Sex ton kol fördelas på hygget. Förhoppningen är att öka plantornas produktivetet och öka inlagringen av kol. Foto: Olof Bergvall
Totalt ska sex ton kol spridas över området som är rensat från både grot och stubbar, skriver SLU:s tidning Resurs. Området har delats in i försöksrutor som kommer att behandlas på lite olika sätt.

Enligt forskarna finns det väldigt få liknande studier i det boreala området. Försöket kommer att pågå i flera decennier och forskarna hoppas kunna se ökad produktivitet hos plantorna och större inlagring av kol i marken. Att produktiviteten skulle öka beror på att kolet bryts ned väldigt långsamt i marken och ökar näringstillgången genom att det stimulerar markmikroorganismerna. Kolet i sig anses också lagra kol i marken, samtidigt som en ökad tillväxt gör att även träden lagrar mer kol.

– Detta är dock en teori och har inte testats i fält och det är oklart om det samtidigt också sker en oavsiktlig avgång av kol i form av koldioxid från markmikroorganismerna. De blir troligen stimulerade att jobba mer och då respirerar de mer, säger Marie-Charlotte Nilsson Hegetorn, som är en av forskarna bakom projektet, till tidningen.
Hon ser också andra möjliga negativa effekter på värden som till exempel artdiversitet.

Bakom försöket står SLU-forskarna Michael Gundale, David Wardle och Marie-Charlotte Nilsson-Hegetorn vid institutionen för skogens ekologi och skötsel.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Senaste