Alliansen presenterar nya miljöförslag

VAL 2010. På måndagen presenterade den borgerliga alliansen sin miljöpolitik för nästa mandatperiod. Där föreslås bland annat att hållbart brukande ska vara centrum för jord- och skogsbruk och att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Vidare föreslår arbetsgruppen för klimat och miljö bland annat att Sverige 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Koldioxidskatter och energiskatter ska även i fortsättningen användas som styrmedel i klimatpolitiken, enligt arbetsgruppens förslag, rapporterar TT.

Alliansen har också satt som mål att Sverige 2020 ska ha 50 procent förnybar energi. För att nå dit ska det göras satsningar på forskning och utveckling av förnybar energi. Och fortsätta och installationer av solpaneler vid ny- och ombyggnationer av fastigheter ska uppmuntras.

När det gäller skogs- och jordbruket vill alliansen stärka efterlevnaden av skogsvårdslagen, sätta hållbart brukande i centrum för jord- och skogsbruk och få till stånd en dialog mellan skogsnäring, naturvårdsorganisationer och forskningen för en översyn av åtgärder och lagstiftning.

Kritik från oppositionen

Inte helt oväntat är den rödgröna oppositionen mycket kritisk till alliansens förslag på miljöområdet, enligt TT.
Miljöpartiet menar att det är ”oerhört tunt” och Socialdemokraterna pekar på att alliansen vill höja koldioxidskatterna utan att säga när och med hur mycket.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades måndag den 21 juni 2010

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste