Besked om raffinaderi till midsommar

Arbetet med ett eventuellt bioraffinaderi i Kumla kommun där VärmlandsMetanol är en av aktörerna fortgår enligt planerna. Till sommaren ska förstudien som beslutar om bygget blir av eller inte presenteras.

För drygt ett år sedan avslöjades planerna på ett bygge av ett bioraffinaderi för skogsråvara i anslutning till den redan existerande SAKAB-anläggningen i Norrtorp i Kumla kommun. Anläggningen beräknas producera runt 250 MW biometanol och biogas samt cirka 50 MW värme.
Väntar på studien

Bakom planerna står SAKAB AB, VärmlandsMetanol AB, E.ON Gasification Development AB, PEAB, Structor AB och Kumla kommun. Dessa har, utöver de pengar de själva satsar, fått bidrag från Energi­myndigheten för att gemensamt genomföra en förstudie.
– Vi har inlett förstudien som planerat, berättar Göran Eriksson, vd på SAKAB.
– Det går enligt planerna och vi hoppas att den blir klar till midsommar. När förstudien är genomförd vet vi om man ska gå vidare eller inte.

Studien ska fastställa tekniska, miljömässiga och ekonomiska förutsättningar för att bygga ett storskaligt, kommersiellt bioraffinaderi för samproduktion av biometanol, biometan och fjärrvärme.
Om förstudien faller väl ut kommer de inblandade parterna tillsammans genomföra projektet som beräknas kosta upp emot fem miljarder kronor.

Pia Gyllin
Pia Gyllin
Tel: 019-16 64 68
E-post: pia@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades onsdag den 23 november 2011

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste