Stora Enso bygger ny pelletsfabrik

Stora Enso ska bygga en pelletsfabrik vid sågverket Imavere i Estland. Årskapaciteten blir 100 000 ton pellets och anläggningen blir helt självförsörjande på råvara genom att utnyttja biprodukter från sågverket och vidareförädlingen. Investeringen är kostnadsberäknad till 10 miljoner euro, rapporterar Woodnet.se.

– Investeringen är en del av vår strategi att växa inom fasta biobränslen med syfte att bli den ledande integrerade leverantören av pellets i norra Europa, säger Hannu Kasurinen Stora Enso Wood Products i en kommentar.
– Satsningen riktar sig till industri- och hushållskunder genom våra redan etablerade distributions- och marknadsföringskanaler exempelvis på Europas största pelletmarknad Sverige. Imavere har även mycket bra läge med tanke på service till pelletmarknaden i södra Finland, fortsätter Kasurinen.
Det estländska sågverket har en årskapacitet på 400 000 kubikmeter sågade träprodukter, snickerikomponenter och limträbalkar. Stora Enso Wood Products har sedan tidigare tillverkning av pellets vid fyra anläggningar i Sverige och Ryssland med en sammanlagd kapacitet på 310 000 ton per år, skriver Woodnet.se. 

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades torsdag den 30 september 2010

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste