Snabbare besked om skogsbränsle

Hur mycket grot blev det – egentligen – efter avverkningen?
Den frågan går det nu att få ett snabbt och tillförlitligt svar på. Skogforsk har nämligen utvecklat ett system som beräknar hur mycket skogsbränsle slutavverkningen ger baserat på skördardata.

Behovet av tillförlitliga prognoshjälpmedel för det allt viktigare skogsbränslesortimentet har varit stort. Tidigare har man varit tvungen att använda grova schabloner, som inte allt för sällan slagit rejält fel.
Men med Skogforsk nya beräkningsprogram kan nu leverantören få en säkrare prognos om vilka volymer skogsbränsle det handlar om, vilket skapar förutsättningar för högre leveranssäkerhet  och effektivare logistik.

Både grot och stubbar
De flesta skördare kan i dag registrera data om varje avverkat träd. Utifrån dessa data kan programmet räkna ut bruttomängden skogsbränsle från avverkningen för både grot och stubbar. Det tar också hänsyn till att groten inte tas om hand från alla träd.
− Det finns delområden där det inte lönar sig att ta ut grot och partier med dålig bärighet där groten istället används för att skydda marken, säger Johan J Möller, Skogforsk, i ett pressmeddelande.
– En ny funktion i skördarna gör det då möjligt för föraren att för varje träd ange om avverkningen bränsleanpassats eller inte. Beräkningsprogrammet tar sedan bort alla träd där groten inte tagits om hand, fortsätter han.

Ger besked om nettomängd
I praktiken lämnar också grotskotaren kvar det nedersta lagret i grothögen. Även denna volym räknas bort.
− Den kvarvarande nettomängden är en prognos över mängden grot som kommer ut till bilväg, säger Johan J Möller.
Beräkningsprogrammet håller nu på att implementeras hos SDC (skogsnäringens it-företag) och i olika företagssystem.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades måndag den 25 januari 2010

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste