Rekordökning för bioenergin

Mellan 2009 och 2010 ökade den totala tillförseln av biobränslen med 14 Twh. Det är den snabbaste ökningen av bioenergianvändningen som någonsin registrerats i statistiken. Det framgår av Energimyndighetens kortsiktsprognos.

Den ökade bioenergianvändningen har skett inom alla sektorer, inom uppvärmning, industri, elproduktion och transporter. Att ökningen var särskilt stor mellan 2009 och 2010 har samband med den kalla väderleken – 2010 var det kallaste året under den senaste tioårsperioden. Dessutom återhämtade sig industrin, där framför allt skogsindustrin är en stor förbrukare av biobränslen.
– Den kraftigt ökade användningen av biobränslen har kunnat ske utan att vi fått brist på råvara, och utan orimligt höga priser. Trots snabb tillväxt har vi inte slagit i taket, utan biobränsleföretagen har kunnat leverera till värmeverk och industrier. Det finns stor potential för fortsatt tillväxt på biobränslemarknaden. Det säger Svebios vd Gustav Melin i en kommentar.

Lågkonjunktur dämpar efterfrågan

Gustav Melin uttrycker också att det säker kommer att bli en lugnare period för bioenergin framöver.
– Med normala temperaturer och en avmattad industrikonjunktur dämpas efterfrågan. Samtidigt ger höjd koldioxidskatt för industrin och fortsatt höga oljepriser lönsamhet för att ersätta olja med pellets i många företag. Och på drivmedelsmarknaden kan vi få fortsatt snabb tillväxt om regering och riksdag ger besked om fortsatt skattebefrielse och höjer målet för andelen förnybar energi i transportsektorn.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades fredag den 19 augusti 2011

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste