Gemensam protest mot nya svavelkrav

Tillsammans med 53 andra europeiska organisationer protesterar nu Skogsindustrierna i ett brev till EU-kommissionen mot de nya svavelkraven i fartygsbränsle. De nya reglerna är ett allvarligt ekonomiskt hot mot sjötransporter på Östersjön, Nordsjön och i Engelska kanalen, skriver man. Bara för skogsindustrin pekar det mot en ökad kostnad på 1,3 miljarder kronor årligen.

Den sammanlagda merkostnaden för näringslivet bedöms bli hela 28 miljarder kronor om året om regeländringen blir verklighet. I korthet handlar det om att man vill införa två olika nivåer i sänkningen av svavel i marint bränsle från dagens 4,5 procent: En global regel på 0,5 procent svavel som ska införas senast år 2025 och en regional regel på 0,1 procent svavel från 2015 i de ovannämnda farvattnen. Och det är det sistnämnda kravet som rört upp känslorna rejält.

”Orimliga konsekvenser”
– Det är bra att IMO tar tag i svavelproblematiken. Och beredskap fanns hos näringslivet i norra Europa att kunna hantera krav på 0,5 procent svavel i fartygsbränsle med viss omställningstid. Men nu blev beslutet 0,1 procent svavel vilket medför orimliga konsekvenser för basindustrin som levererar och konkurrerar på den globala marknaden, säger Skogsindustriernas vd Marie S. Arwidson i en kommentar.
Bakom brevet till EU-kommissionen står landbaserad industri, hamnar, redare och andra intressenter.

Arne Lundh
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Fotnot. Regeln om en regional nivå på 0,1 procent svavel för Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen drevs igenom av den internationella sjöfartsorganisationen IMO. Enligt en studie som genomförts i efterhand av Sjöfartsverket kommer IMO:s nya krav på sjöfarten att öka kostnaden för fartygsbränslen med minst 70 procent för godstransporter.

Artikeln publicerades måndag den 17 maj 2010

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Undantag från bygglovsplikt för ekonomibyggnader

Juristen har ordet: Enligt 9 kap. 3 § plan och bygglagen (PBL) krävs inte bygglov för en ekonomibyggnad avsedd för bland annat skogsbruk om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Även åtgärder som innebär att dessa byggnader byggs till är undantagna från bygglov. För den skogsbrukare som är i färd med att nyttja sommarledigheten för att uppföra en ekonomibyggnad till sin verksamhet och som lutandes på den nyss nämnda bestämmelsen inte ansöker om bygglov för åtgärden gäller det dock att vara vaksam.

 

Kommentera