Projekt som kraftsamlar tornedalingarna

Projekt Tornedalen är en kraftsamling från Norra Skogsägarna riktat till privata skogsägare i Haparanda, Övertorneå och Pajala kommuner. Intervjuer med skogsägare ligger till grund för en utökad uppsökande verksamhet och tjänster som de intervjuade har önskat.

Ulf Hannu, ordförande i Övertorneå skogsbruksområde, är en av de förtroendevalda som deltar i Norra Skogsägarnas Projekt Tornedalen. Bland annat har ett stort antal skogsägare intervjuats. Målet är ökad lokal förankring och virkesvolymer i Tornedalen. Foto: Calle Bredberg


Den tidigare skogsägarföreningen Norrbottens läns skogsägare, NLS, har historiskt sett ett starkt fäste i Tornedalen. Men efter sammanslagningen med Norra Skogsägarna har man tappat allt mer mark där. Framförallt var många knutna till de inspektorer som slutade efter sammanslagningen.
– Det tar tid att bygga upp ett nytt förtroende. Vi har omkring 800 medlemmar i Pajala, Över­torneå och Haparanda kommuner. De flesta är kvar som medlemmar men vi har tappat volymer i virkesinköp, säger Ulf Hannu.
Han var själv ordförande i NLS vid sammanslagningen och är i dag ordförande i Övertorneå skogsbruksområde samt lantbrukare och skogsägare i Luppio. Han har följt utvecklingen i Tornedalen och hoppas att projektet ska göra att Norra skogsägarna blir det som NLS en gång var.
– Min förhoppning är att skogsägarna här ska veta att Norra finns och att våra inspektorer ska ha möjlighet att besöka fler. Målet är att det ska leda till att vi ökar volymen för virkesinköp till 100 000-150 000 kubik per år, säger Hannu.

”Många bra svar”
Första steget i det treåriga projektet var att intervjua en mängd skogsägare i de tre tornedalskommunerna Pajala, Övertorneå och Haparanda. Skogsägarnas synpunkter kompletterades med djupintervjuer som ytterligare ringade in både medlemmars och icke medlemmars behov av hjälp och tjänster.
– Vi fick in många bra svar och information om vad skogsägarna här vill, konstaterar Ulf Hannu.

Mer synliga

Med det som utgångspunkt genomför Norra skogsägarna nu en massiv insats för att bli mer synliga och öka den uppsökande verksamheten. Man använder sig bland annat av Krafthandling Skog som är ett rådgivnings- och utbildnings­projekt med syfte att stimulera skogsägare till att öka aktiviteten och lönsamheten i sitt skogsbruk och att se det ur ett företagarperspektiv. Fler skogsdagar är förhoppningsvis också att vänta, framförallt med inriktning på röjning då många av de intervjuade pekade på det.
– För skogsägare handlar det mycket om att bygga upp personliga kontakter. Därför är det också viktigt att Norra är en bra arbetsgivare som gör att inspektorerna trivs och stannar kvar och kan jobba långsiktigt i framtiden, säger Ulf Hannu.

Anna Bergström

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades fredag den 19 oktober 2012

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste