Sveaskog kritiseras för att inte följa riksdagsbeslut

Riksrevisionen kritiserar Sveaskog för att inte följa riksdagens beslut. Det man ifrågasätter är om den statliga skogsjätten gjort tillräckligt för att sälja sin ägarandel i sågverkskoncernen Setra.

Sveaskog är sedan 2003 hälftenägare i Setra. Enligt Riksrevisionen strider det ägandet mot ett av det statliga skogsbolagets uppdrag: att öka konkurrensen på virkesmarknaden. Det uppstår med andra ord en målkonflikt då bolaget både är köpare och leverantör av virke, menar revisionsmyndigheten.
Dessutom ifrågasätter man om ägandet i Setra är förenligt med det riksdagsbeslut som säger att staten inte ska äga skogsindustrier.

”Tvekar inte att sälja”
Men i ett svar till Riksrevisionen skriver Sveaskog att man inte alls är ovilligt att sälja sin andel i Setra bara priset är det rätta.
– Sveaskog har aldrig tvekat att sälja Setra. Men vi ska göra det i samråd med övriga delägare och på ett ansvarsfullt sätt som gör det möjligt att få ut ett bra värde för tillgången. Det har aldrig varit riksdagens mening att vi ska skänka bort företaget, säger skogschefen Herman Sundqvist, som även är bolagets representant i Setra styrelse, till TT.

Arne Lundh
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades onsdag den 12 maj 2010

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste