Ny storbuntare ska göra
grothanteringen effektivare

Sänkta kostnader för transport, krossning och logistik på värmeverkens terminalområden är Östersundsbaserade företaget Rogbico AB:s huvudargument när komprimeringsmaskinen GTK 5100 nu presenteras på grotmarknaden.

Den komprimerade grotbunten väger, beroende på fukthalten i innehållet, mellan 800 och 1200 kilo. Foto: Rogbico AB

 

– Marknaden för biobränsle är än så länge bara i sin linda, vilket gör att effektiviseringen av grothanteringen kommer att bli en allt viktigare fråga i framtiden, säger Marcus Johansson, ny vd på Rogbico AB sedan oktober i år.
Enligt Marcus Johansson finns det flera fördelar med att bunta grot direkt på avverkningsplatsen vid skogsbilvägarna. Bland annat ska transportkostnaderna kunna minskas avsevärt genom att man kan använda vanliga rundvirkesbilar istället för grotekipage när man transporterar grotbuntarna.
 
Mer energi
– Vi tror att intresset för att effektivisera hanteringen av grot bara kommer att växa i och med den växande marknaden för biobränsle, säger Rogbicos vd Marcus Johansson. Foto: Ulrika Håård
Genom att man har komprimerat groten kan man dessutom transportera dubbelt så mycket energi jämfört med lösgrottransport. En annan fördel enligt företaget är att markägaren kan se antalet buntar och på så sätt enkelt räkna ut hur mycket grot som har sålts och genererats i intäkt.
Slutligen kan värmeverken dra fördelar av systemet genom att buntarna är mindre utrymmeskrävande när de torkar jämfört med lösgrot, samt att sönderdelningen kan ske snabbare och med en stationär maskin på terminalområdet när energibehovet uppstår.

Norsk ägare
Rogbico AB, som har sitt säte i Östersund, är ett helägt dotterbolag till norska kraftbolaget Rognan Bioenergi A/S.
– För oss har det varit viktigt att ha kapitalstarka ägare som verkligen ser utvecklingspotentialen på biobränslemarknaden. Nu är det upp till bevis för vår del, genom att levera kvalitet och övertyga aktörerna på marknaden om vårt systems fördelar jämfört med den traditionella hanteringen av grot. Jag tror att branschen snart kommer att ha grotbuntar som ett nytt sortiment i sina prislistor, säger Marcus Johansson.
Redan för fyra år sedan började utvecklingen av den komp­ressions- och buntningsmaskin som nu är definitivt redo att tas i bruk, efter tester och utvecklingsarbete i företagets egen regi.

Kungsörsföretagare först
Konstruktören Janulf Sjöström förklarar hur komprimeringen av groten går till.
Först ut att investera i den nya GTK 5100 är entreprenören Niklas Eriksson, med egna företaget AB Råsta utanför Kungsör i Mälardalen. Han kommer nu bland annat att testköra buntad energiskog (salix) åt Farmarenergi Mälardalen AB, och har kontakt med flera större skogsbolag som visat intresse för buntningssystemet. Som huvudsyssla buntar han grot och helstam.
– Jag har klurat en del på hur man skulle kunna hantera groten på ett smartare sätt, och när jag hörde talas om Rogbicos maskin så tyckte jag att det verkade intressant. Någon måste ju våga vara först med ett nytt system! Det som är bra är att groten kan vägas samtidigt som den komprimeras i buntar, så skogsägarna direkt kan få en totalvikt. Plus att transportkostnaderna kan hållas nere, och risken att skogsbilvägarna körs sönder minskar eftersom timmerbilar är mycket smidigare än ett flisekipage, säger Niklas Eriksson.
Niklas Eriksson har redan buntningsarbete i Mälardalen för ett par månader framöver, och kommer även att köra komprimeringsmaskinen i Norge under våren.

Ulrika Håård
Frilans


Fakta/GTK 5100
Foto: Rogbico AB
► GTK står för Gren och Trädels Komprimator. Enheten består av en hydrauldriven komprimator och tre bandningsmaskiner. Komprimatorn drivs via värdfordonets hydraulsystem och det elektriska systemet via ett på enheten monterat dieseldrivet elverk.
► Monteringen av Rogbico GTK 5100 sker lämpligtvis på ett lastbilschassi eller en skotare men även andra fordon med liknande hydraulsystem går bra.
► Komprimeringsprocessen: Ilastning av grot (grenar och toppar) med hjälp av kran, komprimering och säkring av bunten (automatisk), urlastning av den färdiga bunten med kran.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades tisdag den 14 december 2010

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste