Anders lär kineser modernt skogsbruk

Anders Wall är skogsinstruktör från Bullaren i norra Bohuslän som på uppdrag av Stora Enso lär kineser skandinaviskt skogsbruk.
– Jag har varit i Guangxi-provinsen i södra Kina fyra gånger för att lära ut motorsågsteknik och modernt skogsbruk, säger Anders Wall, nyligen hemkommen från sin senaste resa till Kina.

Anders Wall, skogsinstruktör från norra Bohuslän, lär ut skogsteknik i Guangxi-provinsen i södra Kina på uppdrag av Stora Enso. Foto: Privat

 

Han är anställd av konsult- och utbildningsföretaget Nordfor AB som på uppdrag av Stora Enso utbildar kineserna.
Stora Enso har köpt upp 170 000 hektar skog i Guangxi-provinsen i södra Kina för att försörja ett planerat pappers- och massabruk. Bruket ska förse Tetra Pak i Kina med papper och kartong.
Skogsbruket bedrivs i form av plantager av eukalyptus och acasia.
– Skogsplanteringen sker med varierande framgång. Omloppstiden för ett eukalyptusträd är 12-15 år, men Stora Enso har målet 7-8 år, säger Anders Wall.

Extrema sluttningar
Skogen växer på sluttningarna med extrema avverkningsförhållanden.
Skogsbruk i Kina skiljer sig mycket från det skandinaviska. Träden växer på extrema sluttningar och värmen är tidvis outhärdlig. Det handlar om temperaturer kring 38-40 grader med hög luftfuktighet.
– Skälet till att skogen enbart växer på sluttningarna är att all plan mark är uppodlad, säger Anders Wall.
Det mesta av kinesiskt skogsbruk är manuellt av tradition. Man har visserligen motorsågar, men de är ofta är tunga och otympliga.
Virket kvistas och kapas manuellt. Ofta med machetes. Utforslingen är helmanuell och sköts av massor av folk som helt enkelt bär ut virket. Inga dragdjur eller andra hjälpmedel förekommer.

Mekaniserat skogsbruk
För att det ska bli effektivt gör nu Stora Enso stora ansträngningar att mekanisera skogsbruket enligt skandinavisk modell. Det sker med skördare och skotare från finska Ponsse.
– Första gången en skördare skulle tas in i Kina stoppades den av tullen. Ingen av tulltjänstemännen hade sett en liknande maskin och visste inte vad den skulle användas till. Det fanns ingen ruta att kryssa i för tullarna och det fanns en uppenbar risk att den skulle stoppas vid gränsen. Lyckligtvis passerade den tullen och är i full operation, säger Anders Wall.
Maskinerna går nu för fullt i plantagerna. Det är tuffa förhållanden i de branta sluttningarna.
Virket skotas också ut maskinellt.

Kamp om skogsmarken
– Vi måste vakta virket för så fort ett träd fälls stormar en armé av människor ut för att knycka toppar och kvistar. Det händer till och med att de bryter upp stubbarna efter avverkningen, säger Anders Wall.
Och förhållandena när det gäller skogsmark är inte som i Sverige. Det råder kamp om marken och lokalbefolkningen är kritisk till storskogsbruket.
– Det händer att det blir konflikter och rena handgripligheter när skogsmaskinerna börjar arbeta. Det får absolut inte hända något, så vi drar oss tillbaka så fort det drar ihop sig till konflikt, säger Anders Wall.

Vakter måste tillkallas
Det händer att man får tillkalla vakter för att skydda virket och maskinerna.
Stora Ensos planer är att få fart på skogsproduktionen och öka omloppstiden i skogsplantagerna för att kunna förse pappers- och massabruket med råvara.
Skogsbruket är inte långsiktigt, utan mycket kortsiktigt. Vinster från skogsbruket försvinner från regionerna in till storstäderna för att plöjas ner i det som man anser vara mer lukrativt – byggen och konsumtionsindustri.
– Det finns ingen förståelse för långsiktigt och hållbart skogsbruk som vi är vana vid, säger Anders Wall.

Ojämn kvalitet
Skogsplantagerna är av mycket ojämn kvalitet. Nu senast var Anders Wall i Kina för att se om man med gallring kan öka tillväxten i plantagerna.
– Det behövs ett bra plantmaterial och nu ska man helt satsa på eukalyptus, säger Anders Wall.
Tanken är att få fram tre miljoner kubikmeter virke per år, varav 2,4 miljoner kubikmeter ska avverkas mekaniskt och 600 000 kubikmeter med manuell avverkning.
– Det viktigaste att lära ut är logistiken kring avverkningarna, med stickvägar och basvägar. Hur virket ska komma ner från sluttningarna och läggas upp i depåer för vidaretransport. Senaste gången vi var ner tittade vi på olika lösningar med vinsch både uppåt och nedåt på sluttningarna, säger Anders Wall.

40 grader varmt
Det värsta med skogsbruk i södra Kina är värmen med temperaturer upp mot 40 grader.
– Nästa gång jag åker ner blir det en period då värmen inte är lika besvärande, säger Anders Wall som till vardags är instruktör och utbildare i skogsnäringen.
— Just nu är det fullt upp med utbildningar för att ta motorsågskörkortet, säger han.
Gården i Buane/Enehögen i Bullaren är på 79 hektar, varav 40 hektar är produktiv skogsmark.
– Jag gör så mycket jag hinner hemma på gården och ligger väl framme med skogsvården, säger Anders på väg till Emmaboda för att utbilda kommunanställda i motorsågskörkortet.
Nästa tripp till Kina blir troligen till hösten.

Staffan Nyström
Frilans

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades onsdag den 24 februari 2010

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste