Svenskt kraftverk ska ge Afrika grön energi

Med ett småskaligt kraftverk som tar vara på biomassa från jord- och skogsbruk hoppas nystartade svenska företaget Pamoja Cleantech bidra till att ersätta fossila bränslen med bioenergi i Uganda. Företaget är ett av flera som nyligen fått stöd inom ramen för Sidas program för innovationer mot fattigdom.

Studenter från KTH och Aalto University som är engagerade i bioenergiprojektet gör en förstudie i Uganda. Grödan på bilden är Sesbania sesban, en växt som ofta används som gröngödslingsgröda i samband med agroforestry (kombinerat jord- och skogsbruk). Foto: John Furtado

 

Pamojas kraftverk går under namnet ”den gröna fabriken” (the green plant) och kombinerar sol- och bioenergi. Det handlar främst om att utnyttja avfallsprodukter från jordbruk som skal från kaffebönor eller majskolvar och energi­grödor som kan odlas i form av agroforestry (kombinerat jord- och skogsbruk).
Företaget har redan förhandlat med flera större ­aktörer inom energibranschen i Norden.
– Men processen tar lång tid och varken vi eller miljön har tid att vänta. Därför tycker vi att det är väldigt spännande att vi tack vare Sida får möjlighet att testa vår affärsmodell, säger Peik Stenlund som är en av företagets grundare.

Förnybar el
Sidabidraget på 20 000 euro ska gå till att arbeta med så kallad ”inclusive business model” för att skapa entreprenöriella möjligheter för resurssvaga grupper. Pamoja Cleantech planerar nu att göra en marknadsundersökning för att utreda möjligheten att leverera lokalproducerad el från förnybar råvara till byar i Uganda och bolag som i dag är beroende av diesel, till exempel telekombolag.
– Vår förhoppning är att vi ska kunna binda avgörande ­avtal med lokala nyckelaktörer i Afrika och visa att vårt system fungerar i praktiken.

Hållbara affärer
Konceptet bygger på att små energimoduler ägs och sköts lokalt, medan Pamoja står för implementering och underhåll.
– Pamoja betyder ”tillsammans” på swahili och vi ser vårt bolag som en ”social business” för att skapa hållbar affärsverksamhet i områden som saknar infrastruktur och tillgång till el, berättar Peik Stenlund.

Växande initiativ
Idén föddes vid en ungdomskonferens för internationella miljöfrågor och utvecklades till bolag av de tre grundarna Peik Stenlund, William Katende och Felix Ertl.
– Med tiden har initiativet växt och vi engagerar nu ett helt internationellt team av ingenjörer inom förnybar energi, berättar Peik Stenlund.
Pamoja har samarbete med företagsinkubatorn SU Innovation på Stockholms Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Aalto University i Norden och Makerere University i Uganda samt Ugandas Industriella Forskningsinstitut (UIRI).

Teresia Borgman
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades söndag den 20 november 2011

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste