Marknadsinformation

  1. Läser in diagram

Skog


Massaved, prima Företag Datum Kurs
Asp Mellanskog 2022-06-08 230.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Sveaskog 2022-06-08 215.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Sveaskog 2022-06-08 240.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Holmenskog 2022-06-08 230.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr SCA 2022-06-08 290.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Mellanskog 2022-06-08 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Södra 2022-06-08 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norra Skog 2022-06-08 305.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Norra Skog 2022-06-08 300.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Södra 2022-06-08 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Holmenskog 2022-06-08 260.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Mellanskog 2022-06-08 290.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Sveaskog 2022-06-08 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk SCA 2022-06-08 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Sveaskog 2022-06-08 255.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2022-06-08 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Södra 2022-06-08 300.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Holmenskog 2022-06-08 245.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend


Timmer Företag Datum Kurs
Gran Mellanskog 2022-06-08 610.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Gran Norra Skog 2022-06-08 520.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Mellanskog 2022-06-08 675.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norra Skog 2022-06-08 690.00 SEK/m³to Kortsiktig trend


Skogsfastigheter Företag Datum Kurs
Mellersta LUDVIG & CO 2022-06-08 570.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Norra LUDVIG & CO 2022-06-08 302.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Södra LUDVIG & CO 2022-06-08 830.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend


Energi


El Företag Datum Kurs
El spotpris Nordpool 2022-06-28 2.21 SEK/kWh Kortsiktig trend


Drivmedel Företag Datum Kurs
Biogas 50 EON 2022-06-28 17.83 SEK/l Kortsiktig trend
Diesel OKQ8 2022-06-28 21.52 SEK/l Kortsiktig trend
Etanol E85 OKQ8 2022-06-28 20.17 SEK/l Kortsiktig trend


Eldningsolja Företag Datum Kurs
Eldningsolja OKQ8 2022-06-28 20559.00 SEK/m³ Kortsiktig trend

Ekonomi


Valutor Företag Datum Kurs
Danska kronor Riksbanken 2022-07-05 1.45 SEK/DKK Kortsiktig trend
Euro Riksbanken 2022-07-05 10.79 SEK/EURO Kortsiktig trend
Norska kronor Riksbanken 2021-03-30 1.02 SEK/NOK Kortsiktig trend
USA-dollar Riksbanken 2022-07-05 10.50 SEK/USD Kortsiktig trend


Räntor Företag Datum Kurs
Statsfix 5 år Riksbanken 2022-06-28 0.02 % Kortsiktig trend
Stibor 1 mån Riksbanken 2022-06-28 0.22 % Kortsiktig trend


Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Undantag från bygglovsplikt för ekonomibyggnader

Juristen har ordet: Enligt 9 kap. 3 § plan och bygglagen (PBL) krävs inte bygglov för en ekonomibyggnad avsedd för bland annat skogsbruk om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Även åtgärder som innebär att dessa byggnader byggs till är undantagna från bygglov. För den skogsbrukare som är i färd med att nyttja sommarledigheten för att uppföra en ekonomibyggnad till sin verksamhet och som lutandes på den nyss nämnda bestämmelsen inte ansöker om bygglov för åtgärden gäller det dock att vara vaksam.

 

Kommentera