SLU ger pris till skogsskyddare

I år är det Skogens år och Anders Delin tilldelas ArtDatabankens naturvårdspris 2011. "Delin är en outtröttlig förkämpe för naturvården under mer än 50 år. Han har på ett framgångsrikt sätt engagerat frivilliga krafter att dokumentera skogens tillstånd och bidragit till att många naturområden skyddats" lyder motiveringen.

Anders Delin tilldelas ArtDatabankens naturvårdspris 2011.
Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU
Anders har ägnat en stor del av sitt liv till skydd av skog och bevarande av Sveriges biologiska mångfald. Han har med stark kärlek till naturen och med ett djupt engagemang i olika föreningar deltagit i naturvårdsdebatten både lokalt, regionalt och nationellt. Han har gjort en enastående insats för att bevara den biologiska mångfalden. ArtDatabanken vill på detta sätt uppmärksamma att enskilda personer ofta kan ha en stor betydelse för en levande debatt i spänningsfältet mellan brukande och skydd.
Har utbildat många skogsägare
Hans insatser har bidragit till att Hylströmmen i Voxnan fortfarande strömmar fritt och att många naturskogar skyddats. Anders var med och bildade Gävleborgs Botaniska Sällskap och startade Nätverket Skydda Skogen, som sedan blev den nationella naturvårdsorganisationen med
 
Fakta ArtDatabankens naturvårdspris


ArtDatabankens naturvårdspris går till ”person, organisation eller företag som genom forskning, miljöanalys, information, utbildning eller praktiska åtgärder gjort en enastående insats för att bevara den biologiska mångfalden”.

Den som vill kan nominera personer, organisationer eller företag till detta pris.

Vinnaren utses av ArtDatabankens styrgrupp.

samma namn. Han är också initiativtagare till ”Forskningsresan i Naturvårdens utmarker” där frivilliga krafter dokumenterat skogar och resulterat i mer än 450 inventeringsrapporter. Han var också huvudförfattare till föregångaren till Skogsstyrelsens signalartsflora samt är en god pedagog som har utbildat många skogsägare och naturvårdare i inventeringsmetodik.
Mycket kontroversiell
– Anders är en eldsjäl och en av den svenska naturvårdens allra mest engagerade människor. Han är orädd och rak på sak och är biologiskt och skogshistoriskt mycket kunnig, säger Johan Bodegård, chef för ArtDatabanken SLU.
I mångas ögon är Anders Delin också mycket kontroversiell. Han har uppvaktat skogsbolag och myndigheter med otaliga skrivelser i naturvårdsfrågor. Sällan har budskapet varit positivt, men faktum är att han har försett naturvården med oerhört mycket värdefull kunskap, inte minst lokaluppgifter för rödlistade arter. Anders Delin är en naturvårdskämpe av stor nationell betydelse.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades torsdag den 05 maj 2011

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste