Göran Persson om Sveaskogs framtida vägval

Grön energi, ekosystemtjänster och rekreation. Göran Persson, styrelseordförande i Sveaskog, ser nya uppgifter för skogsbruket och fram­tidens Sveaskog.

Göran Persson. Foto: Pia Gyllin

– Hela fältet ligger egent­ligen i startläge, där den ­riktigt ­stora och tydliga affären är biobränslet, säger Göran ­Persson.

Han berättar att Sveaskog nu blickar mot Tyskland och England som behöver stora mängder biobränsle för att få in 20 procent förnyelsebart i sin energibalans. Det som först måste lösas är det logistiska problemet med att ­min­ska vatteninnehållet i rå­varan och förbättra ekonomin i transporterna.
– Vi håller på att titta på den typen av projekt nu. Jag tror inte att det är svårt att nå dit och när väl det är gjort så finns där en stadig marknad.
Måste skifta strategi
Han anser att framtidens skogsbolag måste kunna skifta strategi från enbart råvaruproduktion till en inriktning mot bioenergi och ekosystemtjänster som bindning av kol, jakt, fiske och vindkraft, något som han och Janet Ranganathan vid The World Resources Institute (WRI) nyligen argumenterade för i ett inlägg på theguardian.uk.
För Sveaskogs del är målet att öka den årliga nettoomsättningen från de här ­områdena från 15 till 30 ­procent inom en tjugoårs­period, vilket med 2010 års nettoomsättning på 6,9 ­miljarder kronor skulle motsvara ungefär 2 miljarder kronor i stället för dagens 1 miljard.
Krävs yttre tryck
Han är optimistisk till att Sveaskog kommer att klara målsättningen att utöka de här verksamheterna så pass snabbt som på bara tjugo år.
– Det tror jag kan gå väldigt fort. Det handlar mycket om ett yttre tryck. Har jag rätt om klimatförändringen så ­kommer ett tryck snart ­börja växa underifrån igen.
– Då ­måste man göra ­någonting. Och det här är ­väldigt enkla saker att göra. Det är beprövad teknik som vi får ta ytterligare ett eller två kliv framåt.
Satsar på torrefiering
Sveaskog är bland ­annat intresserat av så kallad torrefiering, vilket innebär att biomassan rostas så att den får ett högre energivärde och blir lätt att mala och transportera. För närvarande deltar Sveaskog i ett projekt för torrefiering i Klintehamn på Gotland, där Torkapparater AB bygger upp en pilotanläggning. Målsättningen är att den ska vara i drift vid årsskiftet. Dessutom tittar Sveaskog på teknikerna pyrolys och direktförgasning för att vidareförädla skogs­råvaran till biodriv­medel som kan ersätta fossila bränslen. Företaget är också delägare i SunPine i Piteå som tillverkar råtalldiesel. Man har även inlett ett samarbete med gruvbolaget LKAB för att hjälpa dem att fasa ut användningen av fossila bränslen till år 2020.
Betalar för ekotjänster
Ett annat område som undersöks är miljökompensation där företag köper krediter för att kompensera en del av sin miljöpåverkan. Det kan handla om att köpa krediter inom lagring av koldioxid, biologisk mångfald eller vattenvård, ett område som Göran Persson tror kommer starkt i framtiden.
– Vi har sett exempelvis New Yorks stad där man har köpt skog för att skydda sina vattentäkter.
Inom det här området samarbetar Sveaskog med LKAB i ett utvecklingsprojekt för att binda kol i ett 40 000 hektar stort område i Övertorneå. Sveaskog brukar skogen med syftet att den ska bilda mer koldioxid än vid traditionellt skogsbruk. LKAB köper skogliga koldioxidkrediter av Svea­skog och klimatkompenserar på så vis en del av sin verksamhet. Nästa steg kan bli att utifrån detta ­skapa ett större handelssystem. ­Göran ­Persson tror också att det kommer politiska beslut fram­över som gör att eko­system­­tjänsterna betalas.
– Även jakt, fiske och rörligt friluftsliv är sådana saker som inte alls är exploaterade i dag.
Bra med konkurrens
Det som tappar procentuellt i omfattning hos Sveaskog framöver blir det klassiska skogsbruket.
– Gamla verksamheter kan vara kvar i absoluta tal, men tappa i relativ storlek. Det här ger ytterligare möjligheter till intäkter.
– Det är oerhört farligt för skogsägarna att sitta och enbart vara beroende av ­sågverk och skogsindustri.
– Hade vi varit lika slöa att utveckla energisortimentet som finnarna varit, som ­ligger långt efter oss, hade vi haft en väldigt besvärlig situation.
– Det är bra för skogsindustrin att det är konkurrens om råvaran, vilket de inte alltid gillar att höra.
Viktig trend
Han tror att framtidens skogsbruk kommer att bli mer ­krävande, men också mer ­stimulerande.
– Många stora skogsbolag har i dag bara en handfull kunder. I framtiden diversifieras kundkretsen och de får en direkt marknadsrelation till en stor del av allmänheten, inte minst genom ekosystemtjänsterna.
Göran Persson ser ett behov av nya personalgrupper i skogen som ekologer, biologer, turistvetare och fler personer som arbetar med logistik. Han anser att utvecklingen mot gröna tjänster är en trend som är viktig för alla stora skogsägare att följa, inte minst Sveaskog som har en uppgift att vara marknadsledande.
– Det här är ett marknadsbeteende som kommer att breda ut sig. Det är viktigt för oss att visa att vi kan gå först.
Han säger att skogs­bruket är en verksamhet som är så pass stor och närvarande i människors vardag att alla har en uppfattning om vad de tycker.
– Om vi då plötsligt ­skulle visa att vi inte är en del av ­problemet, utan en del av ­lösningen, kommer skogsbruket att bli väldigt uppskattat och väl betalt.

År 2010 utgjordes Sveaskogs omsättning till 38 procent av sågtimmer, 49 procent av massaved och flis och 13 procent av biobränsle.

Teresia Borgman
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades onsdag den 09 november 2011

Kommenterarer till artikeln

Lars Olov skrev 2011-11-12 13:11:54:

Inte ett ort ord om Persons Herrgård tack.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste