Jättepraktbagge funnen i Hudiksvall

För första gången har nu en jättepraktbagge hittats i Sverige. Insekten har fångats i en så kallad fönsterfälla i Ekopark Hornslandet utanför Hudiksvall där Sveaskog gör en insektsinventering.

Det första exemplaret av jättepraktbagge som hittats i Sverige. Foto: Sveakog
Fyndet av jättepraktbaggen gjordes i Ekopark Hornslandet som ligger öster om Hudiksvall.
– Fyndet av jättepraktbaggen är väldigt speciellt och kommer att ge eko i hela insektssverige, då det är första gången den hamnar i en fönsterfälla. Sedan tidigare är insekten känd endast från ett fåtal platser i landet, säger Mats Larshagen, projektledare på Sveaskog, i ett pressmeddelande.

Starkt hotad
Fyndet gjordes i samband med projektet Effekt 20, som syftar till att utvärdera olika naturvårdsambitioner på landskapsnivå och kontinuerligt få ny kunskap om naturvårdens effekter samt att följa upp Sveaskogs naturvårdsambitioner.
Jättepraktbaggen är knuten till gammal tallved som ligger på marken, ofta på sandigt underlag. Den är 24-30 millimeter lång, svartglänsande och långsmalt oval till kroppsformen. Insekten klassificerades 2010 som ”starkt hotad” av Artdatabanken. Bristen på solbelyst död tallved är det huvudsakliga hotet mot jättepraktbaggen i Sverige, något som Sveaskog jobbar aktivt med att motverka, inte minst på Hornslandet.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades tisdag den 07 augusti 2012

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste