Skogsbruk positivt för hotad bagge

Det finns arter som anses hotade av skogsbruket som i stället är gynnade av skogsbruket. Det sade forskaren Line Djupström på Skogforsks utvecklingskonferens Ukonf12.

Sms-frågorna haglade över Line Djupström som forskat om högstubbarnas effekt på naturvården. På scen fanns även Jan-Olov Weslien och Rolf Björheden, forskare på Skogforsk, samt moderator Matts Söderström, nytillträdd skogschef på Mellanskog. Foto: Teresia Borgman
SLU och Skogforsk har följt högstubbar i snart 20 år och bland annat undersökt förekomsten av Större flatbagge, Peltis grossa.
– Det sägs att baggen är hotad av skogsbruket, men man skulle faktiskt kunna säga att den är gynnad av skogsbruket, sa Line Djupström, forskare på Skogforsk.
Hennes forskningsresultat visar att högstubbar har en starkt positiv effekt för baggen, framför allt högstubbar av gran. Baggen förökar sig huvudsakligen på hygget, något som visar att ändrade skogsbruksmetoder kan vara ett kostnadseffektivt alternativ för att gynna naturvården, enligt Line Djupström.
– Även för många rovsteklar kan hygget fylla en viktig funktion.

Lite data
Trender i skogsdata visar också att andelen löv, död ved och stora träd som lämnas på hygget och i skogsmark har ökat, vilket gynnar flera fågelarter. Till exempel har större hackspett och tofsmes ökat.
Arter som är missgynnade av skogsbruket, trots högstubbarna, är arter som inte trivs i solen, utan behöver gammal skog, som många rödlistade mossor och svampar.
­– Men generellt finns det väldigt lite data på trender för arters populationer. Vår studie på Större flatbagge är ganska unik, eftersom vi har data på artens status för baggen både före och efter åtgärd.

Teresia Borgman
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades onsdag den 21 mars 2012

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste