Mer flis för skogsägarna

Södra skogsägarna satsar på grot och energiråvara. För skogsägarna betyder det mer betalt för hyggesavfall vid slutavverkningar och brännved.
– Vi har tecknat ett avtal med Rexcell i Skåpafors som garanterar en förbrukning på 60 000 kubiketer stjälpt mått per år och kan därmed höja priset på grot- och trädflis, säger Fredrik Tengberg, chef för Södra i Fyrbodal.

– Nu blir det mer flis till skogsägarna, säger Fredrik Tengberg och Jonas Lindström på Södra i Billingsfors där brännved tuggas till flis. Foto: Staffan Nyström

Skogsbränsle eller grot (grenar och toppar) har länge utpekats som en framtid för skogsägarna. Men prisbilden har varierat starkt beroende på var i landet man befinner sig. Södra tillämpar så kallat m3/s (stjälpt mått), medan andra aktörer sätter pris i ton. Idag gäller ett pris på 98 kr/kubikmeter stjälpt mått för grotflis och 105 kr för träddelsflis, med ett marknadstillägg på 15 kr/m3s.

Höjer priser

– Vi höjer nu bruttopriserna från och med i sommar, säger Fredrik Tengberg.
Idag flisas cirka 35 000 m3s om året i Norra Bohuslän och Dalsland. Den siffran kommer nu i det närmaste att fördubblas och Södra förhandlar just nu med flisentreprenörer för att öka kapaciteten.
Idag använder man den 17 hektar stora sågverkstomten i Billingsfors som upplag för brännved som ska flisas.
– Vi anlitar en entreprenör från Värmland som kommer ner med sitt flisaggregat och tuggar sig igenom vedupplaget och gör flis, säger Fredrik Tengberg.

Flisas på plats

När det gäller grot är tanken att det ska flisas på plats i skogen.
– Det handlar mest om grot från slutavverkningar med minst tre containrar eller totalt 100 m3s flis, säger Fredrik Tengberg.
De priser som anges är bruttopriser, vilket innebär att kostnaden för skotning och flisning dras ifrån priset.
Flisning av grot och hyggesavfall kräver en speciell logistik. Ofta ligger groten kvar på hygget en tid, upp till ett år.
Skördaren ska ta hänsyn till grotuttaget vid avverkningen och lägga upp rishögar utanför körbanan, för att underlätta skotning.
Den viktigaste faktorn för skogsbränslets kvalitet är hur och när skotningen sker. Lämplig tid är från april till september.
Barrgroten ska helst vara brun och avbarrad.

Haveririsk

Det får heller inte finnas rester av jord och sten i groten, eftersom det kan leda till haveri för flistuggen.
Södra rekommenderar att grotvältorna täcks med papp för att få bättre kvalitet och undvika mögel.
Det har varit trögt i portgången för groten och energiveden. Men i takt med att efterfrågan ökar blir det också mer lönsamt för skogsägarna att flisa upp och sälja grot.
– Man måste tänka på att det enbart är i samband med slutavverkningar det är lönsamt att ta ut grot och att uttaget måste anmälas i förväg, säger Fredrik Tengberg.

Efterlängtat

Det är inte alla marker som lämpar sig för grotuttag. En del av ris- och grenar bör ligga kvar och återföras till marken som näring.
För 1 608 medlemmarna i Södra Bohuslän och Dalsland innebär en en garanterad avsättning för 60 000 m3s flis/år mer möjligheter att tjäna pengar på skogen.
– Det betyder mer flis för skogsägarna, säger Fredrik Tengberg och syftar inte bara på bruttopriserna för virket utan också högre efterlikvid.
Avsättning för grot är efterlängtad i området och bidrar dessutom till EU-målet om 20 procent förnybar energi som ska vara uppnått till år 2020.

Staffan Nyström
Frilans

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades onsdag den 25 augusti 2010

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste