Nytt flisningssystem kan bli vinstlott för skogsägare

Flisat, packat och klart – direkt i skogen.
Så kan man enkelt beskriva FlisPac, ett nytt flisningssystem som nu ska testas i skarpt läge. Intresset från branschen är stort och både Skogforsk och SLU är inblandade i utvecklingsarbetet.

– Det här kan bli samma stora revolution inom skogsbruket som när skördetröskorna ersatte bindarna i jordbruket, säger upphovsmannen Gösta Bruun.
Utvecklingsarbetet av det nya aggregatet – som består av en flishugg, komprimator samt inplastningsdel och som monteras på en skördare – startade 2007. Men idén till maskinkonceptet fick Gösta Bruun redan på 1960-talet då han som maskinchef på Iggesund jobbade med mekaniseringen av skogsbruket.
– Vi fick dock inte klart med finansieringen från Energimyndigheten förrän i mars 2009, så det var därefter som arbetet med aggregatet tog fart på allvar, berättar Gösta.Fyra maskiner sålda
Planen är nu att tillverka tio prototypmaskiner som ska testas under verkliga förhållanden ute i skogen. Det ska ske under 2010 med start vecka 4 om allt går som planerat.
– Då får vi bland annat se vad det finns för barnsjukdomar. Men vi har redan sålt fyra maskiner. Sveaskog har köpt två och de övriga två har entreprenörer som jobbar åt Mellanskog köpt. I det senare fallet har Mellanskog borgat för affären, säger Gösta Bruun.
Totalt kostar hela maskinkonceptet 5,5 miljoner kronor. Då ingår också Ponsses skördarmodell Wisent Dual. Men utrustningen är inte knuten till Ponsses skördare, utan kan även anpassas till andra tillverkares maskiner, förklarar Gösta Bruun.

Högre nettointäkt
För skogsägarna kan det här nya maskinsystemet bli rena vinstlotten.
– Med det här flisningssystemet skapar vi ett helt nytt sortiment. Enligt beräkningar som Skogforsk gjort kan nettointäkten bli mellan 3 000-6 000 kronor per hektar för skogsägaren. Med det nuvarande grotsystemet blir motsvarande intäkt 300-500 kronor, så det handlar om en kraftig förbättring rent ekonomiskt, säger Gösta.
– Och med den här metoden får vi ut 25-30 procent mer biomassa. Dessutom blir det billigare. Vi sparar till exempel två liter diesel per ton flis jämfört med grothanteringen. Det blir också mindre buller. Under testerna vi gjort har vi bara kommit upp i 78 decibel som mest, tillägger han.

Inplastade flisstockar
Systemet bygger alltså på att flisning av groten och andra träddelar som inte ska användas till timmer eller massaved sker samtidigt som avverkningen. Istället för att groten läggs på hög går den direkt in i en flishugg som tillsammans med komprimatorn och inplastningsutrustningen sitter monterad i en ram på skördaren. Efter komprimeringen förpackas flisen i tre meter långa flisstockar som sedan körs ut ur skogen på traditionellt sätt med skotare för vidare transport med timmerbil.
Uppgifter om flisens fukthalt samt flisstockarnas vikt registreras i en dator, vilket bland annat innebär att köparna omedelbart kan få besked om vad de köper.
Bland intressenterna och finansiärerna bakom satsningen på det här nya flissystemet finns Energimyndigheten, Fortum, Ponsse, Sveaskog och Skellefteå Kraft. Umeåbaserade BioFuel Region har hjälpt till med samordning och kontakter kring projektet.

Arne Lundh
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades fredag den 22 januari 2010

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste