Framtiden för förorenad plantskola utreds

Nu ska framtiden för Svenska skogsplantors förorenade plantskola i Kärr i Halland avgöras. Sveaskog föreslår att det ska utredas om området ska användas för växtodling eller skogsplantering, skriver Hallandsposten.

I höstas presenterades en miljöteknisk undersökning som visade att jord och vatten innehåller rester av sju olika bekämpningsmedel, bland annat DDT. Nu ska utredningen drivas vidare enligt två linjer. Den ena ska utreda om marken kan användas för odling av grödor till människor och djur. Den andra ska utreda om marken istället bör planteras med skog.

Konsultföretaget Golder ska också klarlägga om människor som vistas i området löper några risker när de kommer i direktkontakt med förorenad jord, äter grönsakerna som kan odlas på marken, dricker det förorenade grundvattnet eller använder det för bevattning.

Teresia Borgman
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

Artikeln publicerades tisdag den 15 december 2009

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste