Rysk skogscertifiering bättre för biologisk mångfald än svensk

FSC-certifierat virke (Forest Stewardship Council) bidrar till att bevara biologisk mångfald. Men i Ryssland är ambitionsnivån högre än i Sverige och möjligheterna att nå denna är också större.
Det visar en studie som gjorts i samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet i Skinnskatteberg och Silver Taiga Foundation i Ryssland.

Marine Elbakidze.

 – Det här är en viktig fråga, säger Marine Elbakidze i en kommentar kring studien. Många studier har gjorts på de politiska och sociala effekterna av FSC, men man vet inte så mycket kring effekterna på den biologiska mångfalden.

Hon är en av forskarna bakom studien tillsammans med Per Angelstam, Kjell Andersson, Mats Nordberg och Yurij Pautov. Igår presenterade hon de första resultaten från studien på den internationella skogskonferensen PRIFOR 2010 (Northern Primeval Forests – Ecology, Conservation, Management) vid Mittuniversitetet i Sundsvall.

Studien har undersökt vilka effekter FSC-certifieringen får på biologisk mångfald, dels i Bergslagen i Sverige, dels i republiken Komi i nordvästra Ryssland. Ryssland och Sverige är de länder i Europa som har de största områdena med FSC-certifierad skog.

Studien visar att FSC inte innebär samma sak i Ryssland som i Sverige. I Ryssland har den nationella FSC-standarden en högre ambitionsnivå med syfte att bevara alla typer av ekosystem och populationer av alla naturligt förekommande arter. I Sverige, däremot, är den nationella FSC-standarden smalare och mindre ambitiös. En allmän standard som FSC är beroende av sammanhanget i vilken den utformas och blir därför per definition olika beroende på att olika intressen är olika starka, enligt studien.

Ryssland har bättre möjligheter att nå den högre ambitionsnivån än Sverige. Delvis på grund av maktfördelningen hos de inblandade aktörerna. I Ryssland är miljöorganisationerna den starkaste parten vid förhandlingsbordet, medan det i Sverige är skogsindustrin, menar forskarna.

Den nationella miljölagstiftningen är också mycket viktig för att bevara biologisk mångfald. I studien kunde man se att andelen formellt avsatt skog var nästan tre gånger större i det ryska studieområdet i Komi jämfört med det svenska studieområdet i Bergslagen. Samtidigt var områdena med informellt skyddad skog nästan lika stora i Bergslagen och Komi. Det beror på att Sveaskogs egen miljöpolicy är högre än de 5 procent av den produktiva skogsmarken som FSC kräver för att bevara biologisk mångfald .

Skogslandskapet i Bergslagen är dock mindre funktionellt för att bevara biologisk mångfald eftersom de avsatta områdena är små och många jämfört med dem i Komi som dominerades av stora sammanhängande områden, menar forskarna.

Teresia Borgman
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades onsdag den 11 augusti 2010

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste