De vågar tro på ny grotvägning

TEMA/Bioenergi. En kranhängd våg som kan väga grot – grenar och toppar – har länge varit ett önskemål från skogsbranschen. Just nu testar Sveaskog tillsammans med VMF Nord en finsk modell. Resultatet har varit över förväntan.

Jim Edström och Lennart Hult från Sveaskog är ute och tittar på den nya kranhängda Ponsse-tillverkade vågen, som de hoppas mycket på. Foto: Ulrika Vallgårda

 

– Sedan 1990-talet har Sveaskog provat olika kranvågar, men ingen har varit nog hållbar, säger Lennart Hult, chef för teknik- och metodgruppen inom Sveaskog.
De flesta vågar som finns på marknaden sitter på lastbäraren, men de är inte tillräckligt noggranna, berättar han. Det har också gjorts försök att mäta längd, bredd och höjd, men inte heller det har gett önskat resultat. Värdena har antingen blivit över- eller underskattade.
Idag finns ingen bra metod för att mäta biobränslet – inte förrän det körts till värmeverket och kan mätas i antal megawatt, vilket kan dröja till ett år efter avverkningen. Men nu syns en ljusning på problemet.

Lång inkörningsperiod
På en avverkningsplats i Vallsjärv norr om Överkalix testas den finska vågen i ett biobränsleprojekt.
Förra året investerade Sveaskog i en våg från den finska skogsmaskinleverantören Ponsse. Vågen har monterats på en skotare ägd av företaget Isakssons terrängtransport, som just nu använder den vid en avverkning i Vallsjärv, norr om Överkalix. Sista veckan i oktober reste en grupp från Sveaskog dit för att titta på hur vågen fungerar i praktiken.
Det har varit en lång inkörningsperiod för den nya vågen, eftersom de inte har klarat av att kalibrera den och få exakta värden. Men i våras kom en av instruktörerna från Ponsse och hjälpte till med kalibreringen och sedan dess har det inte varit några problem.
– Du behöver inte alls fundera, vågen sköter sig själv och du kan jobba precis som vanligt, säger maskinföraren Hasse Sköld.
Också kollegan Bert-Erik Larsson är nöjd.
– Jag tycker det funkar otroligt bra. Det kräver i stort sett inget underhåll heller.

Får koll på groten
Hasse Sköld tycker att vågen fungerar bra. ”Du behöver inte alls fundera, den sköter sig själv.”
En enda nackdel har de märkt och det är att svängdämpningen blir aningen försämrad.
Medan Hasse Skölds skotare lyfter lass efter lass med grot kan han läsa av vikten inne i förarhytten. Mätvärdena lagras och skickas sedan in som datafiler till SDC, Skogsbrukets datacentral.
– Vi hoppas mycket på den här vågen. Det är den mest lovande hittills, säger Jim Edström, produktionstekniker vid Sveaskog.
Att hitta en bra våg skulle betyda mycket för logistiken i skogsnäringen, berättar han.
– När vi kör rundvirke har vi system för inrapporteringsrutiner, så att vi kan följa hur mycket som kommer in varje dag. Men groten har vi inte haft koll på. Vi vet inte hur mycket som ligger i lager längs skogsvägarna.
Det innebär att man heller inte har kunnat ge några relevanta uppgifter till kunderna om hur mycket man har att sälja.
Sveaskog har stora förhoppningar om den nya vågen.
– Det vi får se nu är hur hållbar den är i längden, säger Jim Edström.

Kan få stor betydelse
Maskinföraren kan läsa av en mätare inne i förarhytten under pågående arbete.
Om det kommer att påverka skogsägarna, så att de kan få betalt för groten på grundval av viktmätningen är däremot osäkert. Idag får de oftast betalt per hektar, vilket är ett betydligt mer ovisst mått. Men Sveaskog vågar inte lova någonting på det området, vilket främst har att göra med att även om man får en exakt vikt på ett fång biobränsle, så kan den variera mycket beroende på fukthaltighet.
Göran Sundberg på Virkesmätarföreningen Nord är nöjd med projektet hittills.
– Det går framåt med stora steg. Den utmaning vi står inför nu är att införa fungerande rutiner runt det tekniska.
Han tror att den nya vägningsmetoden kommer att få stor betydelse för skogsnäringen.
– Det intressant att veta hur mycket som ligger i skogen, eftersom det handlar om stora värden. Det underlättar för samtliga som är inblandade i logistikkedjan – entreprenörer, åkare och logistiker.

Ulrika Vallgårda
Frilans

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades fredag den 12 november 2010

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste