Ekosystemtjänsternas värde kartläggs

Regeringen ger Naturvårdsverket tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten ett uppdrag att sammanställa information om Sveriges ekosystem och ekosystemtjänster. Uppdraget ska genomföras fram till oktober och ska förbättra kunskapsunderlaget om Sveriges ekosystemtjänster.

Uppdraget är en del i regeringens ambition att synliggöra det värde ekosystemtjänsterna har för samhället. Sammanställningen av Sveriges viktiga ekosystemtjänster ska ligga till grund för fortsatt arbete med att redovisa vilket värde ekosystemen har för samhället och hur samhället påverkas om dessa tjänster upphör att fungera.

– Detta är ett spännande arbete som vi nu startar för att tydligare värdesätta naturen och de tjänster som den ger oss. När en resurs är gratis riskerar den alltid att överutnyttjas. Därför är det viktigt att det blir tydligt vad ekosystemtjänsterna betyder för vår välfärd så att vi kan ta hand om dem bättre, säger miljöminister Lena Ek i ett pressmeddelande.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades torsdag den 19 januari 2012

Kommenterarer till artikeln

Niklas skrev 2012-01-20 03:28:07:

Kommer detta att resultera i nya affärsmöjligheter för skogsägarna, eller blir det bara fler batonger för naturvårdsbyråkrater att slå motsträviga skogsägare i huvudet med?

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste