Flisning med traktor och hugg på väg ersätta skotarlösning?

Efter att ha kämpat på några år med ”bättre” begagnat bestämde sig Borensbergsföretagaren Johan Brander för att investera i sprillans nya maskiner. Det blev en av Claas värstingmodeller,  Xerion 3800, och en Jenz 581 flishugg, ett koncept som Johan tror jättemycket på.

Nöjd flisare. Johan Brander, som driver företaget Aska Flis, har nyligen investerat 5,3 miljoner kronor i en ny traktor och flishugg. Volvo-dumpern har däremot några år på nacken. – Den fick jag kosta på 30 000 spänn direkt innan jag kunde börja använda den, berättar Borensbergsföretagaren. Foto: Arne Lundh

 

– Det här är en bättre lösning än att flisa med skotare, menar Johan Brander som kör på kontrakt åt Stora Enso BioEnergi Distrikt Sydöst i Östergötland.
Han ser egentligen bara fördelar med att ha en separat hugg som drivs av en traktor. En av de viktigaste är att det går mycket snabbare att förflytta sig mellan objekten. Kapaciteten och effektiviteten blir betydligt större.
Flishuggen som Johan Brander köpt är en Jenz 581. – Det är rejäla grejer. Jenz-maskinerna är flishuggarnas Rolls Royce, tycker Johan.
– Jag kan utan större problem flytta maskinerna fem-sex mil på ett par timmar. Det innebär till exempel att jag kan åka tillbaka till ett objekt om det skulle behövas, berättar Johan.
– Flishuggar som är monterade på skotare är nog på väg ut. De blir för tunga när de är fullastade med flis. Den maskinlösningen lever kvar sedan vältorna låg kvar på hyggena och man kunde köra på frusen mark. Men med de milda vintrar vi har nu för tiden fungerar inte det så bra. I dag handlar det för det mesta om flisning från vältor som skotats ut nära väg, tillägger han.

Effektivare system
I Johans maskinkoncept ingår också en begagnad Volvo A 25-dumper med lastväxlare. Med den körs containrarna med flis fram till närmast farbara väg där de sedan hämtas av en lastbil.
– Det systemet tjänar både jag och transportören på. Det blir effektivare än ett skyttelsystem. Och att blåsa flisen direkt i en container kommer mer och mer. Nu kör jag alla maskiner själv, men jag funderar på att anställa en dumperförare. Då skulle det bli ännu mer effektivt, säger han.

Mycket skruvande
Objekten som ska flisas får Johan Brander av Stora Enso Bioenergis, Sebabs, produktionsledare Daniel Jansson (till höger). Enligt kontraktet ska Johan flisa 65 000-70 000 kubikmeter per år åt Sebab.
Han startade sitt företag Aska Flis 2004 och började då med en MB Track och en TS Skivhugg. Därefter blev det en beståndsgående Chipset som han för övrigt fortfarande har kvar.
Men samtliga maskiner var begagnade och krävde en hel del skruvande och därför växte tankarna på att köpa nytt fram, berättar Johan.
– Och det skulle vara fabriksbyggt, det hade jag bestämt mig för. Egna konstruktioner är inget att hålla på med. Det har jag sett alldeles för många dåliga exempel på.
Investeringen i en ny traktor och flishugg ligger på ungefär 5,3 miljoner. De tyska maskinerna, som han tog i bruk i början av oktober i år, har levererats av Maskincity i Motala.
– Jag har haft jättebra hjälp av Arne Moström på Maskincity när jag skulle köpa maskinerna. Det får du gärna skriva, säger Johan.

Nordisk anpassning
Både maskinerna har modifierats en aning för att passa för skogskörning. Traktorn, som är på 380 hästar, har förstärkts med buk- och sidoplåtar. Dessutom har databoxar som styr huggen installerats i den svängbara hytten. Men i övrigt är den i originalutförande.
Flishuggen, vars imatningsbord är 120 centimeter brett och 68 centimeter högt, är specialutrustad jämfört med de maskiner som säljs i Tyskland.
– Den har en skogsboggi för nordiska förhållanden. Det behövs för att man ska kunna komma ut på hyggena, förklarar Johan.

Arne Lundh
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades måndag den 28 december 2009

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste