Fältförsöken genomförs av Jordbruksdepartementet (The Ontario Ministry of Agriculture, Food, and Rural Affairs, OMAFRA) tillsammans med energibolaget Dynamotive Energy Systems Corporation som tillverkar alternativa bränslen av bland annat cellulosa, uppger den kanadensiska tidningen Canadian Biomass Magazine.
Träkolet, som kallas "Biochar" eller "Agrichar" produceras genom pyrolys eller en förgasningsprocess där biomassa hettas upp utan, eller endast med låg, syretillgång. Processen ger ett finkornigt, poröst träkol som, enligt förspråkarna, ska hjälpa jordar att bättre hålla näring och vatten.

Det är de träkolsrika och bördiga mörka jordarna i Amazonas (terra preta) som fått forskare att fundera över träkolets egenskaper som jordförbättringsmedel. Men hittills har det varit okänt om träkolet ger samma effekt på jordarna i nordliga tempererade områden.

Lars Hylander som är docent vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är en av förespråkarna för metoden. Han och forskarkollegorna vid Uppsala universitet deltar nu i ett EU-projekt tillsammans med 12 forskarpartners från hela Europa.
– Vi undersöker möjligheterna att starta fältförsök den här säsongen i Jönköpings län, berättar han.
– Planen är att få igång något som ger erfarenheter från svenska jordar, eftersom många experter är skeptiska till metoden, medans praktiker ofta noterar träkolets positiva effekter.
Syftet med EU-projektet "Biochar: Climate Saving Soils" är bland annat att utbilda myndigheter, producenter och slutanvändare om träkolsmetoden. Men också att utbyta kunskap om metoden och utvärdera dess miljöpåverkan och inverkan på jordarnas kvalitet.

Klicka här för att läsa mer om EU-projektet "Biochar: Climate Saving Soils".
Läs också våra tidigare artiklar om träkolsmetoden:
Forskare förespråkar antik odlingsmetod
Experter är kritiska till träkolsmetoden
Se filmen om fältförsöken i Australien och de stora förhoppningarna på "agrichar":


Teresia Borgman
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Foto (startsidan): Aiko Nakano-Hylander

Senaste