Marknadsinformation

  1. Läser in diagram

Skog


Massaved, prima Företag Datum Kurs
Asp Mellanskog 2024-02-14 505.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Sveaskog 2024-02-14 420.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Sveaskog 2024-02-14 500.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Holmenskog 2024-02-14 465.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr SCA 2024-02-14 430.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Mellanskog 2024-02-14 465.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Södra 2024-02-14 535.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norra Skog 2024-02-14 400.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Norra Skog 2024-02-14 430.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Södra 2024-02-14 575.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Holmenskog 2024-02-14 505.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Mellanskog 2024-02-14 505.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Sveaskog 2024-02-14 530.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk SCA 2024-02-14 430.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Sveaskog 2024-02-14 510.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2024-02-14 350.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Södra 2024-02-14 550.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Holmenskog 2024-02-14 480.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend


Timmer Företag Datum Kurs
Gran Mellanskog 2024-02-14 700.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Gran Norra Skog 2024-02-14 637.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Mellanskog 2024-02-14 760.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norra Skog 2024-02-14 752.00 SEK/m³to Kortsiktig trend


Skogsfastigheter Företag Datum Kurs
Mellersta LUDVIG & CO 2024-02-14 550.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Norra LUDVIG & CO 2024-02-14 417.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Södra LUDVIG & CO 2024-02-14 837.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend


Energi


El Företag Datum Kurs
El spotpris Nordpool 2024-02-19 0.68 SEK/kWh Kortsiktig trend


Drivmedel Företag Datum Kurs
Diesel OKQ8 2024-02-19 15.55 SEK/l Kortsiktig trend
Etanol E85 OKQ8 2024-02-19 14.04 SEK/l Kortsiktig trend


Eldningsolja Företag Datum Kurs
Eldningsolja OKQ8 2024-02-19 15248.00 SEK/m³ Kortsiktig trend

Ekonomi


Valutor Företag Datum Kurs
Danska kronor Riksbanken 2024-02-27 1.50 SEK/DKK Kortsiktig trend
Euro Riksbanken 2024-02-27 11.18 SEK/EURO Kortsiktig trend
Norska kronor Riksbanken 2024-02-27 0.98 SEK/NOK Kortsiktig trend
USA-dollar Riksbanken 2022-08-02 10.26 SEK/USD Kortsiktig trend


Räntor Företag Datum Kurs
Statsfix 5 år Riksbanken 2024-02-19 2.44 % Kortsiktig trend
Stibor 1 mån Riksbanken 2024-02-19 4.01 % Kortsiktig trend


Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste