Viltstammar i balans – ett försök till samverkan

I samband med den nya älgförvaltning som trädde i kraft vid årsskiftet görs en stor satsning för att skapa balans mellan viltstammar och fodertillgång. Bakom detta ligger LRF Sydost, Södra och Svenska Jägareförbundet.

Viktigt att skapa balans. Då kan vi lära oss mer om orsak och verkan, hitta lösningar som är kunskapsbaserade och ha ett framtidstänk som är längre än några år, säger Helene Lantz. Foto: LRF
– Vi vill skapa nya mötesplatser för markägare och jägare. Där de kan träffas och föra dialog, öka förståelsen och samverka. Träffarna ska ha ett tydligt ”stövelperspektiv”, säger projektledaren Helene Lantz, LRF. 
En klövviltsstam i balans med skogsproduktion och miljö. Det är något som är starkt efterfrågat bland markägare. Därför har LRF Sydost, Södra och Svenska Jägareförbundet sökt pengar i Landsbygdsprogrammet till ett projekt. Och vid årsskiftet startade ”Viltstammar i balans i ett förändrat klimat”.

Dra åt samma håll
Meningen är att projektet ska förmedla kunskap, och skapa samsyn och förståelse, för en anpassad förvaltning av klövviltstammar i balans med produktion och miljö. Arbetet ska leda till ett gemensamt mål för de fyra län som ingår i projektet: Jönköpings-, Kronobergs-, Kalmar och Blekinge län. Dessutom ingår LRF Jönköping.
– Det finns ingen tradition att samverka kring långsiktig planering av en uthållig klövviltstam, kontra en långsiktig skogsproduktion. Men vi vill få jägare och markägare att dra åt samma håll. Inledningsvis genom omfattande information och inspirationsinsatser. Om beslut fattas nära folket brukar det blir det lättare att genomföra. Därtill har vi ett klimat i förändring och som vi nu måste arbeta aktivt med, exempelvis genom att öka andelen tall, menar Helene Lantz.
Det är bättre att sitta ned och prata än att skrika från barrikader. Vi måste vara ödmjuka, se till fakta och hitta en gemensam linje, menar Bertil Nilsson. Foto: Jan Henricson/Svensk Jakt


Gemensam lösning
Det nya älgförvaltningssystemets grunder anpassas nu till de biologiska förutsättningarna, är mer regionalt och lokalt anpassade och innebär ett ökat markägarinflytande. För att nå målet med viltstammar i balans med vad naturen och den växande skogen tål, krävs kunniga och ansvarskännande markägare och jägare.
– Jag tror att det är viktigt att markägare och jägare träffas. Så att dialog leder till samsyn. Det är erfarenheter som jag dragit av vildsvinsarbetet, där LRF och Svenska Jägareförbundet tog fram ett gemensamt material, och ordnade träffar som skapade förståelse för både jakt och brukande. Bland annat är det viktigt att kunna analysera och omsätta till exempel inventeringar utifrån sitt område, och skapa intresse som stimulerar till inventeringar som blir faktabaserat, säger Helene Lantz.
– Vi ser positivt på detta. Att vi sitter ner och studerar den, i vårt tycke påstådda problematiken, och försöker komma fram till en gemensam lösning. Vi är inte säkra på att skogsindustrin ser rätt på den biologiska mångfalden men vi hoppas hitta balans. Deras siffror har hittills presenterats mer utifrån tyckande, men med den nya älgförvaltningen krävs fakta, säger Bertil Nilsson, styrelseordförande Svenska Jägareförbundet Jönköpings län.

Utbilda handledare
Förutom att vara en källa till rekreation så har jakten, främst på älg, även en reglerande funktion. Älgstammens storlek ska anpassas till betestillgången så att allvarliga skador på ungskogar undviks.
– Den stora konsten är att komma fram till ett förslag som alla kan ställa upp på, även om man kanske inte helt gillar förslaget, menar Bertil Nilsson.
Uppskattningsvis ska projektet nå 2 500 personer, där kunskap varvas med praktiska erfarenheter och besök på demogårdar och resor.
– Vi kommer att bjuda på inspirationsseminarium, ta fram studiematerial och utbilda handledare som ska hålla i kortare kurser på sockennivå, säger Helene Lantz.
Projektet inleds i mars med fem seminarier. Projektet ägs av LRF Sydost och löper fram till och med 2014.

Micael Goth
Frilans

Foto startsidan: Photos.com
Artikeln publicerades lördag den 25 februari 2012

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste