Bioenergi kan ge nya jobb i Värmland

Skogsstyrelsen har tillsammans med Energikontor Värmland tagit fram en rapport som visar att det på kort sikt skulle gå att fördubbla - och på lång sikt femdubbla - uttaget av biobränsle ur den värmländska skogen. Det innebär nya jobbtillfällen i regionen.

Jörgen Persson från Energikontor Värmland är en av författarna till rapporten. Foto: Pia Gyllin

Rapporten ”Potential för skogsbränsle i Värmland - hinder och möjligheter” beskriver hur mycket skogsbränsle som i dag tas ut ur länets skogar, samt vilken potential det finns att öka uttaget.
– Fler intresserar sig för att produ­cera värme och drivmedel av skogsbränsle, säger Jörgen Persson på Energi­kontor Värmland.

Han är tillsammans med Ingemar Eriksson på Skogsstyrelsen författare till rapporten som är ett resultat av Energikontor Värmlands arbete mot målet att regionen ska vara klimatneutral år 2030. I arbetet har man diskuterat frågor om energi med flera olika aktörer, bland annat Skogsstyrelsen som valde att starta ett samarbete i projektform.
Syftet med projektet var att se hur mycket skogsbränsle man egentligen kan ta ut från de värmländska skogarna. I dag tas en del av bio­bränslet som eldas i regionen från Norge och Småland.
– Men det finns ju så mycket att ta av i Värmland. Vi vill visa på att det här kan skapa tillväxt på området, att det kan skapa nya jobb. Vi har inte räknat på exakt hur många jobb det skulle bli, men man får ju ta med både uttag och logistik i beräkningen, säger Persson som påpekar att detta även öppnar för möjligheten att ersätta importen och samtidigt exportera mer biobränsle.

– I förlängningen är det här ett helt nytt användningsområde, så man måste räkna in att det skapar helt nya jobb som inte finns alls i dag. Det kommer att gynna regionen. Man pratar alltid om att det är bra att använda förnyelsebar energi som är tillverkad lokalt, och det är väldigt bra, men att det även ger arbetstillfällen lokalt är också en stor bonus.

Rapporten visar möjligheterna att öka uttaget av framför allt grot, stubbar och röjningsvirke.
I dag uppskattar man på Energi­kontor Värmland och Skogs­styrelsen att man tar ut 1,4 TWh per år ur skogarna i regionen. Större delen utgörs av rundvirke utan industriell användning.
– Vi uppskattar att uttaget av skogsbränsle på några års sikt kan fördubblas med hänsyn till dagens teknik och att vi har ett hållbart skogsbruk, säger Ingemar Eriksson.

En fördubbling av detta skulle inne­bära att värme motsvarande vad som förbrukas av 130 000 villor på ett år skulle komma från den egna regionens skog. På längre sikt finns potential att öka uttaget upp till 7 TWh.
– Om det harmonierar med andra miljömål. Vi måste få till ask­återföring för att det här ska fungera. Det är en av knäckfaktorerna. Det finns en väldigt stor potential om man lyckas lösa alla tekniska och miljömässiga problem, säger Jörgen Persson och tillägger:

– Vi tror att det är möjligt både miljö- och produktionsmässigt. I många marker kan man öka uttaget även med god hänsyn till miljön, om man gör på rätt sätt.
Projektet har fått mycket positivt bemötande från både skogsägare och bolag. När man presenterat resultatet av rapporten har många av de skogsägare som deltagit velat veta mer om uttag av biobränsle och vilka nya användningsområden det finns.
– Det finns ett stort intresse bland skogsägarna i regionen och det är mycket positivt, avslutar Jörgen Persson.Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades onsdag den 23 november 2011

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste