Bengt belönad för idogt biobränslejobb

Att Sverige är världsledande när det gäller bioenergi från skogen är till stor del tack vare Bengt Karlssons idoga arbete. Nu har han premierats med greve Carl Bernadottes Skogspris.

Dubbel upplaga. En kortare film, där Bengt Karlsson presenterade sina tankar kring det alltmer efterfrågade skogsbränslet och hur man jobbar med det inom Sveaskog, visades under prisutdelningsceremonin på Norra Latin i Stockholm. Foto: Arne Lundh
– Jag kände inte till det här priset innan, därför blev jag väldigt förvånad när de ringde. När jag förstod vilket fint pris det verkligen rörde sig om blev jag både glad och stolt, säger Bengt Karlsson på Sveaskog.
Priset delas ut till en person som gjort utomordentliga tjänster till det svenska skogsbruket och av motiveringen framgår att Bengts insatser drivit på utvecklingen i hela skogsektorn.
Bengts arbete började för drygt tio år sedan, då biobränslet från de svenska skogarna bestod nästan uteslutande av grot. Utvecklingen har sedan fortsatt och består nu av nya sortiment till exempel från klenskog och stubbar.
– Det var i en tid av större volymer än efterfrågan. Jag jobbade på dåvarande AssiDomän, där vi drog igång ett projekt kring biobränsle, berättar Bengt.

Dålig kunskap

Idag är han placerad på Sveaskogs kontor i Askersund i södra Närke, där han fram till förra året var försäljningsledare. Numera tituleras han produktutvecklare och arbetar dels med att ta fram nya tekniker för energiutvinning från skogsavverkning, dels med att sprida kunskap om förnyelsebar energi.
– Kunskapen är för dålig på många håll. Ta det här med aska till exempel. Det produceras en miljon ton aska varje år i Sverige, 350 000 ton av denna är återförbar till skogsmark men bara omkring tio procent kommer tillbaka till skogen, säger Bengt.
– En av orsakerna är att det inte finns tillräcklig kunskap i exempelvis kommunerna. Istället köper de in askan för att täcka deponier. Ett annat användningsområde idag är vägbyggen, vilket inte är positivt eftersom askan innehåller alla näringsämnen utom kvävet som försvinner i samband med förbränningen.

Ger nya jobb

Han poängterar att det behövs påtryckningar från staten och skogsstyrelsen på det här området och att kunskapen implementeras i alla led i produktionen är a och o.
– Det tror jag är förklaringen till framgången för oss på Sveaskog. Alla drar åt samma håll och då är med mycket lättare att nå mål, än om man bara är en liten grupp som ska dra hela lasset, tillägger han.
Bengt Karlsson fick ta emot sitt pris på Skogsnäringsveckan i Stockholm. Prisutdelare var prins Carl Philip som här applåderar den stolte pristagaren tillsammans med föreningen Skogens vd Bengt Ek. Foto: Arne Lundh
Även allmänheten bör bli mer medveten om förnyelsebar energi. Nästan en femtedel av EU:s totala skogsbestånd finns i Sverige och kommer inom några år att generera många nya arbetstillfällen.
– Vi har vår skog och den går inte att flytta utomlands. Därmed har vi ett stort antal jobb säkrade i Sverige, dessutom i glesbygd där det annars är ont om jobb, säger Bengt.

Jättemöjligheter

Få länder i Europa har börjat jobba aktivt med förnyelsebar energi, trots att EU satt upp som mål att minska användandet av fossila bränslen radikalt till år 2020.
- Jag ser jättemöjligheter för Sverige på den europeiska marknaden. Behovet kommer att bli enormt.
I Sverige har man på många håll kommit långt med den förnyelsebara energin från skogen. Den har gått om vattenkraften och kärnkraften ihop, och påstås nu vara i fatt ”oljepaketet”.
Som ett bra exempel nämner Bengt kartongbruket Korsnäs i Frövi som tidigare använde 3 000 kubikmeter olja i månaden och nu är nere i drygt 100 kubikmeter i månaden. Om utvecklingen fortsätter i samma takt kommer antalet terrawatt-timmar att öka betydligt och varje terrawatt-timme omsätter cirka 200 jobb i hela kedjan. I Sverige produceras redan i dag årligen 130 terrawatt-timmar.

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@skogsaktuellt.se

Fotnot. Bengt har även tidigare fått pris för sitt arbete. År 2008 utsågs han till årets bioenergiprofil för att på ett lönsamt sätt ha ökat biobränsleutvinningen från skogen.

Artikeln publicerades tisdag den 01 juni 2010

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste