Pris på utsläpp bättre än stöd till biobränslen

Det är kostsamt för samhället att ge stöd till biobränslen för att minska utsläppen av växthusgaser. Det är bättre att istället sätta ett pris på utsläppen av växthusgaser och låta produktionen och användningen av biobränslen skötas av marknaden. Det framgår av en ny rapport från Agrifood Economics Centre, Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Styrmedel som ger ett pris på utsläpp av växthusgaser ger enligt rapporten en större minskning av utsläppen till en lägre kostnad än särskilda stöd till biobränslen, enligt rapporten. I takt med att produktionen av biodrivmedel ökar, så ökar också priserna på jordbruksmark, vilket gör att det blir intressant att ta ny mark i bruk.

Än så länge är det bara en liten del av marken som används för produktion av biobränslen som är omvandlad skogs- och betesmark. Men det här kan komma att ändras i framtiden, till följd av de politiska målen i både EU och USA som syftar till att öka produktionen av biobränslen.

– Även om hållbarhetskriterier kräver att odling av biogrödor inte sker på skogsmark förhindrar det inte att skog huggs ned för att odla andra grödor som inte har sådana restriktioner. Utsläppen ökar när skogsmark omvandlas till jordbruksmark även om det är en indirekt effekt av att det produceras mer biobränslen, säger Cecilia Hammarlund, en av författarna till rapporten.

Att skogsbränslen eldas i svenska värmeverk är en till stor del en följd av den svenska koldioxidskatten som gjort fossila bränslen dyrare. Idag används mest avverkningsrester som biobränsle, men i framtiden kan konkurrensen hårdna även om massaved och sågtimmer.

– Den svenska koldioxidskatten, som är hög jämfört med andra länder kan innebära att svenska skogsprodukter fördyras jämfört med konkurrentländernas produkter, säger Cecilia Hammarlund.

– Samtidigt ska man komma ihåg att det inte är självklart att det är gynnsamt ur klimatsynpunkt att öka användningen av skogsbränslen. Skogs växer långsamt och om det finns ambitioner att minska utsläpp nu eller inom de närmsta 30 åren kanske skogen istället bör stå kvar och fortsätta lagra det kol som är bundet i den.

Klicka här för att ladda ned rapporten "Bränsle för ett bättre klimat - marknad och politik för biobränslen" som en pdf.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades fredag den 30 juli 2010

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Kommenterarer till artikeln

Niklas skrev 2010-07-30 15:51:47:

Tja, det är åtminstone mer lönsamt för staten och/eller EU att håva in diverse miljöavgifter än att behöva betala ut diverse miljöstöd. För skogsbruket i allmänhet och den enskilda skogsägaren i synnerhet torde det ekonomiska förhållandet vara precis tvärt om.

Senaste