Kör inte i gamla hjulspår!

Kombinationen av flerträdshantering och sektionsgallring sparar både tid och pengar. Upp till 25 procent kan man effektivisera arbetet, menar Peter Larsson som utbildar maskinförare i metoden.

 

 

 

 

Flerträdshantering har blivit vanligt förekommande de senaste år och ska höja effektiviteten. Att dessutom kombinera detta med så kallad sektionsgallring ger ytterligare vinster, säger Peter Larsson som i tre år utbildat skördarförare i denna teknik.
– Flerträdshantering har använts i Sverige de senaste två-tre åren, men tekniken är äldre än så. Det är mycket tack vare energisortimentet som det ökat - och att det blivit snällare kvistbestämmelser på massaveden, säger Peter Larsson som menar att metoden är det största som hänt inom utvecklingen sedan engrepparen kom på 80-talet.
– I och med att man kan greppa flera träd i samma krancykel effektiviserar man arbetet. Användandet växer fortfarande eftersom fler och fler ser fördelarna med det. Alla parter har nytta av detta eftersom det blir mer effektivt och man kan producera mer kubik per tidsenhet, så det har definitivt kommit för att stanna. Det finns ingenting som slår det produktionsmässigt om man är i rätt miljö. Och med rätt arbetsmetodik blir det dubbel effekt.

Minskar skadorna
Sektionsgallring innebär en mängd fördelar, enligt instruktören Peter Larsson. Men han vill absolut inte att metoden blandas ihop med korridorgallring. – Det är en helt annan sak. Sektionsgallring handlar om att kvalitetsgallra på ett selektivt sätt. Foto: Pia Gyllin

Arbetsmetodiken som kallas sektionsgallring går ut på att skördaren istället för att arbeta på flera olika ställen delar upp området i sektioner som avgränsas av huvudstammarna.
­Stammarna när­mast stickvägen fälls in mot vägen och stammar längst bort från den fälls och dras sedan in mot vägen. Detta gör att man slipper dra virket över stickvägen, vilket minskar kranförflyttningen samt eventuella släp- och stamskador.
– Genom att se var vi har det största uttaget och placera virket där slipper vi också många förflyttningar, vilket gör metoden kostnadseffektiv. Man utnyttjar bränslet bättre per kubikmeter, för är det något som drar diesel är det onödig körning, säger Peter.
Allt virke i sektionen hamnar vinkelrätt ut mot stickvägen, vilket gör det lättare för skotaren att plocka upp virket.
Peter har tillsammans med Skogforsk gjort en film, Sektionsgallring – en film om arbetsmetodik i gallring, som förklarar hur denna typ av gallring går till. I filmen visas hur en skördare som kör flerträdshantering på det traditionella viset tar fyra stammar på 90 sekunder. För att göra detta måste kranen förflyttas 74 meter. Genom att använda sektionsgallring kan man under samma tid ta sex stammar och behöver då bara flytta kranen 31 meter.
– Generellt kan man säga att man kan höja produktiviteten från någon enstaka procent upp till 25 procent. Det varierar från dag till dag beroende på var man är i beståndet. Men runt åtta-tio procent är inte ovanligt i snitt, säger Peter.

Fanns ett behov
  Sektionsgallring:
 • höjer produktionen
 • minskar släp- och stamskador
 • ger bättre genomgallrade bestånd
 • optimerar placeringen av virket så att skotaren enklare kommer åt, vilket även ökar effektiviteten för den maskinen
 • ger en lugnare arbetssituation för maskinföraren
 • utnyttjar dieseln bättre

Tips är att:
 • göra klart sektionen man påbörjat innan man går till nästa
 • planera nästa steg: vart ska aggregatet ta vägen härnäst
 • fälla träden närmast stickvägen först och arbeta utåt
 • vara konsekvent; gå inte över sektionsgränsen
 • flytta slutligen ut riset i stickvägen och placera där det bäst behövs

Vanliga fel är att man:
 • arbetar långt framför sig i stickvägen
 • flyttar och drar virke i onödan
 • arbetar sig diagonalt framför sig i beståndet
 • har en bristfällig planering
   
   

Peter har utbildat inom sektionsgallring i cirka tre år. Tidigare var han skogsentreprenör, men övergick successivt till utbildning efter att ha pratat med andra instruktörer och insett att det fanns ett uppdämt behov.
– Det vanliga är att arbeta på många ytor och ta några träd här och några där. När man som maskinförare jobbat i många år kan det lätt bli så att man fastnat i ett mönster och kör som man alltid gjort. Men det blir ineffektivt till slut och man måste flytta och dra mycket virke i beståndet. Det gör att det blir stressigt för förarna också, säger han.
Med sektionsgallring blir det en lugnare arbetssituation samtidigt som ekonomin förbättras.
Michael Sigfrids från Elias­­sons logging i Söderbärke är en av deltagarna på Peter Larssons utbildning. Han tycker att det låter positivt med mindre kranförflyttning.
– Det här zonsättet har jag inte tänkt på förut. När man sitter och jobbar ensam är det lätt att man bara kör på i samma gamla hjulspår, säger Michael som kommer att prova arbetsmetodiken när han kör framöver.
– De säger att produktiviteten ska ökar och det lär väl visa sig. Det ska bli intressant att se.

Pia Gyllin
Pia Gyllin
Tel: 019-16 64 68
E-post: pia@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades tisdag den 05 juni 2012

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste