Förröjning bra – men inte lönsam

Förröjning ökar produktiviteten vid avverkning och skotning, ger bättre grotkvalitet och underlättar för förarna. Men trots de uppenbara fördelarna är det en åtgärd som inte går att räkna hem. Det visar en studie som Skogforsk och SCA Skog gjort.

− Om man inte röjde före slutavverkningen sjönk skördarens produktivitet med 5 procent med 1000 kvarstående underväxtsstammar per hektar och 8 procent med 3000 stammar. Det berodde på att kranarbetet tog längre tid och på att mer tid lades på att röja bort träd som hindrade sikten och försvårade manövreringen, säger Lars Eliasson, Skogforsk, i ett pressmeddelande.

Ger vinster som inte syns
Grotskotarens produktivitet blev också lägre med mycket underväxt.
− Lastningen tog längre tid eftersom föraren måste undvika att få med sig sten och jord från kvarlämnade småträd under grothögarna, säger han.
Röjning av småträd före slutavverkning ökar alltså produktiviteten vid avverkning och skotning. Men vinsten täcker inte röjningskostnaden.
− Förröjning ger dock plusposter som inte syns i kalkylen, bland annat renare skogsbränsle och mindre slitage på flishuggen. Markberedning och plantering underlättas också, säger Lars Eliasson.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades torsdag den 04 februari 2010

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste