Törskaterost på var tredje norrländsk ungtall

Nära en tredjedel av tallungskogarna i Tornedalen är skadad av svampsjukdomen törskaterost, visar resultat från SLU:s riktade skogsskadeinventering i Norr- och Västerbotten.

  Fakta Törskate

Törskate är en rostsvamp som angriper tallar och så småningom dödar dem.

Det finns två olika törskatesvampar i landet;
Peridermium pini och Cronartium flaccidum.
Peridermium pini förekommer i hela landet och ger sig på gamla tallar. Cronartium flaccidum ger sig däremot på tallplantor och unga tallar och finns endast i Norr- och Västerbotten.

Källa: SLU

Läs mer
   
   
Under året har totalt 172 tallungskogar i Norr- och Västerbotten inventerats av SLU. Resultaten visar att tolv procent av arealen tallungskog i Norrbotten är skadad av törskaterost. Procentsiffran anger den areal tallungskog där forskarna sett att minst tio procent av stammarna är angripna av törskate.
I Norrbotten visade sig även angreppen vara vanligare på bördiga kovallrika marker än på näringsfattiga marker. Detta kan förklaras av att den törskatesvamp (Cronartium flaccidum) som ger sig på unga tallar värdväxlar med kovaller, vilket betyder att svampen är beroende av skogs- och ängskovall för sin överlevnad, skriver SLU i ett pressmeddelande.

Ingen spridning söderut
I Västerbotten var siffran tre procent. Här såg forskarna inte ett lika tydligt samband mellan bördiga marker och angrepp av törskate.
– Inventeringen visar inte på någon pågående spridning söderut av Cronartium flaccidum. Snarare förklaras förekomst och omfattning av skadorna mer av väderförhållanden. Sporspridningen till tall sker framför allt på hösten och en nederbördsrik höst, som den vi haft i år, kan påskynda svampens spridning i regionen. Men detta kommer vi att kunna se först om några år, säger Sören Wulff vid institutionen för skoglig resurshushållning på SLU i pressmeddelandet.
Inventeringen skedde inom ramen för Nationell riktad skogsskadeinventering (NRS). Den utförs i samråd mellan SLU, Skogsstyrelsen och skogsnäringen.
 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades onsdag den 31 oktober 2012

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste