det ca 300 000, alla unika. Vissa vet knappt var de har sin skog, än mindre hur den ser ut. Andra gör allt jobb själv i sin egen skog.


Thomas skrev 2013-02-02 18:13:28:

Skogsbruk är precis som all annan verksamhet förenad med ansvar och skyldigheter. Som verksamhetsutövare i skogsbruket har du dock jämförelsevis väldigt stor frihet att bruka efter eget bevåg - jag kan inte hålla med om att det är för stora pekpinnar avseende krav på naturvårdshänsyn. Det är inte som Niklas skriver nedan, att det skulle finnas en beställare av naturvård, den regleras genom lagstiftning - men den tandlösa paragraf 30 i SVL är knappast ett hot mot intrång i äganderätten. Som skogsägare är man oerhört naiv och kortsiktig om man endast ser sin skog i kronor och ören - vilket är en överhängande risk med bolagsägda skogar. FSC- certifieringen är ingen garanti för tillräcklig hänsyn, den är närmast att betrakta som ett skämt. Den enskilde, privata skogsägaren har ofta betydligt större insikt i att förvalta och sköta sin skog med känsla för både avkastning, sociala värden och naturvård. Än en gång - Axdorff har rätt i att ventilera sina personliga åsikter, men jag tror och hoppas att de flesta inklusive mig bara avfärdar dem som fyllesnack.


Per Andersson skrev 2013-02-02 13:55:54:

Det verkar som om Herman Sundqvist, Sveaskog håller med om att det behöver frågas varför oftare också, se hans blogg.


Mats Jangdal skrev 2013-02-02 13:06:59:

Jag är enig med Rickard i allt utom frågan om bolagsägd mark. Jag anser av principiella skäl att mark ska ägas av fysiska personer, inte av juridiska. Det finns ett personligt band till marken som fysiska personer har men inte juridiska. Många av de pekpinnar och och intrång i äganderätten som skogs- och naturvårdspolitiken införat har kunnat komma till just för att de stora bolagen inte har något personligt förhållande till sin mark och därför accepterar dumheterna som egentligen inte ens borde vara förenliga med vår Grundlag och med EKMR. Jag skrivit mycket om dessa frågor på min blog, www.frihetsportalen.se


PV skrev 2013-02-02 10:06:28:

Uppfriskande med lite ärlighet från någon inom skogsindustrin. Det man vanligtvis hör är bara plikskyldigt rabblande om FSC-certifiering och hänsynsytor. Trots att jag inte delar Axdorffs förundran inför allemansrätten m.m, så tycker jag att det är bra att tala ur skägget istället för att gömma sig i floskler och luddigheter. Det blir lättare för envar att se vad folk står för då. Flera inom skogsindustrin uppmanas att följa exemplet.


Wille skrev 2013-02-02 03:57:17:

Jag har arbetat med och i skog i ca 30 år och jag har sett och hört mycket. Men detta slår det mesta, om man undantar en del som hörts när alkoholen runnit in och förnuftet runnit ut. Så det är nästan så att jag undrar om Rickard Axdorff var nykter när han skrev detta. Naturligtvis så kan jag här, som andra argumentera mot dessa dumheter. men, nä, det är så dumt att jag bara markerar att Skogsaktuellt, som jag haft förtroende för, har skämt ut sig.


Niklas skrev 2013-02-02 00:17:20:

Oscar! Arter kommer och arter går, enbart livet består. Den enes död blir den andres bröd. De bäst anpassade överlever. Under dessa 600 miljoner år, har det vid ett flertal tillfällen inträffat stora "katastrofer" där ca 90-95% av arterna har försvunnit. Mest känd är kanske den katastrofen där dinosaurierna försvann, vilket skapade utrymme för däggdjuren att dominera djurvärlden. Så att arter försvinner när miljön anpassas till människans krav är inget unikt. Forskning visar att nya arter kan uppstå relativt snabbt.


Niklas skrev 2013-02-02 00:08:48:

Jag tycker att Rickard Axdorf ställer många kloka och berättigade frågor och har f.ö. skrivet många läsvärda ledare genom åren. Fortsätt med detta. Thomas! Vad de s.k. jämställda ,ålen beträffar, så är det väldigt långt kvar innan dessa mål är jämställda i skogsägarens plånbok. De som beställer rundvirke, betalar ett hederligt (nåja) pris för detta. Men de som beställer naturvård vägrar betala för dessa tjänster, men är desto snabbare på kräva böter av skogsägaren när de inte anser att skogsägaren gör tillräckligt för miljön. F.ö. anser jag att allmänheten bör lägga sig i hur de allmänt ägda skogarna (Sveaskog och ortifikationsverket) sköts. De privatägda skogarna är just privata och inte allmänt ägda, så dessa skogar ska allmänheten enbart skita i.


Thomas skrev 2013-02-01 22:18:42:

Snälla redaktionen - självklart kan en ledare reflektera personliga åsikter, men hur kan ni släppa igenom detta? Har ni inga rutiner för granskning av ledarskribenternas texter? Det som Axdorf vräker ur sig är ju inte bara riktigt dumt - det torde även skada ert anseende som en seriös branschtidning. De 4 varför som Axdorf ifrågasätter utgör grundstommen i ett seriöst ekologiskt och ekonomiskt hållbart skogsbruk som alla svenska medborgare ska kunna vara delaktiga i. Vad beträffar de jämställda målen har vi fortfarande mycket att jobba med innan de är i balans. Skogen är inte bara en produktionsyta som utgör merparten av Sveriges yta - den är även ett ekosystem för växter och djur, samt inte minst en plats för människan. Men Axdorf kanske glömde det eller rentav betraktar det som en tveksam sanning....


Tudor skrev 2013-02-01 20:08:02:

Anna, skribenten har kanske varit på biologi- och miljölektionerna, men lär gissningsvis ha ansett dem vara vansinnigt tråkiga och meningslösa. Annars kan jag inte förstå varför han ställer de frågor han ställer. Människan som är en mycket ung art har funnits i 200 000 år. Det tar en mansålder att förändra ett helt lands skogsekosystem. Det tar betydligt längre tid för arter att uppstå. Och de uppstår ur de arter som för närvarande finns. Genetisk variation är dessutom mycket viktigt för en arts motståndskraft mot förändringar. Och hur tror han att förädling går till. Jo, man använder den variation som finns, och väljer bland dessa. Ju mindre variation, desto mindre utvecklingsmöjligheter.


Teresia Borgman skrev 2013-02-01 18:25:53:

Till Anton: På ledarplats och debattsidor ger ledarskribenter och debattörer utryck för personliga åsikter. I det redaktionella materialet i nyhetsartiklar och reportage strävar vi däremot efter att ge en så oberoende, objektiv och allsidig bild som möjligt utifrån journalistiska principer. Vi har ambitionen att bevaka alla delar av skogsbranschen och att låta många olika röster komma till tals. Vi rapporterar regelbundet om nyheter som även speglar miljösidan av skogspolitiken. Vänliga hälsningar/ Skogsaktuellts redaktion


DenVilda skrev 2013-02-01 16:59:54:

Åh herregud. Jag föredrar att ge konstruktiv kritik, men det här är så korkat att jag inte kommer på någonting. Förutom att jag fullständigt håller med Paulina.


Oscar skrev 2013-02-01 14:10:11:

"Arter har i alla tider kommit och gått alldeles oavsett om vi människor försökt stoppa det eller inte." Ja, men tyvärr tog det ungefär 600 miljoner år för evolutionen att generera den artrikedom som vi har nu (3.6 miljarder om vi räknar från de första encelliga organismerna). Tror du verkligen att nya arter dyker upp i samma takt som de utrotas?


Hannes skrev 2013-02-01 14:05:40:

The botten is nådd. Varför ska frihet utan ansvar få gå före frihet med ansvar? Varför ska en arts behov gå före alla andras? Våga fråga varför!


Norrlänning skrev 2013-02-01 13:29:55:

Vad skönt, med resonemanget ovan så behövs ju inte vi längre överhuvudtaget, det räcker ju med apor. Vi är ju ändå så lika.


SLU-student skrev 2013-02-01 13:27:36:

När ska ni förstå att det inte handlar om 'naturmupparnas särintressen' utan om att även i framtiden ha fungerande ekosystem. Läs på om genetik, ekologi och miljövetenskap innan ni uttalar er om det.


Paulina skrev 2013-02-01 12:28:47:

Den här artikeln tar verkligen död på påståendet om att det "inte finns några dumma frågor"...


Anna skrev 2013-02-01 12:27:59:

Ojoj, VARFÖR hängde du inte med på miljökunskapslektionerna? VARFÖR är du helt okunnig i hur gigantiska de negativa miljöeffekterna blir om "marknaden" får styra själv? VARFÖR kan du själv inte koppla ihop dina varförfrågor nr. 1 och 4, för att lista ut svaret på den första? Jag tror att det här blir frågornas år för dig, åtminstone.


Anton skrev 2013-02-01 12:01:19:

Det var bra att få en bild av hur skogsaktuellt ser på miljöfrågorna. Har tidigare uppfattat tidningen som seriös, nu är det ju uppenbart att så inte är fallet. Tidningen står ju tydligen extremt långt bort från de grundläggande ståndpunkter som skogspolitiken vilar på. Om man läser tidningen i fortsättningen blir det med helt andra glasögon.


Niklas skrev 2013-01-31 22:37:37:

Varför ska skogsägare ensamma stå för notan när det gäller naturmupparnas särintressen? Varför kan de inte köpa egen skog på den öppna marknaden, för att få utlopp för sina intressen?


Torbjörn Tyler skrev 2013-01-31 20:32:03:

Och sist men inte minst: – Varför skall det endast vara produktionen av träråvaror till en begränsad del av vår industri som räknas när produktionen av en lämplig sammansättning av gaser i atmosfären, av rent grundvatten, av lagom utjämnad vattenföring till våra sjöar, älvar och åar, av biologiskt renat ytvatten som fyller på de sjöar och hav där all vår matfisk produceras, av bin och humlor som pollinerar mina äppelträd och grannbondens raps, av fåglar och parasitsteklar (nematoder och mikrosvampar) som bekämpar larverna som äter upp min grönkål (rapsfjärilar) och dina granar (granbakrborrar), av tystnad och naturupplevelser som håller modet uppe och bevarar hälsan hos alla stressade tjänstemän/kontorsråttor och stadsbor, och av en mångfald arter av fåglar, växter, insekter och svampar som ger mening åt livet för alla oss naturintresserade medborgare är av så mycket större värde (även rent ekonomiskt) för landets (och världens) ekonomi?


Torbjörn Tyler skrev 2013-01-31 19:07:51:

Ytterligare ett par frågor: – Varför skall ett relativt fåtal enskilda och bolag ha rätt att råda över det som är förutsättning för alla invånares långsiktiga överlevnad? – Hur kan en skog eller annan miljö anses vara "brukad men inte förbrukad" om många eller alla de arter och gener som fanns där från början inte längre finns kvar.


Niklas skrev 2013-01-31 10:04:38:

Många bra frågor! Vill komplettera med ytterligare några frågor! 1 Om vi ska ha jämställda mål mellan produktion och miljö, varför ska dessa mål inte vara ekonomiskt jämställda ut skogsägarens synvinkel? Varför ska samhället, som beställer miljömålen, slippa betala skogsägarens kostnader (bl.a. minskade virkesintäkter och fördyrande avverkningar) för att uppfylla dessa dessa miljömål? 2 Varför ska äganderätten (med tillhörande bestämmanderätt och förfoganderätt) hela tiden sättas på undantag?

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera