Hallå där

…Vítězslav Maňák, doktorand vid institutionen för ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, som sedan ett och ett halvt år tillbaka doktorerar om hur myror kan hindra snytbaggar från att skada granplantor.

Bladlöss, myror och snytbagge interagerar på en granplanta. Myror
angriper snytbaggar, visar Vítězslav Maňáks undersökning, men ännu
är det för tidigt att säga något om effekten. Foto: Vítězslav Maňák

Vad är det du forskar om?

–Jag undersöker om myror kan hindra snytbaggar från att äta på granplantor och hur förekomsten av myror påverkar vilka rörelsemönster snytbaggar har på nyplanterade hyggen.

Varför ville du undersöka det?
­–Snytbaggar orsakar stora ekonomiska förluster i skogsbruket genom att äta bark på nyplanterade barrträdsplantor, vilket ofta leder till att plantorna dör. Vi vill förstå om variationen i snytbaggeskadorna mellan hyggen och inom ett hygge kan förklaras av förekomsten av myror.

Vítězslav Maňák, doktorand vid SLU i Uppsala. Foto: Lasse Modi

Vad har du kommit fram till?

–I vårt första experiment lockade vi myror till plantor med socker och skadorna minskade på de plantorna jämfört med kontrollplantor utan socker.
–Vi har också börjat titta på beteende vid möten mellan myror och snytbaggar. Vi såg att myror angriper snytbaggar på plantan, men vi behöver göra mer försök för att kunna analysera effekten av dessa möten.

Hur påverkas myrorna av skogsbruket?
– Avverkningen är ofta negativ för myrorna, dels genom att myrstackar förstörs och dels genom att träden som myrorna utnyttjar avverkas. En viktig del av myrornas föda är honungsdaggen som myrorna mjölkar ur bladlöss.

Hur tror du att dina resultat kan användas i det praktiska skogsbruket i framtiden?
– Man skulle kunna värna om myror genom att behålla trädgrupper på kalhyggen där myrorna kan hitta bladlöss och annan föda och på sätt behålla höga tätheter av myror även efter avverkningen.

Teresia Borgman
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades torsdag den 08 december 2011

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste